Tartalom

Lakás

Lakáskeresés

Lakást legkényelmesebben a számos ingatlan portál segítségével lehet keresni, amelyeket lakásbörzének is neveznek. itt talál egy listát azokról a lakásbörzékről, melyek országszerte kínálnak lakáskeresési lehetőségeket:

A lakásbörzén a bérleti díjat általában hideg lakbérként adják meg. A hideg lakbér csak azokat a költségeket foglalja magába, amelyek a lakás bérbeadásáért fizetendők. A valódi összeget, amelyet a bérlő a bérbe adónak fizet meleg lakbérnek hívják. A meleg bérleti díj a hideg bérleti díj mellett tartalmazza az üzemeltetési költségeket is (ezeket néha melléköltségnek is nevezik). A meleg bérleti díj fedezi a vízdíjat, a szemétszállítási díjat és más olyan kiadásokat, amelyek egy épület fenntartásával járnak. De vigyázat: az áramot gyakran nem számolják az üzemeltetési költségekhez. Ezért előre kell tisztázni, hogy milyen költségeket fedez a meleg bérleti díj.

Bérleti szerződés

Egy bérleti szerződés írásban leszögezi a bérlő, illetve a bérbe adó jogait és kötelességeit. A bérleti szerződésben név szerint meg kell nevezni úgy a bérlőt, mint a bérbe adó személyt, valamint minden olyan helyiséget (pl. garázs, leállóhely), amely és tárgyat, amely hozzátatozik a bérlethez. Ezenkívül tartalmaznia kell a bérleti díj összegét (nettó bér és mellékköltségek), valamint határidős szerződés esetében, a bérlési időt is.

A bérleti szerződés felmondása

A bérleti szerződést felmondhatja úgy a bérlő, mint a bérbe adó is. Mindkettő számára érvényesek a törvény által előírt határidők, amelyeket egy lakásfelmondás esetén be kell tartani. Normál, határidő nélküli bérleti szerződések esetében a bérlőnek három hónapos felmondási határidő áll rendelkezésére. A bérbe adó személyre vonatkozó határidő függ a bérleti szerződés időtartamától. Egy 1- 5 évig tartó bérleti szerződés esetében a felmondási határidő 3 hónap, egy 5 évig tartó szerződés esetében 6 hónap, 8 éves bérleti szerződés esetében pedig 9 hónap.

Itt talál egy mintalevelet a lakásszerződés felbontásához: www.immobilienscout24.de

Jelentkezés a lakcímnyilvántartó hivatalnál

Aki Németországban lakik, annak be kell jelentkeznie a lakcímnyilvántartó hivatalnál. A bejelentkezés kötelező. A legtöbb szövetségi tagállamban a bejelentkezés ingyenes, néhány esetben csekély illetéket kell fizetni.

A bejelentkezéshez szükséges iratok:

 • Személyazonossági igazolvány vagy útlevél, a származási országtól függően
 • A lakcímbejelentő hivatal jelentkezési lapja (megtalálható a lakcímbejelentő hivatalnál, illetve a közösségi hivatalnál. Sok városban ki is lehet nyomtatni. )
 • A beköltöző gyermekek gyermekigazolványa, illetve születési igazolványa
 • Bérleti- vagy vásárlási szerződés (adott esetben)
 • Beköltözés igazolása (ha nincs belefoglalva a bérleti szerződésbe)
 • Házasságlevél (adott esetben)

Telefon & internet és mobiltelefon

A telefont és az internetet gyakran ugyanaz a szolgáltató biztosítja. Az alábbiakban néhány hasznos linket talál:

Ha szolgáltatót akar változtatni, használja az alábbi mintaszöveget: www.kostenlose-vordrucke.de

Figyelem Ha meg szeretné tartani a régi számát, akkor ezt fel kell tüntetni a szövegben. Az új szolgáltatót szintén kell tájékoztatni!

Áram & gáz

Ha új lakásba költözik, újra be kell jelenteni az áramot. Ilyenkor figyelni kell a határidőkre. Ha nem választ áramszolgáltatót, akkor automatikusan az alapvető szolgáltatóhoz lesz kapcsolva. Figyelembe kell venni, hogy a különböző szolgáltatók között nagy árkülönbségek vannak. Az áramszolgáltató megváltoztatása elég egyszerű: elég megkötni a megfelelő díjszabást, a többit elintézi az új szolgáltató ön helyett.

Figyelem Költözéskor ki kell jelentkezni az áramszolgáltatónál!

Áramszolgáltatók összehasonlítása: www.toptarif.de

Ha a lakásnak, amelybe be szeretne költözni gázellátása van, akkor idejében be kell jelentkeznie a gázszolgáltatónál. Ezt könnyen megteheti a szolgáltató internetes oldalán. A kijelentkezés esetében arra kell figyelnie, hogy a szolgáltatót idejében értesítse arról, hogy egy bizonyos naptól kezdve nem lesz szüksége a szolgálataira.

Figyelem Költözéskor ki kell jelentkezni a gázszolgáltatónál!

Gázszolgáltatók összehasonlítása: www.toptarif.de

Rádió-előfizetési díj

A rádió-előfizetési díjat 2013. január 1-től minden háztartás összesítve fizeti függetlenül attól, hogy van-e rádiójuk, illetve tévéjük és számítógépük. 2013 óta a illeték összege egy háztartásnak 17.93 euró havonta. Itt találhat további információkat: www.rundfunkbeitrag.de

Szelektív hulladékgyűjtés

Németországban a világon az egyik legmagasabb az újrahasznosítási arány. A német háztartások nagy része aprólékosan szelektálja a hulladékot. Mivel a szelektív hulladékgyűjtés esetében regionális különbségek vannak, ajánlatos a közösségi, illetve a városi tanácsnál érdeklődni. A szelektív hulladékgyűjtési szabályok be nem tartása feljelentéshez és pénzbírsághoz vezethet.

A papírhulladék a kék tartályba kerül: ebbe a tartályba kerülnek a papír, a kartonok, az újságok, a katalógusok, a könyvek és a folyóiratok.

Az üveg az üveges tartályba kerül: Az üveget előzetesen szín szerint szét kell válogatni. Külön kerül a fehér, a zöld és a barna üveg. Az üvegek kupakjait el kell távolítani - azok a sárga tartályba kerülnek. A visszaváltható üvegek nem kerülnek ebbe a tartályba.

A csomagolások a sárga tartályba vagy a sárga zsákba kerülnek: a sárga tartályba kerülnek a műanyagból készült csomagolások (műanyag palackok, fóliák, műanyag...), tárolóanyagok (tetrapack csomagolás, kávés doboz, tejes doboz...), fémcsomagolások (konzerves dobozok, alufólia ...), valamint az üveget és palackok csavaros kupakjai.

Az ártalmas anyagok szelektív gyűjtése: Az ártalmas anyagokat külön kell leadni, mert nem megfelelő megsemmisítés esetén hosszú távon károsítják a környezetet. Ebbe a kategóriába tartoznak az elemek, az akkumulátorok, az energiatakarékos lámpák, a gyógyszerek, a lakkok és a növényvédő szerek. Ezeket az anyagokat leadhatjuk abban az üzletben, ahol vásároltuk őket, illetve az önkormányzat ártalmas-anyaggyűjtő központjában.

A biohulladék a biotartályba kerül: A biotartályba (amelynek színe tagállamonként változik, lehet barna vagy zöld) kerülnek a gyümölcs-, illetve zöldségmaradékok, a gyümölcshéjak, kávémaradék és teás tasakok, a kerti hulladék és a papírból készült konyhai törlők.

Minden más a háztartási hulladékba kerül: ennek a színe is változik tagállamonként, de vagy fekete vagy szürke tartály. Ide kerül a többi hulladék: gumimaradékok, hamu és cigarettacsikkek, bőrtárgyak, higiéniai termékek, pelenkák ...

Munka

Álláskeresés

Az EU-s tagállamok állampolgárainak általában nincs szükségük munkavállalási engedélyre, ha Németországban szeretnének dolgozni. Kivételt képeznek az új EU-tagállamokra, Romániára és Bulgáriára, vonatkozó átmeneti szabályok.

Más országok állampolgárainak azonban szükségük van egy tartózkodási engedélyre, valamint a Szövetségi Munkaügyi Hivatal jóváhagyására.

Linkek németországi álláskereséshez:

Minták egy jó önéletrajzhoz:

Munkaszerződés

A munkaszerződést a munkáltató és a munkavállaló köti, és kötelezi a munkavállalót a megígért munka elvégzésére, illetve a munkáltatót a munkabér kifizetésére. A munkaszerződés leszögezi a munkáltató és a munkavállaló kötelességeit. Elvileg munkaszerződés nem hivatalos formában is megköthető, de a munkavállalónak joga van a lényegesebb munkafeltételek írásbeli rögzítésére.

Mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak joga van felbontani a szerződést. A felmondást írásban kell megtenni. Az előírt felmondási határidő a munkavállaló számára 28 nap és a felmondásnak folyó hónap 15-én vagy a hónap végén kell megtörténnie.

Linkek ingyenes felmondási mintákhoz: www.kostenlose-vordrucke.de

Europass

Az Europass a Európai Uniós ingyenes szolgáltatása, amellyel a mobilitást kívánják elősegíteni. Az Europass segítségével olyan módon tudja szemléltetni szakképesítéseit, képességeit és készségeit, amely Európa-szerte érthető. Ez Europass segédeszköz tanulmányokhoz, illetve a képzéshez és a munkakereséshez. Mindenkinek rendelkezésére állnak az egységes Europass dokumentumok: az önéletrajz, a nyelvi útlevél, az oklevélmelléklet, a mobilitási igazolvány és a bizonyítványkiegészítő.

Az Europassról: www.europass-info.de

Munkaformák

A teljes munkaidő mellett van egy egész sor más munkaforma is.

Részmunka: A részmunkaidős munkavállalóknak általában rövidebb a heti munkaidejük, mint a teljes munkaidőben dolgozóknak. A munkaforma a munkavállaló és a munkáltató közti megegyezésen alapszik. A gyereknevelési szabadság alatt az anyáknak és az apáknak joguk van részmunkaidőre.

Csökkentett munkaidő: A csökkentett munkaidő a szabályos munkaidő ideiglenes csökkentése jelentős munkakiesés esetén. Érintheti az üzem összes munkavállalóját vagy csak egy részüket. Bizonyos esetekben a munkavállaló kártérítést kérhet a munkanélküli biztosításból.

Kisebb munkatevékenység: A kisebb munkatevékenységet nevezik még minimunkának, mikrómunkának vagy 400 eurós munkának is. Ebben az esetben vagy a fizetés vagy a munkaidő csökkentett. 2013 január 1-től a kisebb munkatevékenységek minimálbére 450 euró.

Rugalmas munkaidő: Ezalatt azokat a munkaformákat értik, amelyeknél a munkaidő helye és időtartama naponta, hetente vagy havonta eltér a normális munkaidőtől.

Önállóság: Az önálló munkavégzés a saját egzisztencia megteremtésére vonatkozik. Ez általában egy saját vállalkozás létrehozását jelenti. A saját egzisztencia megteremtését a szövetség és a tagállamok hitelekkel és támogatásokkal segítik elő.

Segítség a saját egzisztencia megteremtéséhez:

Család és gyerekek

Oktatás

Az oktatásért Németországban a szövetségi tagállamok felelnek, ezért az oktátási rendszer egyes részei különböznek tagállamonként. Ennek ellenére az oktatási rendszer alapjai közösek. Németországban a tankötelezettség a napközi, illetve az óvodai idő kezdődik a kötelező általános iskolai oktatással (9 - 10 év teljes tankötelezettség). Ezután következik a kötelező szakképzés, amely elvégezhető szakiskolában, szakképzést nyújtó iskolák oktatási programjainak keretén belül, illetve I. vagy II. felső tagozaton. A kötelező szakképzés a 12. osztályig tart. Ezután következhet még a harmadszintű vagy negyedszintű képzés, amelyhez elsősorban főleg továbbképzési lehetőségek tartoznak. (pl. népfőiskolák)

A német iskolarendszer felépítése

Alsó tagozat: első osztálytól negyedik osztályig a gyerekek általános iskolába járnak. A tanítás rendszerint délelőtt zajlik és a legtöbb szövetségi tagállamban a diákok már osztályzatokat kapnak.

Felső tagozat I: ötödik osztálytól tizedik osztályig a diákok különböző típusú iskolákba járnak. Ide tartoznak a középiskolák, a szakközépiskolák, a gimnáziumok és a nyolcosztályos általános iskolák. Tagállamtól és iskolaformától függően a diákok a felső tagozat I-et kilencedik vagy tizedik osztály után fejezhetik be.

Felső tagozat II: a felső tagozat II-t a diákok 12., illetve 13. osztály után fejezik be érettségivel vagy szakérettségivel. Ide tartoznak a szakoktatással kapcsolatos iskolák is, szakkollégiumok, szakközépiskolák és a szakiskolák.

Második esély nyújtó oktatás: ide tartoznak az esti iskolák és a kollégiumok, ahol utólag meg lehet szerezni az érettségi diplomát, illetve a szakközépiskolai végzettséget.

Itt áttekintést nyerhet a különböző iskolaformákról: www.kmk.org

Családi pótlékra való jogosultság

Alapjában véve minden szülőnek joga van családi pótlékra (gyerekpénzre) a gyerekei számára. Ez érvényes minden német állampolgárra, EU-s polgárra, aki német lakcímmel rendelkezik, valamint azokra a nem EU-s polgárokra is, akiknek letelepedési, illetve tartózkodási engedélyük van Németországban. A családi pótlékot (gyerekpénzt) a 18. életévig folyósítják, bizonyos esetekben hosszabb ideig is. A családi pótlékot rendszerint az illetékes családi hivatalnál lehet igényelni.

Itt talál további információkat: www.arbeitsagentur.de

Egyetemi tanulmányok és továbbtanulás

Követelmények külföldi diákok számára

Aki Németországban szeretne tanulni, annak szüksége van egy úgynevezett egyetemi tanulmányokra feljogosító igazolásra. Ez egy olyan iskolai végzettség, amely megfelel a német érettséginek. Az igazolást az egyetemnél vagy főiskolánál lehet kérvényezni. A felvételi feltételek és a kiválasztási eljárások egyetemenként és szakokként változnak. Az erre vonatkozó kérdések esetében az illetékes hely a kiválasztott egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős irodája. Néhány egyetem a külföldi pályázók esetében egy kiegészítő felvételi tesztet vagy az általános tanulási készségeket bizonyító tesztet írnak elő. Jó teszteredményekkel nőhet az esély a sikeres felvételire: www.testas.de.

Ha az ön iskolai végzettsége nem elegendő németországi egyetemi tanulmányokhoz, akkor letehet egy úgynevezett megállapítási vizsgát. A vizsgára való felkészüléshez segítséget talál a felkészítő tanfolyamokon: www.studienkollegs.de

Előzetes nyelvismeretek

Németországban a legtöbb szakon az oktatás nyelve német. Ezért alapfeltétel a német nyelv ismerete B2/C1-es szinten a Közös Európai Referenciakeret szerint. A két legfontosabb nyelvvizsga, amelyet minden egyetem elismer, a TestDaF (Teszt német mint idegen nyelv) és a DHS (Német nyelvvizsga külföldi hallgatók felvételéhez).

Figyelem Vannak olyan kivételes helyzetek is, amikor nincs szükség nyelvvizsgára (pl. érettségi egy német tannyelvű külföldi iskolában vagy a C2-es Gothe nyelvvizsga). A követelményekről érdeklődjön időben a kiválasztott felsőoktatási intézménynél!

A TestDaF előkészítő teszttel felmérheti esélyeit:

A nyelvi okirat portálon utánanézhet a kiválasztott felsőoktatási intézmény nyelvi követelményeinek.

A németországi tanulmányok költsége

A német egyetemi tanulmányok tandíja megegyezik az európai átlaggal. A diákoknak átlagosan havi 800 euró áll rendelkezésükre.

Az németországi egyetemi tanulmányok alatt a következő kiadásokra lehet számítani:

 • Tandíj
 • Félévi hozzájárulás
 • Más tanulmányi költségek
 • Betegbiztosítási díj
 • Általános kiadások

Tandíjak: Minden német szövetségi tagállam önállóan dönt a tandíjakról. A tandíjak jelenlegi helyzetét itt találod meg. Azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol tandíjat kell fizetni, az összeg kb. 500 euró félévenként. Az ERASMUS hallgatóknak általában nem kell tandíjat fizetniük. Viszont a független mesteri tanulmányok, illetve a nemzetközi tanulmányok magánegyetemeken mindenhol tandíjkötelesek.

Félévi hozzájárulás: A félévi hozzájárulást általában minden német egyetemen érvényes. Ezzel finanszírozzák a közigazgatást, az egyetemi bentlakásokat és az egyetemi étkezdét. Ezen kívül sok felsőoktatási intézményben ezzel finanszírozzák a félévi bérletet a tömegközlekedési eszközökön. A félévi hozzájárulás felsőoktatási intézményekként eltér: 25 - 150 euró szemeszterenként.

Más tanulmányi költségek: Egyetemi tanulmányaik alatt a diákok más kiadásokra is számíthatnak. Ide tartoznak a tankönyvek beszerzésével, a tanulmányi kirándulásokkal, illetve a számítógéppel járó kiadások

Betegbiztosítási díj: Aki Németországban tanul, annak rendelkeznie kell betegbiztosítással. Az állami betegbiztosítók kötelesek a 30. életévig, illetve 14. tanulmányi félévig az egyetemistáknak kedvezőbb tarifákat biztosítani. Ez a díj körülbelül 80 euró havonta.

Figyelem Ellenőrizze le időben, hogy a betegbiztosítása Németországban érvényes-e. Ha igen, akkor be kell szereznie egy igazolást, mely szerint fel van mentve a német állami betegbiztosítás alól. EU-polgárok a európai betegbiztosítási kártya tulajdonában Németországban is biztosítási védelmet élveznek.

Általános kiadások: Az általános kiadásokhoz tartoznak az étellel és a ruházattal járó kiadások mellett a szállással járó költségek is, amelyek átlagban a tanulmányi költségek egyharmadát teszik ki. Különböző szálláslehetőségek állnak az egyetemisták rendelkezésére, a legelőnyösebb a kollégium, illetve a lakóközösség

Az egyetemi kollégiumokban egy egyszemélyes szoba ára 120 és 200 euró között van, egy kis lakás ára pedig 250 és 370 euró között. Az egyetemi kollégiumok lakáshelyzetéről bővebb információt talál a választott felsőoktatási intézmény diákszövetségének honlapján. www.studentenwerke.de

A német diákok legszívesebben lakószövetségeben laknak. Minden lakótársnak van egy saját szobája, a fürdőszobát és a konyhát közösen használják. Egy lakóközösségi szoba ára 150 és 300 euró között mozog. Találjon egy lakóközösséget az interneten:

Aki külön lakásban szeretne lakni, a tanítás megkezdése előtt időben neki kell lásson lakást keresni. A költségek függnek a lakás méretétől, felszereltségétől és elhelyezkedésétől, de nehéz olyan lakás találni, amelynek hideg lakbére kevesebb mint 250 euró. Saját lakás esetében figyeljen arra, hogy bejelentse az áramot, a gáz és az internetet. A bérbe adó kérhet igazolást a fizetésről vagy kezességet. A legkönnyebben a interneten talál megfelelő lakást:

Ha már Németországban van, de még nincs megfelelő szállása, akkor ideiglenes megoldásként szobát bérelhet egy diákszállóban, egy ifjúsági szálláson vagy a diákszövetség egyik szállodájában.

A diákszövetség szállodái: www.studentenwerke.de

Diákszálló linkek:

Kezdő segélycsomag külföldi egyetemistáknak: Egyes diákszövetségek kezdő segélycsomagot kínálnak a külföldi egyetemistáknak. Ez tartalmaz egy lakószobát, betegbiztosítást, ellátást, félévi díjat, valamit kulturális rendezvényeket. Egyes diákszövetségek emellett kínálnak biciklit, számítógépet, edényt és nyelvtanfolyamokat is. Ez a szolgáltatás egy vagy két félévre szól. Érdeklődjön a megfelelő felsőoktatási intézmény diákszövetségénél.

Figyelem Németországban az egyetemisták különböző kedvezményekben részesülhetnek: múzeumokban, mozikban vagy uszodákban. Telefonszolgáltatások és újság előfiztetésnél is lehetnek kedvezmények.

Lehetőségek az egyetemi tanulmányok finanszírozására

A Német Akadémiai Csereszolgálat (DAAD) honlapján lehetőségeket talál, hogy hogyan finanszírozza egyetemi tanulmányait ösztöndíjjal.

További információkat a németországi egyetemi tanulmányokról a Tanulni Németországban honlapján talál.

Továbbtanulási lehetőségek

Az életre szóló tanulás fontos szerepet játszik a német oktatáspolitikában. A szakmai továbbképzés hozzásegít a gyors technikai, gazdasági és társadalmi változásokkal való megbirkózáshoz.

Az interneten kényelmesen informálódhat a továbbtanulási lehetőségekről:

Német egyetemek

Áttekintés a németországi felsőoktatási intézményekről: http://studieren.de

Aachen
RWTH (Rheinisch- Westfälische Technische Hochschule)
Augsburg
Universität
Bamberg
Otto-Friedrich-Universität
Bayreuth
Universität
Berlin
Freie Universität (FUB)
Humboldt-Universität (HUB)
Technische Universität (TUB)
Bielefeld
Universität
Bochum
Ruhr-Universität
Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn - Alfter
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Braunschweig
Technische Universität
Bremen
Universität
Hochschule Bremen
Bremerhafen
Hochschule Bremerhaven
Chemnitz
Technische Universität Chemnitz
Clausthal
Technische Universität
Cottbus
Brandenburgische Technische Universität
Darmstadt
Technische Universität Dramstadt
Dortmund
Universität
Dresden
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Technische Universität
Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität
Duisburg
Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule
Eichstätt
Kath. Universität Eichstätt
Erfurt
Universität Erfurt
Pädagogische Hochschule Erfurt
Erlangen-Nürnberg
Universität
Essen
Universität Gesamthochschule
Folkwang-Hochschule Essen
Esslingen
Hochschule für Sozialwesen Esslingen
Flensburg
Bildungswissenschaftliche Hochschule Flensburg
Frankfurt am Main
Johann Wolfgang Goethe Universität
Hochschule für Bankwirtschaft
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt (a.M.)
Frankfurt (Oder)
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Freiberg (Sachsen)
Technische Universität Bergakademie
Freiburg im Breisgau
Universität
Gießen
Universität
Göttingen
Georg-August-Universität
Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Hagen
FernUniversität
Halle
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Hamburg
Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
Universität
Universität der Bundeswehr
Hannover
Universität
Medizinische Hochschule
Tierärztliche Hochschule
Heidelberg
Universität
Hildesheim
Universität
Hohenheim
Universität
Ilmenau
Technische Universität
Jena
Universität
Kaiserslautern
Universität
Karlsruhe
Universität
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Kassel
Universität
Kiel
Universität
Koblenz
Universität
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung
Konstanz
Universität
Köln
Universität
Leipzig
Universität
Leipzig Hochschule für Grafik und Buchkunst
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Lübeck
Medizinische Universität
Ludwigsburg
Pädagogische Hochschule
Lüneburg
Universität
Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität
Mainz
Johannes Gutenberg-Universität
Mannheim
Universität
Marburg
Philipps-Universität
München
Ludwig-Maximilians-Universität
Technische Universität
Universität der Bundeswehr
Hochschule für Philosophie München
Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Nürnberg-Erlangen
Universität
Oestrich-Winkel
European Business School Schloß Reichartshausen (ebs)
Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität
Osnabrück
Universität
Paderborn
Universität-Gesamthochschule
Passau
Universität
Potsdam
Universität
Regensburg
Universität
Rostock
Universität
Saarbrücken
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
Universität des Saarlandes
Siegen
Universität Siegen
Speyer
Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Stuttgart
Universität Stuttgart
Stuttgart-Hohenheim
Universität Hohenheim
Trier
Universität
Tübingen
Eberhard-Karls-Universität
Ulm
Universität
Vechta
Universität Vechta
Weimar
Bauhaus - Universität Weimar
Weingarten
Pädagogische Hochschule
Witten-Herdecke
Privat-Universität Witten-Herdecke
Wuppertal
Bergische Universität
Würzburg
Bayerische Julius-Maximilians-Universität

Pénz és adók

Jövedelemadó

A jövedelmi adóbevallást minden adóköteles magánszemélynek le kell adnia. Ez a jövedelemadó megállapításához szükséges. Ha előző évben nagyobb összegű adó lett befizetve, mint amennyi az adóbevallás alapján kiszámítottak, a különbözetet visszafizetik. A legtöbb esetben a jövedelmi adóbevallást következő év május 31-ig kell leadni.

Az adóbevallást online is ki lehet tölteni és leadni például itt: www.elster.de

Bankszámla nyitása

Általában minden felnőtt korú személy, aki igazolni tudja a személyazonosságát, nyithat bankszámlát. A bankok azonban gyakran további követelményeket szabnak: pl. fennálló munkaszerződés. A kiskorú személyek a gyám beleegyezésévek nyithatnak bankszámlát. Ha egy szabályos bankszámla nyitása akadályba ütközik, akkor az érintett személy nyithat egy úgynevezett tulajdonos bankszámlát (másképp:Mindenki-számla). Erről bővebb információkat talál a takarékpénztáraknál, a népbankoknál vagy a fogyasztóvédelmi központokban.

A bankszámla nyitásánál az ügyfelek választhatnak a bankfiókok és a közvetlen bankok között. A közvetlen bankoknál gyakran kedvezőbbek a feltételek, de a folyószámla általában csak online működik. Ezzel szemben a bankfiókoknál az ügyfélnek van egy kapcsolattartó személye és más extrákat is tartalmaz az ár.

Schufa

A Schufa a legismertebb hitelbiztosítási intézet (vagy hiteltudakozó) Németországban. Egyrészt védi a szerződő feleket a hitelkieséstől, másrészt védi a fogyasztókat is az eladósodástól. A Schufának a német állampolgárok 75%-ról van információja.

Bárki, aki Németországban kölcsönt vesz fel, akár banki hitelről, akár részletvásárlásról van szó, bekerül egy hiteltudakozó adatbankjába. Az adatai alapján (név, cím előző cím, foglalkozás, munkáltató, jövedelem, adósságok és egyéb paraméterek) a Schufa kiszámol egy pontértéket, amely megmutatja az illető személy hitelképességét. Aki tudni szeretné, hogy róla milyen adatokat tárolnak, az közvetlenül a Schufánál kérhet tájékoztatást.

Betegbiztosítás

Németországban választani lehet az állami és a magán betegbiztosítás között. Mindkettőnek megvan a saját előnye: a magán betegbiztosítás többfajta szolgáltatást tartalmaz (pl. recept nélkül vehető gyógyszerek vagy természetgyógyász általi kezelés), az állami betegbiztosítás esetében a fizetendő illeték a jövedelemhez igazodik. Aki kevesebbet keres, az kevesebbet is fizet. A biztosított életkora nem befolyásoló tényező. A magán betegbiztosítások esetében viszonyt előfordulhat, hogy az idő folyamán jelentősen megnövekszik az illeték összege.

Vigyázat Váltás a magán betegbiztosításról vissza az állami betegbiztosításra csak azok számára lehetséges, akiknek a jövedelme a kötelező biztosítási határ alatt van. Ezért a magán betegbiztosítás általában egy életre szóló döntés.

Információk menekültek számára

Első információk

Tanácsadás / Kiindulópont

Munka

Lakás

Képzés

Egyebek:

Vissza az elejére