Į turinį

Gyvenimas

Būsto paieška

Yra daugybė interneto svetainių, taip vadinamų "Butų biržomis" ("Wohnungsbörsen"), siūlančių patogią būsto paiešką. Štai keletas tokių interneto svetainių būsto paieškai visoje Vokietijoje:

Interneto svetainėse paprastai nurodoma grynoji nuoma (vok. "Kaltmiete"). Į tokios numos kainą įskaičiuota tik išlaidos už būsto perleidimą. Tikroji suma, kurią nuomininkas turi mokėti nuomotojui, vadinama "Warmmiete". Į ją įtrauktos komunalinės išlaidos, pvz.: vanduo, atliekų išvežimas ir kitos pastato išlaikymo išlaidos. Tačiau būkite atidūs: mokesčiai už elektrą dažniausiai nėra įtraukiami į komunalines išlaidas. Todėl visada geriausia iš anksto išsiaiškinti, kokios išlaidos yra įtrauktos į pilną nuomos kainą.

Nuomos sutartis

Nuomos sutartyje nurodomos visos nuomotojo ir nuomininko teisės ir pareigos. Sutartyje turi būti nurodytas nuomotojas ir nuomininkas ir išvardintos ne tik pagrindinės, bet ir papildomos patalpos, pvz. garažas, automobilių stovėjimo aikštelė bei kiti nuomos objektai. Be to, turi būti nurodyta nuomos kaina ("Nettomiete" - grynoji nuoma ir "Nebenkosten" - komunaliniai mokesčiai). Terminuotos nuomos sutartyje turi būti nurodytas nuomos laikotarpis.

Nuomos sutarties nutraukimas

Nuomos sutartis gali būti nutraukta tiek iš nuomininko, tiek ir iš nuomotojo pusės. Abiem pusėms galioja įstatymo nustatyti terminai, kurių turi būti laikomasi norint nutraukti nuomos sutartį. Paprastai nuomininkai, sudarę neterminuotą nuomos sutartį, apie nuomos sutarties nutraukimą turi įspėti nuomotoją prieš 3 mėnesius. Nuomotojams galiojantys įspėjimo terminai priklauso nuo to, kaip ilgai sudaryta nuomos sutartis. Jei būstas nuomojamas mažiau nei 5 metus, pranešimą apie nuomos nutraukimą nuomotojas gali pateikti prieš 3 mėnesius. Daugiau nei 5 metus galiojančiai nuomos sutarčiai galioja 6 mėnesių, o daugiau nei 8 metus - 9 mėnesių pranešimo terminas.

Čia rasite laiško apie nuomos sutarties nutraukimą pavyzdį: www.immobilienscout24.de

Gyvenamosios vietos registracija

Visi gyvenantieji Vokietijoje privalo registruoti savo gyvenamąją vietą. Daugumoje Vokietijos federalinių žemių registracija yra nemokama, tačiau kai kur imamas nedidelis mokestis.

Dokumentai, reikalingi gyvenamosios vietos registracijai:

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (priklauso nuo pilietybės)
 • Gyvenamosios vietos registracijos įstaigos paraiškos forma (galima rasti registracijos biure (Einwohnermeldeamt) arba piliečių konsultavimo biure (Bürgerbüro). Daugelyje miestų formą galima parsisiųsti internetu.)
 • Kartu gyventi atsikeliančių vaikų asmens dokumentai arba gimimo liudijimai
 • Nuomos arba pirkimo sutartis (jeigu egzistuoja)
 • Įsikėlimo patvirtinimas iš nuomotojo (vok. "Einzugsbestätigung"), jeigu nenurodyta nuomos sutartyje (ne visur būtinas)
 • Santuokos liudijimas (ne visur būtinas)

Telefonas ir internetas

Dažniausiai telefoną ir internetą galima užsisakyti pas tą patį paslaugų tiekėją. Štai keletas nuorodų:

Jeigu norite nutraukti telefono arba interneto sutartį, galite pasinaudoti sutarties nutraukimo laiško pavyzdžiu: www.kostenlose-vordrucke.de

Dėmesio Jeigu norite pasilikti savo seną numerį, turėtumėte apie tai nurodyti sutarties nutraukimo laiške. Taip pat nepamirškite apie tai pranešti naujam paslaugų tiekėjui!

Elektra ir dujos

Jeigu atsikraustote į naują būstą, turite susisiekti su elektros energijos tiekėju dėl elektros tiekimo. Tačiau privalote laikytis tam tikrų terminų. Jeigu nepasirinkote elektros energijos tiekėjo, elektrą automatiškai tieks pagrindinis tos vietovės elektros energijos tiekėjas. Tačiau verta įsidėmėti, kad elektros kainos gali žymiai skirtis priklausomai nuo tiekėjo. Pakeisti elektros energijos tiekėją yra gana paprasta: pasirinkite jums tinkamą tarifą, visa kita už jus paprastai padaro naujas elektros energijos tiekėjas.

Dėmesio Persikraustant nepamirškite atsisakyti elektros!

Elektros tiekėjų palyginimas: www.toptarif.de

Jeigu būstas, į kurį atsikraustote, yra aprūpinamas dujomis, privalote laiku jas užsisakyti, tačiau tai visai nesunku padaryti, kadangi šiuo metu dujų tiekėjai siūlo lengvą dujų užsakymą internetu. Norėdami atsisakyti dujų nepamirškite iš anksto informuoti tiekėją, kad nuo tam tikros datos jums nebus reikalingos dujos.

Dėmesio Persikraustant nepamirškite atsisakyti dujų!

Dujų tiekėjų palyginimas: www.toptarif.de

Mokestis už radiją ir televiziją

Nuo 2013 sausio 1d. kiekvienas būstas moka vienodo dydžio mokestį už radiją ir televiziją, nepriklausomai nuo to, kiek įrenginių (radijų, televizorių, kompiuterių ir pan.) yra tame būste. Nuo 2013 m. mokesčio dydis yra 17,98 eurai/mėn. Daugiau informacijos rasite čia: www.rundfunkbeitrag.de

Atliekų rūšiavimas

Vokietija turi vieną geriausių atliekų perdirbimo rodiklių pasaulyje. Daugumoje Vokietijos namų ūkių šiukšlės yra kruopščiai rūšiuojamos. Atliekų rūšiavimas gali skirtis priklausomai nuo regiono, todėl rekomenduojame pasidomėti apie detales savo savivaldybėje ar miesto administracijoje. Už atliekų rūšiavimo taisyklių nesilaikymą gali būti skiriami kaltinimai ir baudos.

Popieriui skirtas mėlynas konteineris: į šį konteinerį metamas popierius, kartonas, laikraščiai ir žurnalai, katalogai, knygos ir pan.

Stiklui skirtas konteineris: yra trys stiklo rūšys, pagal kurias jis turi būti išskirstytas prieš patenkant į konteinerį: baltas, žalias ir rudas stiklas. Dangteliai ir kamštukai nemetami į stiklo konteinerį, jie priklauso geltonam konteineriui. Į šį konteinerį taip pat nemetama superkama tara.

Pakuotėms skirti geltoni konteineriai/maišai: į geltoną konteinerį (arba maišą, priklausomai nuo savivaldybės) metamos pakuotės iš plastiko (plastikiniai buteliai, plėvelė...), kompozicinės medžiagos (Tetrapack, kavos, pieno pakuotės...), atliekos iš metalo (konservų dėžutės, aliuminio folija...) bei butelių ir stiklainių dangteliai.

Aplinkai pavojingos atliekos: aplinkai pavojingos atliekos turi būti rūšiuojamos ir priduodamos atskirai, kadangi kitokiu atveju jos gali neigiamai paveikti aplinką. Šiai kategorijai priklauso baterijos, energiją taupančios lemputės, vaistai, lakai, pesticidai. Tokios atliekos gali būti priduodamos arba parduotuvėje, kur buvo pirktos, arba perdirbimo centre.

Organinėms atliekoms skirtas konteineris: į organinėms atliekoms skirtą konteinerį (jis gali būti žalias arba rudas, priklausomai nuo federacinės žemės) metamos įvairios organinės atliekos, pvz: vaisių ir daržovių atliekos, kavos ir arbatos likučiai (su pakeliais), atliekos iš sodo, daržo bei popieriniai virtuviniai rankšluosčiai.

Visa kita - į neperdirbamų atliekų konteinerį: konteineris gali būti pilkas arba juodas, priklausomai nuo federalinės žemės. Į jį patenka visos kitos atliekos, pvz.: guma, pelenai ir cigarečių nuorūkos, odos dirbiniai, higienos reikmenys, vystyklai ir t.t.

Darbas

Darbo paieška

Europos Sąjungos piliečiams, norintiems dirbti Vokietijoje, darbo leidimai nereikalingi. Apribojimai taikomi naujai sąjungos šaliai Kroatijai.

Kitų šalių piliečiai privalo turėti leidimą gyventi bei darbo biržos sutikimą dėl darbo.

Darbo Vokietijoje paieška:

Gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdžiai:

Darbo sutartis

Darbdavys ir darbuotojas turi sudaryti darbo sutartį, kurioje bus nurodytos darbuotojo ir darbdavio teisės bei pareigos, pvz.: darbo laikas, atlyginimas ir pan. Iš esmės darbo sutartis neturi ypatingos formos, tačiau darbuotojas darbuotojas turi teisę į rašytinę pagrindinių darbo sąlygų formą.

Tiek darbuotojas, tiek darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį. Pranešimas apie sutarties nutraukimą turi būti atliktas raštu. Nustatytas pranešimo laikotarpis darbuotojams yra 28 dienos, o pati sutartis pasibaigia 15 mėnesio dieną arba mėnesio pabaigoje.

Nemokamas darbo sutarties nutraukimo pavyzdys: www.kostenlose-vordrucke.de

Europass

Europass yra nemokama Europos Sąjungos paslauga, remianti Europos piliečių mobilumą. Europass pagalba galima išsamiai, tačiau visoje Europoje priimtina forma pateikti informaciją apie savo kvalifikaciją, įgūdžius ir kompetencijas. Europass naudingas studijoms, stažuotei ar darbo paieškai. Europass siūlo vieningas visoje Europoje formas: Europass CV, Europass kalbų pasą, Europass pažymėjimo priedėlį, Europass mobilumo dokumentą ir Europass diplomo priedėlį.

Europass interneto svetainė: www.europass-info.de

Darbo rūšys

Be pilnos darbo dienos yra eilė įvairiausių darbo formų.

Darbas ne visą darbo dieną (Teilzeitarbeit): darbuotojai, dirbantys ne visą darbo dieną, paprastai turi trumpesnę darbo savaitę nei visą darbo dieną dirbantys darbuotojai. Tokia darbo forma vyksta darbuotojo ir darbdavio susitarimu. Paprastai motinos ir tėvai, esantys tėvystės atostogose, turi teisę į ne pilną darbo dieną.

Sutrumpintos darbo dienos darbas (Kurzarbeit): įprasta darbo diena gali būti laikinai sutrumpinta dėl žymaus darbo sumažėjimo įmonėje. Tai gali įtakoti visus arba tik kai kuriuos darbuotojus. Tam tikrais atvejais darbuotojas vietoj atlyginimo gali gauti bedarbio pašalpą.

Mažai apmokamas darbas (geringfügige Beschäftigung): mažai apmokamas darbas Vokietijoje dažnai vadinamas "Minijob", "Mikrojob" arba "400-Euro-Job". Tai trumpos darbo dienos darbas su mažu atlyginimu. Nuo 2014 sausio 1. tokio darbo užmokesčio riba pakilo iki 450 eurų.

Darbas lanksčiu darbo grafiku: tokiu darbu laikomas darbas, kurio vieta ir/arba darbo dienos ilgis kiekvieną dieną, savaitę ar mėnesį skiriasi nuo įprastos darbo dienos.

Individuali veikla: savarankiškai dirbančių asmenų veikla taip pat vadinama "Existenzgründung" (verslo įkūrimas). Tai nuosavos įmonės įkūrimas, paskolomis ir dotacijomis remiamas valstybės bei federacinių Vokietijos žemių.

Pagalba verslo įkūrimui:

Šeima ir vaikai

Švietimo sistema

Vokietijoje kiekviena federacinė žemė atsakinga už savo švietimo sistemą, todėl švietimo sistema skiriasi priklausomai nuo žemės. Tačiau iš esmės kiekvienos federacinės žemės švietimo sistema turi panašią struktūrą. Privalomas mokymas Vokietijoje prasideda po darželio arba ikimokyklinio lavinimo, kiekvienas privalo baigti pradinę mokyklą (9-10 mokslo metų). Po pradinės mokyklos seka privalomas profesinis mokymas, kuris gali būti atliekamas profesinėje mokykloje, dalyvaujant profesinių mokyklų rengiamose edukacinėse programose arba lankant vidurinę mokyklą (Sekundarstufe I arba II). Paprastai privalomasis profesinis mokymas baigiasi po 12 klasių. Po jo seka trečio ir ketvirto lygio mokymas, kuris daugiausia apima tolesnio mokymosi galimybes (pvz. "Volkshochschule", tolesniajam suaugusiųjų mokymuisi skirtas mokymosi įstaigas).

Vokietijos švietimo sistemos struktūra

Pradinis ugdymas (Primarstufe): vaikai nuo 1 iki 4 klasės lanko pradinę mokyklą. Paprastai pamokos vyksta iš ryto, daugumoje federacinių žemių jau rašomi pažymiai.

Pirmojo lygmens vidurinis ugdymas (Sekundarstufe I): nuo 5 iki 10 klasės mokiniai lanko skirtingų rūšių mokyklas. Tai gali būti pagrindinė (Hauptschule), realioji (Realschule), gimnazija (Gymnasie) arba bendrojo lavinimo mokykla (Gesamtschule). Priklausomai nuo federacinės žemės ir mokyklos rūšies vidurinė mokykla baigiama po 9-ių arba 10-ies klasių.

Antrojo lygmens vidurinis ugdymas (Sekundarstufe II): antrojo lygmens vidurinis mokymasis gali būti baigtas išlaikius abitūros egzaminus (po 12 arba 13 klasių) arba baigus profesinę mokyklą (po 11 arba 12 klasių). Mokslo metų kiekis priklauso nuo federacinės žemės. Šio tipo vidurinėms mokykloms taip pat priklauso profesinės, aukštesniosios, techninės mokyklos ir kolegijos.

Antras būdas įgyti išsilavinimą (zweiter Bildungsweg): tokį išsilavinimą siūlo vakarinės mokyklos ir kolegijos, kuriose galima įgyti abitūrą arba pagrindinį išsilavinimą.

Čia rasite mokyklų rūšių apžvalgą: www.kmk.org

Teisė į išmokas už vaikus

Iš esmės visi tėvai turi teisę į išmokas už vaikus: Vokietijos piliečiai, Vokietijoje gyvenantys Europos Sąjungos piliečiai bei ne ES piliečiai, turintys leidimą (nuolatinį arba laikiną) gyventi Vokietijoje. Išmoka mokama, kol vaikui sueis 18 gyvenimo metai, kai kada ir ilgiau. Dėl išmokų už vaikus kreipiamasi į regioninę Šeimos kasą (vok. Familienkasse).

Daugiau informacijos rasite čia: www.arbeitsagentur.de

Studijos ir tęstinis švietimas

Reikalavimai užsienio studentams

Norintiems studijuoti Vokietijoje reikalinga taip vadinama Aukštojo mokslo įėjimo kvalifikacija (Hochschulzugangsberechtigung, sutrumpintai HZB). Tai gali būti mokyklos diplomas, atitinkantis abitūrą Vokietijoje. Studentai iš užsienio dėl leidimo turi kreiptis tiesiogiai į pasirinktą universitetą. Priėmimo reikalavimai ir pasirinkimas skiriasi priklausomai nuo aukštosios mokyklos bei studijų krypties. Turintys klausimų užsienio studentai gali kreiptis į pasirinktos aukštosios mokyklos tarptautinį biurą ("Akademisches Auslandsamt" arba "International office"). Kai kuriose aukštosiose mokyklose iš užsienio studentų reikalaujama išlaikyti papildomą stojimo egzaminą arba testą. Gerai egzaminą išlaikę kandidatai gali pagerinti savo priėmimo studijuoti galimybes: www.testas.de.

Jeigu jūsų mokyklos diplomo nepakanka norint studijuoti Vokietijoje, galite išlaikyti įvertinimo testą. Jam tinkamai pasiruošti galite kolegijose, organizuojančiose parengiamuosius kursus: www.studienkollegs.de

Išankstinės vokiečių k. žinios

Daugelyje studijų programų dėstomoji kalba yra vokiečių. Privalomas B2-C1 vokiečių kalbos žinių lygis. Du svarbiausi kalbos egzaminai, pripažįstami visų universitetų, yra "Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)" ir "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH)".

Dėmesio Yra ir keletas išskirtinių atvejų, kuriais nereikalaujamas kalbos žinių lygio patikrinimas, pavyzdžiui, Vokiškos mokyklos užsienyje baigimas arba naujasis Goethe serfifikatas C2. Detalesnę informaciją apie reikalavimus rasite savo pasirinktame universitete.

Vokiečių kalbos žinias galite pasitikrinti TestDAF pasiruošimo testu (TestDaF-Vorbereitungstest).

Interneto svetainėje Sprachnachweis-Portal galite rasti informaciją apie pasirinkto universiteto reikalavimus dėl kalbos žinių.

Studijų Vokietijoje kainos

Studijų Vokietijoje kainos atitinka Europos vidurkį. Studentai mokslams turi skirti apie 800 eurų į mėnesį.

Studijoms Vokietijoje turėtumėte būti pasiruošę šioms išlaidoms:

 • Mokestis už mokslą
 • Semestro mokestis
 • Įvairios išlaidos studijoms
 • Sveikatos draudimas
 • Kitos išlaidos

Mokestis už mokslą: Kiekviena Vokietijos federacinė žemė sprendžia dėl mokesčio už mokslą. Aktualiausią informaciją apie šį mokestį rasite čia. Universitetuose, kuriuose mokama už mokslą, mokestis už mokslą yra apie 500 eurų į mėnesį. ERASMUS studentai paprastai už mokslą nemoka. Tačiau nepriklausomos magistratūros studijos bei tarptautinių studijų programos privačiuose universitetuose yra beveik visur apmokestinamos.

Semestro mokestis: Semestro mokestis paprastai mokamas visuose Vokietijos universitetuose. Šiuo mokesčiu finansuojama, pavyzdžiui, administracinės išlaidos, studentų bendrabučiai, valgyklos, daugelyje universitetų taip pat ir semestro bilietas viešajam transportui. Priklausomai nuo universiteto semestro mokestis gali būti tarp 25 ir 150 eurų už semestrą.

Įvairios išlaidos studijoms: Studentai turėtų nepamiršti apie įvairias kitas išlaidas, susijusias su studijomis. Tai yra, pavyzdžiui, išlaidos už knygas, ekskursijas arba kompiuterinę įrangą.

Sveikatos draudimas: Studijuojantys Vokietijoje privalo turėti sveikatos draudimą. Valstybinio sveikatos draudimo įstaigos yra įpareigotos studentams iki 30 metų ir 14 semestro pasiūlyti mažesnio tarifo sveikatos draudimą. Įmokos už tokį draudimą yra apie 80 eurų į mėnesį.

Dėmesio Siūlome iš anksto pasitikrinti, ar jūsų sveikatos draudimas galioja Vokietijoje. Tokiu atveju reikalingas patvirtinimas, kad esate atleistas iš Vokietijos privalomojo draudimo. ES piliečių, turinčių Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK), sveikatos draudimas galioja ir Vokietijoje.

Kitos išlaidos: Prie tokių išlaidų (neskaitant išlaidų už maistą ir drabužius) priskiriamos išlaidos už būstą, jos sudaro apie trečdalį išlaidų už studijas. Studentai turi įvairių apgyvendinimo galimybių, pigiausiai paprastai yra gyventi studentų bendrabutyje arba nuomotis būstą su kitais studentais.

Kambarys studentų bendrabutyje kainuoja apie 120-200 eurų, nedidelis butas - apie 250-370 eurų. Daugiau informacijos apie gyvenimą bendrabutyje rasite pasirinktos studijų vietos studentų sąjungos interneto svetainėje: www.studentenwerke.de

Vokietijos studentai mėgsta gyventi kartu viename bute, taip vadinamame Wohngemeinschaft (sutrumpintai WG). Kiekvienas turi savo kambarį, o vonia ir virtuvė yra naudojami bendrai. Kainos už vieną kambarį tokiame bute yra apie 150-300 eurų į mėnesį. Rasti WG galite internete:

Norintys nuomotis butą turėtų užsiimti jo paieškomis iki studijų pradžios. Buto nuomos kainos priklauso nuo buto dydžio ir vietos, tačiau rasti butą už mažiau nei 250 eurų (be mokesčių) yra labai sudėtinga. Nuomojantis butą taip pat svarbu nepamiršti, kad nuomininkas pats turi užsisakyti elektrą, dujas, internetą ir telefoną. Be to, nuomotojas gali pareikalauti įrodymų apie pajamas arba užstato. Lengviausia butą rasti internetu:

Jeigu jau esate Vokietijoje, tačiau iki šiol neradote, kur apsistoti, galite pasirinkti laikiną sprendimą ir apsistoti, pavyzdžiui, jaunimo nakvynės namuose arba išsinuomoti kambarį studentų bendrabutyje.

Studentų bendrabučiai: www.studentenwerke.de

Nakvynės namai:

Paslaugų paketas užsienio studentams: Kai kurios studentų sąjungos kandidatams iš užsienio siūlo taip vadinamą paslaugų paketą. į jį įeina gyvenamasis kambarys, sveikatos draudimas, maitinimas, semestro mokestis bei kultūriniai renginiai. Kai kurios studentų sąjungos papildomai siūlo dviratį, kompiuterį, indus ar kalbos kursus. Ši paslauga gali tęstis vieną arba du semestrus. Daugiau informacijos rasite pasirinkto universiteto studentų sąjungoje.

Dėmesio Studentai Vokietijoje turi daugybę nuolaidų, pavyzdžiui, muziejuose, kinuose, baseinuose. Galima gauti nuolaidų telefono skambučiams, traukinio bilietams, laikraščių prenumeratai ir t.t. Siūlome būtinai apie tai pasidomėti!

Studijų finansavimo galimybės

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) interneto svetainėje rasite informaciją apie studijų finansavimo bei stipendijų gavimo galimybes.

Daugybę informacijos apie studijas Vokietijoje taip pat rasite puslapyje Studieren in Deutschland.

Tęstinio mokymosi galimybės

Mokymasis visą gyvenimą yra labai svarbus Vokietijos švietimo politikai. Tęstinis profesinis mokymasis, viena vertus, yra skirtas siekiant prisidėti prie spartesnio technologinių ir ekonominių pokyčių. Kita vertus, padėti spręsti su įvairiais socialiniais pokyčiais susijusias problemas.

Informaciją apie tęstinio mokymosi galimybes galite rasti internete:

Vokietijos universitetai

Vokietijos universitetų apžvalga: http://studieren.de

Aachen
RWTH (Rheinisch- Westfälische Technische Hochschule)
Augsburg
Universität
Bamberg
Otto-Friedrich-Universität
Bayreuth
Universität
Berlin
Freie Universität (FUB)
Humboldt-Universität (HUB)
Technische Universität (TUB)
Bielefeld
Universität
Bochum
Ruhr-Universität
Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn - Alfter
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Braunschweig
Technische Universität
Bremen
Universität
Hochschule Bremen
Bremerhafen
Hochschule Bremerhaven
Chemnitz
Technische Universität Chemnitz
Clausthal
Technische Universität
Cottbus
Brandenburgische Technische Universität
Darmstadt
Technische Universität Dramstadt
Dortmund
Universität
Dresden
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Technische Universität
Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität
Duisburg
Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule
Eichstätt
Kath. Universität Eichstätt
Erfurt
Universität Erfurt
Pädagogische Hochschule Erfurt
Erlangen-Nürnberg
Universität
Essen
Universität Gesamthochschule
Folkwang-Hochschule Essen
Esslingen
Hochschule für Sozialwesen Esslingen
Flensburg
Bildungswissenschaftliche Hochschule Flensburg
Frankfurt am Main
Johann Wolfgang Goethe Universität
Hochschule für Bankwirtschaft
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt (a.M.)
Frankfurt (Oder)
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Freiberg (Sachsen)
Technische Universität Bergakademie
Freiburg im Breisgau
Universität
Gießen
Universität
Göttingen
Georg-August-Universität
Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Hagen
FernUniversität
Halle
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Hamburg
Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
Universität
Universität der Bundeswehr
Hannover
Universität
Medizinische Hochschule
Tierärztliche Hochschule
Heidelberg
Universität
Hildesheim
Universität
Hohenheim
Universität
Ilmenau
Technische Universität
Jena
Universität
Kaiserslautern
Universität
Karlsruhe
Universität
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Kassel
Universität
Kiel
Universität
Koblenz
Universität
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung
Konstanz
Universität
Köln
Universität
Leipzig
Universität
Leipzig Hochschule für Grafik und Buchkunst
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Lübeck
Medizinische Universität
Ludwigsburg
Pädagogische Hochschule
Lüneburg
Universität
Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität
Mainz
Johannes Gutenberg-Universität
Mannheim
Universität
Marburg
Philipps-Universität
München
Ludwig-Maximilians-Universität
Technische Universität
Universität der Bundeswehr
Hochschule für Philosophie München
Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Nürnberg-Erlangen
Universität
Oestrich-Winkel
European Business School Schloß Reichartshausen (ebs)
Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität
Osnabrück
Universität
Paderborn
Universität-Gesamthochschule
Passau
Universität
Potsdam
Universität
Regensburg
Universität
Rostock
Universität
Saarbrücken
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
Universität des Saarlandes
Siegen
Universität Siegen
Speyer
Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Stuttgart
Universität Stuttgart
Stuttgart-Hohenheim
Universität Hohenheim
Trier
Universität
Tübingen
Eberhard-Karls-Universität
Ulm
Universität
Vechta
Universität Vechta
Weimar
Bauhaus - Universität Weimar
Weingarten
Pädagogische Hochschule
Witten-Herdecke
Privat-Universität Witten-Herdecke
Wuppertal
Bergische Universität
Würzburg
Bayerische Julius-Maximilians-Universität

Pinigai ir mokesčių sistema

Pajamų mokestis

Visi privatūs asmenys, mokantys mokesčius, privalo patekti mokesčių deklaraciją. Ji naudojama pajamų mokesčio nustatymui. Tokiu atveju, kai praėjusiais metais buvo sumokėta daugiau mokesčių negu nurodyta deklaracijoje, valstybė grąžina skirtumą. Daugumoje atvejų mokesčių deklaracija turi būti pateikta iki sekančių metų gegužės 31 d.

Mokesčių deklaracija gali taip pat užpildyta ir pateikta internetu, pavyzdžiui, čia: www.elster.de

Banko sąskaitos atidarymas

Paprastai kiekvienas pilnametystės sulaukęs žmogus, galintis įrodyti savo tapatybę, turi teisę atidaryti banko sąskaitą. Dažnai bankai reikalauja papildomų dokumentų, pavyzdžiui, darbo sutarties. Nepilnamečiai gali atsidaryti banko sąskaitą su tėvų ar globėjų sutikimu. Jeigu bankas atsisako atidaryti paprastą sąskaitą, galima atidaryti kreditinę sąskaitą (taip vadinamąją "Jedermann-Konto"). Daugiau informacijos galima rasti taupomosiose kasose (Sparkasse), bankuose arba vartotojų konsultacijos centre (Verbraucherzentrale).

Atidarant sąskaitą klientai gali rinktis tarp bankų ir jų filialų. Bankai dažnai turi palankias sąlygas, tačiau sąskaitos paprastai gali būti administruojamos tik internetu, t.y. galima tik internetinė bankininkystė. O bankų filialuose klientai turi asmeninį konsultantą, be to, įvairios papildomos paslaugos yra įtrauktos į kainą.

Schufa

Schufa yra žinomas kredito užtikrinimo institutas (arba kredito biuras) Vokietijoje. Jis apsaugo kontrakto partnerius nuo nuostolių bei prisideda prie vartotojų apsaugos nuo pernelyg didelio įsiskolinimo. Schufa turi duomenis apie 75% Vokietijos žmonių.

Į kredito užtikrinimo instituto duomenų bazę įrašomi duomenys apie kiekvieną asmenį, imantį paskolą Vokietijoje (nesvarbu, ar paskola imama banke, ar kažkas perkama išsimokėtinai). Iš gautų duomenų (vardo ir pavardės, adreso bei senesnių adresų, profesijos, darbovietės, pajamų, skolų ir kitų parametrų) yra apskaičiuojama vertė, kuri suteikia informaciją apie asmens kreditingumą. Jeigu norite sužinoti, kokie duomenys yra saugomi instituto duomenų bazėje, galite užsakyti ataskaitą.

Sveikatos draudimas

Vokietijoje galima rinktis tarp valstybinio ir privataus sveikatos draudimo. Abi draudimo rūšys turi savo privalumus: privačiame draudime į kainą dažnai yra įtrauktos išlaidos už pavyzdžiui, nereceptinius vaistus arba natūropato paslaugas. Valstybinio sveikatos draudimo įmokos priklauso nuo pajamų, tad mažiau uždirbantys moka mažiau. Apdraustojo amžius neturi jokios įtakos. Kita vertus, privataus sveikatos draudimo įmokos laikui bėgant gali augti.

Dėmesio Perėjimas iš privataus į valstybinį sveikatos draudimą yra galimas tik tiems apdraustiesiems, kurių pajamos yra žemesnės už pajamų ribą, nuo kurios darbuotojas nėra privalomai apdraustas valstybiniame sveikatos draudime (vok. Versicherungspflichtgrenze). Todėl sprendimas pasirinkti privatų sveikatos draudimą paprastai yra sprendimas visam gyvenimui.

Informacija pabėgėliams

Pirmoji informacija

Konsultacija / Priėmimo centrai

Darbas

Būstas

Mokslas

Kita

Atgal į pradžią