K vsebini

Pogoji uporabe

Dobrodošli na deutsch.info, večjezični spletni strani namenjeni učenju nemškega jezika. Za dostop oziroma uporabo spletne strani deutsch.info (“ spletna stran”, “storitev”, “ponudnik”) se pričakuje, da si kot (“uporabnik”) pogoje uporabe naštete v nadaljevanju prebral, razumel in sprejel, ne glede na to ali si pri deutsch.info registriran kot član ali ne. Prosimo, da tekst v nadaljevanju natančno prebereš.

1. Registracija

 1. Nekatere od naših uslug lahko uporabljaš, ne da bi se prijavil na spletno stran. Da pa bi lahko uporabljal vse funkcije spletne strani, si moraš urediti osebni uporabniški račun. Registracija je brezplačna.
 2. Registriraš se lahko samo enkrat in uporabiš lahko samo en uporabniški profil.
 3. Registrirajo se lahko samo osebe, ki so stare več kot 18 let. Uporaba spletne strani je mladoletnim osebam dovoljena izključno z odobritvijo njihovih vzgojiteljev oziroma staršev.
 4. Zagotavljaš tudi, da so vsi podatki, ki si jih posredoval pri registraciji resnični in točni, kakor tudi da boš vedno skrbel, da so v skladu z najnovejšim stanjem.
 5. Pri registraciji ni dovoljena uporaba podatkov (npr.: uporabniško ime, ime, slike profilov ipd.), ki bi posegali v pravice tretjih, posebej če gre za blagovne znamke ali pravice do imen. Ravno tako niso dovoljeni podatki, ki bi bili protizakoniti ali ki bi bili v nasprotju s temi uporabniškimi pogoji.
 6. Pri registraciji si izbereš geslo, ki si ga dolžan držati v tajnosti.
 7. Strinjaš se z javno objavo svojih podatkov (npr.: svojega uporabniškega imena, napredovanja pri učenju jezika, online – statusa, izbrane jezikovne verzije, datuma registracije in datuma zadnje prijave kot tudi drugih podatkov, ki si jih prostovoljno posredoval vključno s profilom). Elektronski naslov in geslo ne bosta objavljena.
 8. Registracija na spletni strani bo opravljena z aktiviranjem linka. Po oddani registraciji ti bo ponudnik spletnih strani po elektronski pošti poslal avtomatsko potrdilo, ki bo vsebovalo link za aktiviranje.
 9. Če registracija z aktiviranjem računa ni zaključena, si ponudnik pridržuje pravico, da nepopolno registriran uporabniški račun zbriše.
 10. Ponudnik spletne strani ne zagotavlja, da je identiteta uporabnika resnična. Vsak uporabnik se mora zato sam prepričati o identiteti drugega uporabnika. Ponudnik pa si pridržuje pravico, da zahteva utrezna dokazila o identiteti in starosti, da lahko preveri podatke. Če uporabnik v roku, ki ga določi ponudnik spletne strani, ne posreduje ustreznih dokazil, bo ponudnik ta uporabniški račun izbrisal.

2. Varstvo podatkov

Ponudnik spletne strani se zaveda, da je zaščita osebnih podatkov zelo pomembna. Zaradi tega se spletna stran strogo pridržujejo pravil zakona o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti obdelave podatkov uporabnikov so urejene z zakonskimi določbami o varstvu podatkov.

3. Dolžnosti uporabnika

 1. Spletna stran se lahko uporablja izključno v namene dovoljene z zakonom.
 2. Kot uporabnik si dolžan:
  • V svojem profilu in pri svoji komunikaciji z drugimi uporabniki lahko uporabljaš izključno resnične in nezavajajoče podatke.
  • podatki za dostop so tajni in se jih ne daje tretji osebi
  • ponudnika spletne strani je treba v primeru, da obstoja sum, da je do podatkov prišla še tretja oseba in/ali zlorablja nek uporabniški račun, o tem takoj obvestiti
 3. Za vsebine, ki jih sam posreduješ, kakor tudi za komunikacijo z drugimi (tako za uradno kot tudi za neuradno), si odgovoren sam. Dolžan si tudi spoštovati ter upoštevati pravice in interese drugih uporabnikov ali tretjih oseb, še posebej pravice, ki se nanašajo na njihovo osebnost oziroma zasebnost.
 4. Dosledno je prepovedano v nadaljevanju naštete vsebine (kot slike, linke, fotografije, prispevke na forumih ali druge vsebine, vključno z zasebnimi obvestili in podatki o profilih) nalagati na spletno stran, jih razpošiljati s pošto, linkom, posredovati, reklamirati, ponujati ali dati na razpolago na kak drug način:
  • pravno zaščitene vsebine, če za njih nisi pooblaščen in so zaščitene s posebnimi zakoni kot npr.: avtorske in druge sorodne pravice, izvajalske pravice, pravice povezane z imeni, pravice povezane z blagovnimi znamkami, patentne pravice, pravice s področja oblikovanja, patentirane iznajdbe na področju obrtništva, lastniške pravice ali pravice vezane na osebne podatke;
  • pornografske, nasilniške, obscene, seksistične, klevetajoče, obrekljive, rasistične, žaljive predstavitve manjšin ali verstev, kot tudi vsebine, ki so v nasprotju z zakonom o zaščiti mladine;
  • propagandni material in oznake organizacij, ki so v nasprotju z ustavno ureditvijo;
  • obremenjujoče, žaljive, obrekljive, grozilne vsebine in diskriminatorne izjave;
  • zasebne podatke drugih uporabnikov (npr.: naslov, telefonska številka, bančni podatki) oziroma citate iz zasebne komunikacije z drugimi uporabniki, ponudniki/administratorji spletnih strani ali tretjih oseb;
  • linke na internetne strani s protizakonitimi vsebinami;
  • vso reklamo, ki je nismo zahtevali ali koga pooblastili, propagandne materiale, “junk Mail”, Spam, verižna sporočila, piramidne sisteme ali kakšno drugo vrsto privabljanja strank;
  • vsak material, ki vsebuje viruse, črve, trojanske konje ali druge programe, ki lahko ogrozijo ali omejijo zmožnost delovanja ali vsebine te ali drugih spletnih strani;
 5. Naslednja dejanja so uporabniku prepovedana:
  • uporabljati ali poskusiti uporabljati račun drugega uporabnika ali sistem brez dovoljenja ponudnika;
  • izdajati se za drugo osebo oziroma navajati o sebi napačne informacije;
  • blokiranje funkcij internetnih strani, prepisovanje, preurejanje ali kopiranje vsebin, programskih kod in/ali podatke spletnih strani kot tudi avtomatiziran odpoklic vsebin, v kolikor se to ne zahteva za dovoljeno uporabo storitve spletne strani:
 6. Ponudnik spletne strani si pridržuje pravico, da nedovoljene vsebine (vključno z zasebnimi sporočili in slikami) oziroma račun uporabnika, ki ne izpolnjuje pogoje predstavljene v tem tekstu v vsakem trenutku in brez najave izbriše.

4. Spremembe storitev

Ponudnik si tudi pridržuje pravico, da ponujene storitve in usluge po lastni presoji brez najave spremeni ali z njimi zaključi.

5. Priznavanje pravic

 1. Ponudnik spletne strani ti kot uporabniku prizna osebno, po vsem svetu veljavno, neprenosljivo in neizključujočo pravico za uporabo uslug v skladu s temi pogoji uporabe.
 2. Kot uporabnik priznaš spletni strani po vsem svetu veljavno, neizključujočo, brezplačno, prenosljivo, časovno, vsebinsko in prostorsko neomejeno pravico, da ponudnik v vseh medijih, ki jih uporablja, uporabi vsebine, ki si jih izdelal. Ponudnik spletne strani ima pravico, da vsebine, ki si jih izdelal, uporabi v vseh medijih, da jih objavi, razmnožuje, reproducira in razširja ali pa jih prilagodi, spremini in predela.
 3. Kot uporabnik zagotavljaš, da vsebine, ki si jih pripravil, niso v lasti tretjih v okviru 5.2 in jih je možno uporabiti. Zagotavljaš, da razpolagaš z vsemi pravicami in pooblastili, ki so potrebni, in da lahko dopustiš pravico do uporabe vsebin, ki jih posreduješ.
 4. Pravice, ki si jih dovolil spletni strani in pred tem pojasnjene jamstvene in dopuščene pravice, se ne končajo z zaključkom uporabniškega razmerja.

6. Lastniške pravice

Vse vsebine te spletne strani, še posebej teksti, slike in grafikoni so avtorsko zaščiteni. V kolikor izrecno ni določeno drugače, so avtorske pravice last avtorja (site) in so uvrščene v Creative Commons pod priznanje avtorstva - nekomercialna raba - brez predelav 4.0 mednarodna (CC BY - NC - ND 4.0 ) licenca. Uporabijo se lahko le v okviru licenčnih pogojev.

7. Trajanje in prenehanje članstva

 1. Čas trajanja članstva na spletni strani se začenja z registracijo in s strinjanjem s temi pogoji uporabe ter določbami zakona o varstvu podatkov. Članstvo je sklenjeno na nedoločen čas.
 2. Uslugo lahko vsak trenutek brez obrazložitve (link) odjaviš. Po odjavi ne boš več imel dostopa do svojega profila in vse informacije, ki jih je vseboval, bo ponudnik strani izbrisal. Strinjaš se, da nekatere vsebine (kot npr. : komentarji, pošta ali sporočila), ki niso direktno povezane s tvojim profilom, lahko ostanejo tudi po ukinitvi tvojega profila. Nimaš pa pravice zahtevati, da se ti dostavi ali kako drugače prepusti vsebine, ki si jih pripravil.
 3. Pravica do izredne odpovedi zaradi pomembnega vzroka je pri tem izvzeta. Do pomembnega vzroka pride zlasti takrat, kadar je ena od strani ravnala v nasprotju z obveznostmi iz teh uporabniških pogojev. V primeru izredne odpovedi s strani ponudnika, si načelno trajno izključen iz nadaljne uporabe spletne strani. V tem primeru tudi ponovna registracija ni dovoljena.
 4. Ponudnik spletne strani si pridržuje pravico, da sme ukiniti račun uporabnika, če uporabnik uslug več kot šest mesecev ni uporabljal.

8. Jamstvo

 1. Ponudnik se bo trudil, da bo spletna stran delovala brez napak in zanesljivo, vendar ne zagotavlja, da bo spletna stran v vsakem trenutku nenevarna, zanesljiva in brez napak ali pa da bo vedno delovala brez prekinitev, zamud ali pomanjkljivosti.
 2. Ponudnik izključuje jamstvo za manjše kršitve obveznosti, nastale zaradi nepazljivosti, v kolikor iz teh kršitev ni nastala življenjska, telesna ali zdravstvena škoda in v kolikor se to ne nanaša na garancije ali zahtevke po zakonu o jamstvu za proizvode. Nadalje se to tudi ne nanaša na jamstvo v zvezi s kršitvami obveznosti, katerih izpolnjevanje pravilno izpeljavo uporabniškega odnosa sploh omogoča in v katero sme uporabnik praviloma zaupati. Enako velja za kršitve obveznosti naših izpolnitvenih pomočnikov.
 3. Po zakonskih določilih ponudnik spletne strani kot ponudnik uslug ni zavezan kontrolirati posredovanih in shranjenih informacij ali raziskovati okoliščine, ki kažejo na protizakonito ravnanje. Zato ne prevzema nobenih odgovornosti za vsebine, podatke in /ali informacije, izjave ali vsebine na drugih spletnih straneh, dosegljivih preko linkov, ki so jih uporabniki dali na razpolago spletni strani.
 4. Kljub skrbni vsebinski kontroli ne prevzema ponudnik spletne strani nobenih jamstev za vsebine zunanjih linkov. Za vsebino strani, ki so dosegljive z linkom, so odgovorni izključno njihovi upravljalci.
 5. Ponudnik ni odgovoren za vsebino, točnost ali pravilnost propagandnih sporočil. Za vsebino reklamnih oglasov je odgovoren avtor vsakega oglasa sam. Enako velja za vsebino oglaševane spletne strani. Pri objavi propagandnega sporočila na spletni strani ne velja, da je ponudnik spletne strani istočasno odgovoren za protizakonito vsebino. Zaradi tega zanjo jamči izključno tisti, ki je reklamo pripravil oziroma posredoval.
 6. Kot uporabnik se zavezuješ, da od ponudnika spletne strani ne boš ničesar zahteval. To vključuje tudi odškodninske zahtevke, ki bi jih drugi uporabniki ali ostali tretji uveljavljali proti ponudniku zaradi kršitev svojih pravic, ki so nastale zaradi tebe oziroma zaradi vsebin, ki si jih pripravil. Uporabnik, ki je zadevne vsebine objavil na spletni strani, prevzame vse stroške, ki bi nastali ponudniku spletne strani na podlagi oškodovanja pravic tretjih, vključno s pravdnimi stroški, ki bi nastali na sodišču oziroma stroški za najem pravnega zastopnika. Vse nadaljne pravice kot tudi zahtevki za povračilo škode, ki bi jih uveljavljal ponudnik, ostanejo v veljavi.

9. Končne določbe

 1. Ti pogoji uporabe in vsi spori v zvezi s temi pogoji uporabe se urejajo v skladu z zakonodajo Zvezne republike Nemčije. Kraj izpolnitve in pristojno sodišče je Berlin, v kolikor je to v skladu z zakonom.
 2. Za pravno obvezujoč okvir veljajo nemški uporabniški pogoji.
 3. Ponudnik spletne strani si pridržuje pravico, da te pogoje uporabe v vsakem trenutku in brez navedbe vzroka, spremeni. Najnovejša verzija bo vedno na razpolago na linku. Posebna opozorila o spremembah uporabniških pogojev ne bodo objavljena, ker je odgovornost vsakega uporabnika, da se sam seznanja z najnovejšimi pogoje uporabe. Če uporabnik po spremembi uporabniških pogojev spletno stran še naprej uporablja, pomeni, da se s spremembami strinja.
 4. Ponudnik ima pravico z naznanilom po elektronski pošti v roku štirih tednov prenesti svoje pravice in obveznosti iz tega uporabniškega razmerja popolnoma ali deloma na tretjega.
 5. Informacije o vzpostavitvi stika s ponudnikom ali administratorjem spletne strani najdete na kontaktni strani.

Zadnje spremembe: 15. marec 2017

Na začetek