więcej

Mieszkanie

Poszukiwanie mieszkania

Mieszkania można w łatwy sposób szukać poprzez liczne portale nieruchomościowe, które są również nazywane giełdami mieszkaniowymi. Tutaj znajdzie Pan/Pani szeroki wybór giełd mieszkaniowych, które oferują noclegi w całych Niemczech:

Na rynkach mieszkaniowych cena wynajmu jest zwykle podawana jako tzw. "Kaltmiete" (czynsz bez opłat za ogrzewanie). "Kaltmiete" obejmuje tylko te koszty, które są płatne, aby umożliwić korzystanie z mieszkania. Rzeczywista kwota miesięcznego czynszu, która ma być wypłacana właścicielowi przez najemcę, nazywa się "Warmmiete" (czynsz z opłatami). Natomiast w czynszu z opłatami („Warmmiete“) zawarty jest czynsz bez opłat za ogrzewanie (“Kaltmiete“), oraz koszty eksploatacji (czasami nazywane kosztami dodatkowymi). Wraz z „Warmmiete“ będą zatem płacone np. opłaty za wodę, za wywóz śmieci i inne koszty, które są związane z utrzymaniem budynku w należytym stanie.

Umowa najmu

Umowa najmu stanowi pisemną wzmiankę o prawach i obowiązkach wobec wynajmującego i najemcy. W takiej umowie wynajmujący i najemca, a także wszystkie wliczone w cenę wynajmu dodatkowe pomieszczenia (np. garaż, parking…), oraz inne przedmioty wynajmu, muszą zostać wyszczególnione. Ponadto, wysokość czynszu (czynsz netto koszty dodatkowe) oraz dzierżawy i okres czasowego wynajmu muszą być określone.

Wypowiedzenie umowy najmu

Umowa najmu może zostać rozwiązana zarówno przez najemcę jak i właściciela. Obie strony obowiązują prawnie przewidziane terminy, które w razie wypowiedzenia muszą zostać dotrzymane. W standardowych umowach najmu na czas nieokreślony okres wypowiedzenia lokalu najemcy wynosi 3 miesiące. Wynajmującego obowiązują terminy, które zależą od czasu trwania umowy najmu. Podczas umowy do 5 lat okres wypowiedzenia lokalu wynosi 3 miesiące, przy umowie pięcioletniej – 6 miesięcy, oraz przy ośmioletniej – 9 miesięcy.

Tutaj znajdziesz przykładowy list służący do wypowiedzenia umowy najmu: www.immobilienscout24.de

Rejestracja w ewidencji ludności

Kto mieszka w Niemczech, musi zarejestrować się w urzędzie meldunkowym. Rejestracja jest obowiązkowa. W większości landów rejestracja jest darmowa, ale czasami są do poniesienia niskie koszty.

Dokumenty wymagane do rejestracji:

 • dowód osobisty lub paszport, w zależności od kraju pochodzenia
 • Formularz zgłoszeniowy urzędu rejestrującego mieszkańców (dostępny w urzędzie rejestracyjnym lub urzędzie miasta. W wielu miastach także do wydrukowania online)
 • Dowody osobiste lub akty urodzenia dzieci, które się wprowadzają
 • w razie konieczności umowa najmu lub kupna
 • potwierdzenie terminu wprowadzenia się lokatora (jeśli nie jest to wspomniane w umowie najmu)
 • ewentualnie akt ślubu

Telefon i Internet, telefon komórkowy

Często telefon oraz łącze internetowe można otrzymać od tego samego dostawcy. Poniżej kilka linków na ten temat:

W razie chęci wypowiedzenia umowy u swojego aktualnego dostawcy można skorzystać z wzoru tekstu załączonego poniżej: www.kostenlose-vordrucke.de

Uwaga Jeśli chcesz się zachować swój stary numer, powinno to zostać wyraźnie zaznaczone. Nowy dostawca powinien zostać o wszystkim wyraźnie poinformowany!

Prąd i gaz

Jeśli wprowadza się Pan/Pani do mieszkania, musi Pan/Pani podpisać nową umowę dotyczącą zużycia prądu. Jeśli nie wybrał Pan/Pani żadnego dostawcy energii elektrycznej, zostanie on Panu/Pani automatycznie wybrany. Należy jednak zwrócić uwagę, że ceny mogą różnić się pomiędzy dostawcami. Jednak ewentualna zmiana obecnego dostawcy jest dość prosta: trzeba jedynie zawrzeć odpowiednią umowę, resztę dopełnia już zazwyczaj nowy dostawca energii elektrycznej.

Uwaga W razie przeprowadzki należy zrezygnować z dostawy prądu!

Porównanie dostawców prądu: www.toptarif.de

Jeśli mieszkanie, do którego się wprowadzasz ma być zaopatrywane w gaz, należy niezwłocznie zawrzeć odpowiednią umowę. Również w tym przypadku jest możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert wielu dostawców, którzy na dzień dzisiejszy umożliwiają nieskomplikowaną formę zarejestrowania się i zamówienia usługi poprzez swoją stronę internetową. Podczas rejestracji należy zwrócić uwagę na to, czy dostawca już na wstępie nie informuje o tym, że od określonego dnia blokuje swoją usługę.

Uwaga W razie przeprowadzki należy zrezygnować także z dostawy gazu!

Porównanie cen gazu: www.toptarif.de

Abonament RTV

Abonament musi być wypłacany od 1.1.2013 ryczałtem na gospodarstwo domowe, niezależnie od tego, czy jest się posiadaczem radia, TV, komputera. Od roku 2013 opłata ta wynosi 17,98 € miesięcznie na gospodarstwo domowe. Dalsze informacje na ten temat znajdziecie Państwo poniżej: www.rundfunkbeitrag.de

Segregacja śmieci

Niemcy mają jeden z najwyższych wskaźników recyklingu na świecie. Śmieci są starannie oddzielone od zdecydowanej większości pedantycznych niemieckich gospodarstw domowych. Ponieważ istnieją różnice regionalne w segregacji odpadów, należy zaciągnąć informacji na ten temat w gminie lub w urzędzie miejskim. Nieprzestrzeganie powyższych reguł może doprowadzić do monitoringu i kar grzywny.

Makulatura trafia do niebieskiego pojemnika: tu wrzuca się papier, kartony, gazety, katalogi, książki i czasopisma.

Szkło do kontenera na szkło: jednak wcześniej musi zostać podzielone ze względu na jego kolor. Wyróznia się szkło białe, zielone i brązowe. Ich zamknięcia (zakrętki, korki, pokrywki) należy zdjąć wcześniej - trafiają do żółtego pojemnika. Butelek zwrotnych nie wyrzuca się.

Opakowania do żółtego pojemnika, lub do żółtego worka: w żółtym pojemniku są opakowania z tworzyw sztucznych (butelki plastikowe, folie z tworzyw sztucznych, plastikowe ..., materiały kompozytowe (tetra, opakowania po kawie, kartony po mleku ..., metale (puszki, folia aluminiowa ... oraz zakrętki z butelek i słoików.

Segregacja substancji niebezpiecznych: należy je składać oddzielnie, ponieważ mogą one poprzez niewłaściwą utylizację spowodować trwałe zniszczenie środowiska. Kategoria ta obejmuje baterie, akumulatory, świetlówki energooszczędne, leki, farby, pestycydy. Materiały te mogą być oddane do zakładu, w którym zostały zakupione.

Odpady organiczne do kompostownika: Do kompostownika (w zależności od landu jest brązowy lub zielony) trafiają resztki owoców i warzyw, złuszcza owocowe, fusy z kawy i torebek herbaty, odpady ogrodowe i kuchenne wykonane z papieru.

Wszystko spoza powyższej listy musi trafić do pojemnika na pozostałe odpady: w zależności od landu, może być czarny lub szary pojemnik. Tu wyrzucamy np. ddpady, popioły i niedopałki, wyroby ze skóry, wyroby higieniczne, pieluchy.

Praca

Poszukiwanie pracy

Kto, jako obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, chce pracować w Niemczech, nie potrzebuje pozwolenia na pracę. Wyjątkiem są przepisy przejściowe dla nowych państw członkowskich UE, Bułgarii i Rumunii.

Obywatele krajów spoza UE potrzebują pozwolenia na pobyt i zezwolenie z Federalnej Agencji Pracy.

Linki do miejsc zatrudnienia w Niemczech:

Szablony z dobrym CV:

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest zawierana przez pracodawcę i pracownika, by przedstawić przyszłemu pracownikowi jego obowiązki, a pracodawcę zobowiązać do wypłaty wynagrodzenia. W umowie o pracę zostają zatem zawarte obowiązki obu stron. Zasadniczo umowa może zostać zawarta w sposób nieformalny, jednak pracodawca ma prawo do spisania warunków współpracy.

Zarówno pracownik jak i pracodawca mają prawo rozwiązać umowę. Zerwanie umowy musi jednak przyjąć formę pisemną. Zalecany okres wypowiedzenia dla pracowników wynosi 28 dni, a umowa wygasa zawsze wraz z piętnastym, lub z końcem miesiąca.

Link do bezpłatnych druków związanych z zerwaniem umowy o pracę: www.kostenlose-vordrucke.de

Europass

Europass to bezpłatny serwis Unii Europejskiej, dzięki któremu wspierana jest tzw. mobilność europejska. Przy jego pomocy można w zasięgu Europy czytelnie przedstawić swoje kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. Serwis Europass jest pomocny na studiach, w kształceniu się, a także w razie poszukiwania pracy. Do Państwa dyspozycji są dokumenty: CV, paszport językowy, suplementy i dodatki.

Do Serwisu Europass: www.europass-info.de

Rodzaje pracy

Poza możliwością zatrudnienia na pełny etat istnieje także szereg innych możliwości podjęcia pracy.

Praca w niepełnym wymiarze: Pracownicy, którzy pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwykle mają krótszy tydzień pracy niż pracownik pełnoetatowy. Ta forma pracy przebiega na podstawie umowy między pracownikiem i pracodawcą. Prawo do pracy w niepełnym wymiarze mają zasadniczo matki i ojcowie.

Krótkoterminowy wymiar czasu pracy: Skrócony czas pracy jest tymczasowym zmniejszeniem normalnych godzin pracy z powodu znacznego obniżenia zapotrzebowania na pracowników w firmie. Może to wpłynąć na pracę na wszystkich, lub tylko niektórych stanowiskach. W niektórych przypadkach dany pracownik może ubiegać się o wypłatę odszkodowania.

Zatrudnienie na część etatu: Ta forma zatrudnienia jest również nazywana minipracą, mikropracą lub pracą za 400 euro. Jest to praca niskopłatna, polegająca na wykonywaniu drobnych zleceń. Od 01. stycznia 2013 ten rodzaj zatrudnienia obejmuje granica wynagrodzenia w wysokości max. 450 euro.

Nienormowany czas pracy: W tym przypadku miejsce pracy i czas jej trwania może się zmieniać każdego dnia, tygodnia, czy miesiąca.

Samozatrudnienie: Praca na własny rachunek również może okazać się udanym biznesem. Polega ona na założeniu własnej firmy. Rozruch takiej działalności jest wspierany przez federalne i stanowe rządy z pożyczek i dotacji.

Pomoc w razie uruchamiania własnej działalności:

Rodzina i dzieci

Szkolnictwo

W Niemczech za szkolnictwo na swoim obszarze odpowiadają władze poszczególnych landów. Dlatego też niektóre elementy systemu szkolnictwa różnią się od siebie. Jednak podstawa jego struktury jest do siebie podobna na terenie całych Niemiec. Obowiązek szkolny zaczyna się tu po wieku przedszkolnym wraz z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej (9-10 lat nauki obowiązkowej). Potem następuje czas obowiązkowego kształcenia zawodowego, który zostaje spełniony albo poprzez naukę w szkole zawodowej, albo poprzez naukę w szkole średniej pierwszego lub drugiego stopnia. Obowiązek nauki kończy się zazwyczaj po ukończeniu dwunastej klasy. W dalszej kolejności może nastąpić trzeci i czwarty stopień nauki, do którego należą dalsze możliwości kształcenia (np. uniwersytet ludowy).

Niemiecki system szkolny

Poziom podstawowy: od pierwszej do czwartej klasy dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej. W zasadzie najczęściej zajęcia odbywają się tu z rana i w wielu landach dzieci już na tym poziomie otrzymują oceny.

Szkoła średnia, poziom I: już od piątej do dziesiątej klasy dzieci mogą uczęszczać do różnych rodzajów szkół. Należą do nich: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły średnie i licea ogólnokształcące. W zależności od landu i rodzaju szkoły uczniowie mogą zakończyć naukę po ukończeniu dziewiątej lub dziesiątej klasy.

Szkoła średnia, poziom II: Szkolnictwo średnie II stopnia, kształcenie na tym poziomie może zostać zakończone maturą, lub dyplomem szkoły technicznej, po ukończeniu 12.-13.klasy. W skład drugiego poziomu wchodzą wszelkie rodzaje szkół zawodowych lub technicznych.

Druga droga edukacji: do niej należą szkoły wieczorowe i kolegia, gdzie można zdobyć maturę, lub dyplom ukończenia szkoły.

Tutaj można znaleźć przegląd typów szkół: www.kmk.org

Prawo do zasiłku rodzinnego

Zasadniczo wszyscy rodzice mają prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci. Dotyczy to zarówno obywateli niemieckich, obywateli UE przebywających w Niemczech, jak i nie-obywateli UE mających zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt czasowy w Niemczech. Zasiłek jest wypłacany do ukończenia przez dziecko 18. roku życia , a nawet w niektórych przypadkach dłużej. Ogólnie rzecz biorąc podanie o zasiłek na dziecko należy składać w odpowiedniej do tego instytucji.

Dalsze informacje można znaleźć tutaj: www.arbeitsagentur.de

Studia i edukacja

Wymagania dla studentów zagranicznych

Ci którzy chcą studiować w Niemczech muszą zdobyć tzw. Hochschulzugangsberechtigung (HZB). Jest to odpowiednik niemieckiej matury. HZB kieruje bezpośrednio na uczelnię. Warunki przyjęcia i wyboru różnią się zarówno między instytucjami i pomiędzy kursami. W wybranej uczelni znajduje biuro odpowiedzialne za kontakt z zagranicznymi studentami, do którego należy się zgłaszać w razie wszelkich pytań. Niektóre uczelnie wymagają zdania dodatkowego testu umiejętności lub testu predyspozycji przez swoich zagranicznych studentów. Z dobrymi wynikami testów kandydaci mogą zwiększyć swoje szanse na przyjęcie do pracy: www.testas.de.

W razie gdyby Państwa wyniki nie były wystarczające do tego, by rozpocząć studia w Niemczech, mogą Państwo zdawać dodatkowy egzamin. Możecie się państwo do niego przygotować np. podczas nauki w liceach wieczorowych: www.studienkollegs.de

Znajomość języków

Językiem wykładowym w większości programów nauczania w Niemczech jest niemiecki. Zakłada wiedzę a priori języka niemieckiego na poziomie B2/C1. Dwa główne egzaminy językowe które są uznawane przez wszystkie uczelnie to: TestDaf (tj. egzamin językowy dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w Niemczech lub potrzebują potwierdzenia znajomości języka niemieckiego), oraz DSH (sprawdzane są na nim kompetencje językowe niezbędne do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach).

Uwaga Istnieją również wyjątki, w których nie jest wymagane badanie znajomości języka np. zdana matura w niemieckiej szkole za granicą lub nowego Goethe certyfikatu C2. Prosimy zorientować się wcześniej na temat wymogów w wybranej przez Państwa uczelni!

Posługując się testem przygotowującym do TestDaF możesz ocenić swoje szanse:

Na portalu językowym możesz zebrać informacje dotyczące wymagań językowych na wybranej uczelni:

Koszty studiowania w Niemczech

Koszty związane ze studiowaniem w Niemczech leżą w przedziale średniej europejskiej. Studenci mają do dyspozycji średnio około 800 euro miesięcznie.

W ramach studiów w Niemczech muszą Państwo liczyć się z następującymi kosztami:

 • opłata za studia
 • składki studenckie
 • pozostałe koszty studiów
 • koszt ubezpieczenia zdrowotnego
 • wydatki ogólne

Opłata za studia (czesne): Każdy land niemiecki decyduje samodzielnie o wysokości opłaty za studia. Aktualny poziom tych opłat można znaleźć tutaj. Na uniwersytetach, gdzie opłata za studia jest obowiązkowa,wynoszą one około 500 euro za semestr. Studenci Erasmusa zwykle nie płacą za naukę. Jednak na niezależnych programach podstawowych i w międzynarodowych programach studiów na uczelniach prywatnych obowiązkowa opłata jest niemal wszędzie.

Opłata semestralna: Opłata za semestr zazwyczaj nakładana jest na studentów na wszystkich niemieckich uniwersytetach. Finansowane są dzięki niej na przykład wydatki administracyjne, domy studenckie lub stołówki. Ponadto na wielu uczelniach opłacany jest dzięki niej również bilet semestralny komunikacji miejskiej. Opłaty za jeden semestr wynoszą zatem w zależności od szkoły wyższej między 25 a 150 euro.

Pozostałe opłaty za studia: Studenci powinni liczyć się podczas studiów z dodatkowymi opłatami . Są to koszty poniesione za zakup książek oraz wycieczki lub na wyposażenie w sprzęt PC.

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego: Ci którzy studiują w Niemczech muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Do czasu ukończenia 30. roku życia i 14.semestru nauki kasy chorych zobowiązane są, aby zaoferować studentom najkorzystniejszą taryfę. Ta składka wynosi ok. 80 euro miesięcznie.

Uwaga Należy wcześniej upewnić się , czy Państwa ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązuje również w Niemczech. W tym przypadku muszą Państwo uzyskać potwierdzenie, że jesteście zwolnieni z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia. Obywatele UE mają ubezpieczenia z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ) w Niemczech.

Ogólne wydatki: Obejmują one nie tylko opłaty za żywność i odzież ale także koszty zakwaterowania, które przeciętnie oznaczają 1/3 wydatków wydatków za. Dla studentów istnieją różne opcje zakwaterowania, jednym z najlepszych jest miejsce w akademiku lub na stancji.

Mieszkanie w akademiku w jednoosobowym pokoju kosztuje zazwyczaj 120 – 200 euro, natomiast w małym apartamencie 250 – 370 euro. Więcej informacji o sytuacji mieszkaniowej można znaleźć na stronie internetowej: www.studentenwerke.de

Studenci w Niemczech mieszkają najchętniej we wspólnie wynajmowanych mieszkaniach. Każdy ze współmieszkańców ma swój własny pokój, natomiast łazienkę i kuchnię użytkowują wspólnie. Opłaty za pokój w akademiku waha się pomiędzy 150 a 300 euro. Szczegółowe informacje znajdziesz w Internecie:

Ten kto chciałby mieszkać we własnym wynajmowanym mieszkaniu, musi rozejrzeć się za nim jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Opłaty za nie różnią się w zależności od wielkości, standardu i położenia. Jednak mieszkania za kwotę poniżej 250 euro bez dodatkowych opłat trudno jest znaleźć. W przypadku mieszkania należy samemu pamiętać o podpisaniu umowy na prąd, gaz, telefon i internet. Właściciel wynajmowanego mieszkania ma prawo zażądać informacji o dochodzie, lub poręczenia. Najłatwiejszą drogą, by znaleźć mieszkanie jest Internet:

Jeśli są już Państwo w Niemczech, ale jeszcze nie znaleźliście możliwości zakwaterowania na dłuższy czas, to tymczasowym rozwiązaniem może być spanie w hostelu, w schronisku młodzieżowym, lub w hotelu studenckim.

Hotel studencki: www.studentenwerke.de

Linki do hosteli:

Pakiety dla studentów zagranicznych: Dla zagranicznych studentów niektóre związki studenckie oferują również pakiety usług. Obejmują one pokój, ubezpieczenie zdrowotne, żywność, opłatę semestralną i wydarzenia kulturalne. Niektóre związki studenckie oferują dodatkowo rower, komputer, naczynia lub kursy. Usługa ta może trwać jeden lub dwa semestry. Prosimy zorientować się w tej sprawie w dziale do spraw studenckich na swojej uczelni.

Uwaga Jako student w Niemczech posiada się wiele korzyści takich jak: zniżki w muzeach, kinach i na basenach. Nawet jeśli chodzi o stawki telefoniczne, bilety kolejowe lub prenumeraty gazet można liczyć na rabaty. Prosimy zorientować się w tej sprawie!

Możliwości finansowania studiów

Na stronie Niemieckiej Wymiany Akademickiej (DAAD) można znaleźć możliwości na sfinansowanie studiów dzięki stypendium:

Wiele informacji na temat studiów w Niemczech można znaleźć również na stronie ‘Studia w Niemczech’:

Możliwości dalszego kształcenia się

Kształcenie ustawiczne ma w niemieckiej polityce edukacyjnej miejsce bardzo ważne.Rozwój zawodowy powinien pomóc poradzić sobie z przyspieszonymi zmianami technologicznymi i gospodarczymi oraz z wieloma innymi zmianami społecznymi.

Informacje na temat możliwości dalszego kształcenia się znajdziesz na stronach internetowych:

Niemieckie uniwersytety

Przegląd miast akademickich w Niemczech: http://studieren.de

Aachen
RWTH (Rheinisch- Westfälische Technische Hochschule)
Augsburg
Universität
Bamberg
Otto-Friedrich-Universität
Bayreuth
Universität
Berlin
Freie Universität (FUB)
Humboldt-Universität (HUB)
Technische Universität (TUB)
Bielefeld
Universität
Bochum
Ruhr-Universität
Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn - Alfter
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Braunschweig
Technische Universität
Bremen
Universität
Hochschule Bremen
Bremerhafen
Hochschule Bremerhaven
Chemnitz
Technische Universität Chemnitz
Clausthal
Technische Universität
Cottbus
Brandenburgische Technische Universität
Darmstadt
Technische Universität Dramstadt
Dortmund
Universität
Dresden
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Technische Universität
Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität
Duisburg
Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule
Eichstätt
Kath. Universität Eichstätt
Erfurt
Universität Erfurt
Pädagogische Hochschule Erfurt
Erlangen-Nürnberg
Universität
Essen
Universität Gesamthochschule
Folkwang-Hochschule Essen
Esslingen
Hochschule für Sozialwesen Esslingen
Flensburg
Bildungswissenschaftliche Hochschule Flensburg
Frankfurt am Main
Johann Wolfgang Goethe Universität
Hochschule für Bankwirtschaft
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt (a.M.)
Frankfurt (Oder)
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Freiberg (Sachsen)
Technische Universität Bergakademie
Freiburg im Breisgau
Universität
Gießen
Universität
Göttingen
Georg-August-Universität
Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Hagen
FernUniversität
Halle
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Hamburg
Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
Universität
Universität der Bundeswehr
Hannover
Universität
Medizinische Hochschule
Tierärztliche Hochschule
Heidelberg
Universität
Hildesheim
Universität
Hohenheim
Universität
Ilmenau
Technische Universität
Jena
Universität
Kaiserslautern
Universität
Karlsruhe
Universität
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Kassel
Universität
Kiel
Universität
Koblenz
Universität
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung
Konstanz
Universität
Köln
Universität
Leipzig
Universität
Leipzig Hochschule für Grafik und Buchkunst
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Lübeck
Medizinische Universität
Ludwigsburg
Pädagogische Hochschule
Lüneburg
Universität
Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität
Mainz
Johannes Gutenberg-Universität
Mannheim
Universität
Marburg
Philipps-Universität
München
Ludwig-Maximilians-Universität
Technische Universität
Universität der Bundeswehr
Hochschule für Philosophie München
Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Nürnberg-Erlangen
Universität
Oestrich-Winkel
European Business School Schloß Reichartshausen (ebs)
Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität
Osnabrück
Universität
Paderborn
Universität-Gesamthochschule
Passau
Universität
Potsdam
Universität
Regensburg
Universität
Rostock
Universität
Saarbrücken
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
Universität des Saarlandes
Siegen
Universität Siegen
Speyer
Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Stuttgart
Universität Stuttgart
Stuttgart-Hohenheim
Universität Hohenheim
Trier
Universität
Tübingen
Eberhard-Karls-Universität
Ulm
Universität
Vechta
Universität Vechta
Weimar
Bauhaus - Universität Weimar
Weingarten
Pädagogische Hochschule
Witten-Herdecke
Privat-Universität Witten-Herdecke
Wuppertal
Bergische Universität
Würzburg
Bayerische Julius-Maximilians-Universität

Finanse i podatki

Podatek dochodowy

Deklaracje z tytułu podatku dochodowego muszą być złożone przez wszystkich podatników prywatnych. Stosuje się go w celu określenia podatku dochodowego. Jeśli w poprzednim roku został zapłacony wyższy podatek, niż wynika to z zeznania podatkowego, różnica zostanie zwrócona. W większości przypadków zeznanie podatkowe za poprzedni rok musi zostać dostarczone do 31. maja kolejnego roku.

Zeznanie podatkowe można wypełnić i wysłać również drogą internetową, np. tutaj: www.elster.de

Otwarcie konta bankowego

Na ogół każda pełnoletnia osoba, która może udowodnić swoją tożsamość może otworzyć konto w banku. Często jednak przez banki są stawiane dodatkowe warunki , np.istniejący stosunek zatrudnienia. Osoby niepełnoletnie mogą otworzyć konto w banku za zgodą opiekuna. Jeśli otwarcie podstawowego rachunku bankowego nie jest możliwe, taka osoba może otworzyć rachunek kredytowy. Więcej informacji można znaleźć w kasie oszczędnościowej, Volksbanku (bank ludowy), czy w centrum informacji konsumentów.

W razie otwierania konta klienci mają wybór między bankami komercyjnymi a bankami bezpośrednimi. Bezpośrednie banki często mają korzystniejsze warunki, jednak dla rachunku obrotów bieżących konto jest zazwyczaj prowadzone online. W bankach detalicznych natomiast klient ma wliczony w cenę kontakt osobisty i inne dodatki.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Biuro Informacji Kredytowej jest najbardziej znaną instytucją ubezpieczenia kredytu w Niemczech. Z jednej strony chroni wykonawcę przed stratami kredytowymi, zaś z drugiej strony przyczynia się do ochrony konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem. Schufa zawiera dane 75% ludzi w Niemczech.

Każdy, kto otrzyma pożyczkę w Niemczech, spłacając przy tym zarówno kredyt bankowy, jak i ratalny, rejestruje się w bazie danych biura informacji kredytowej. Z danych (składających się z nazwiska, adresu, poprzedniego adresu, zawodu, pracodawcy, dochodów, zadłużenia i innych) Biuro Informacji Kredytowej oblicza wartość zwaną "Scorewert", dotyczącą zdolności kredytowych danej osoby. Kto chce wiedzieć, jakie dane są zapisane w jego bazie danych, może zamówić wyliczenie bezpośrednio z Biura Informacji Kredytowej .

Opieka zdrowotna

W Niemczech można wybrać publicznym lub prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Oba rodzaje ubezpieczeń mają swoje zalety: w prywatnym ubezpieczeniu są często wyższe świadczenia zawarte w cenie (np. leki bez recepty lub leczenie przez specjalistów), z kolei stawka ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego zależna jest od dochodów ubezpieczonego. Jeśli zatem ktoś mniej zarabia, płaci też niższe stawki. Wiek ubezpieczonego nie ma znaczenia. Z drugiej strony z biegiem czasu może nastąpić znaczne zwiększenie składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga Przejście z ubezpieczenia prywatnego na publiczne jest to możliwe tylko dla tych ubezpieczonych, których dochód spadł poniżej określonej prawnie minimalnej granicy. Dlatego decyzja związana z wyborem ubezpieczenia prywatnego okazuje się być często decyzją na całe życie.

Informacje dla uchodźców

Pierwsze informacje:

Porady / Punkty dostępu:

Praca

Mieszkanie

Kształcenie

Pozostałe

wróć do początku