Към съдържанието

Пребиваване

Търсене на жилище

Жилище може да се търси лесно чрез многобройни агенции за недвижими имоти. Тук ще намерите подбор от интернет страници, предлагащи жилища в цяла Германия:

В агенциите за недвижими имоти цената на наема обикновено се указва като "студен наем". Студеният наем съдържа единствено тези разноски, които подлежат на плащане поради предоставянето на жилището. Същинската сума, която наемателят трябва да заплати на наемодателя, се нарича "топъл наем". В топлия наем освен студения са включени и разходите за консумативи (наричани понякога допълнителни разходи). С топлия наем се заплащат напр. разноските за вода, за сметоизвозване, както и други разходи, свързани с поддръжката на сградата. Внимание: Разноските за ток често не са включени към тези за консумативите! Поради това трябва предварително да се изясни, кои разноски са включени в топлия наем.

Договор за наем

Договорът за наем представлява писмено договорени права и задължения на наемодателя и наемателя. В него трябва да са вписани техните имена, всички включени в наема допълнителни помещения (напр. гараж, килер, ...), както и оборудването. Освен това в него трябва да са указани размерът на наема (нетен наем и допълнителни разходи), а при срочните договори за наем и периодът на използване.

Прекратяване на договор за наем

Договорът за наем може да се прекрати както от наемателя, така и от наемодателя. И за двамата са валидни законово разписаните срокове, които трябва да се спазват при прекратяване на договора за жилище. При безсрочните стандартни договори за наем предупредителният срок от страна на наемателя е 3 месеца. За наемодателя са валидни срокове, зависещи от продължителността на договора за наем. При продължителност до 5 години, предупредителният срок от страна на наемодателя е 3 месеца, при 5 години - 6 месеца и при 8 години - 9 месеца.

Тук ще намерите писмо образец за прекратяване на договор за наем: www.immobilienscout24.de

Регистриране в адресната служба

Този, който живее в Германия, трябва да се регистрира в Службата за адресна регистрация. Регистрирането е задължително. В повечето федерални провинции то е безплатно, като понякога се заплащат ниски такси.

Необходими за регистрацията документи:

 • Лична карта или международен паспорт в зависимост от страната на произход
 • Регистрационен формуляр от Службата за адресна регистрация (получава се от Службата за адресна регистрация, съотв. от Гражданското бюро. В много градове може да се намери за разпечатване online)
 • Детски паспорти, съотв. свидетелства за раждане на децата, които се нанасят в жилището
 • евентуално договор за наем или покупка
 • Удостоверение за нанасяне на наемателя (ако не е упоменат в договора за наем)
 • евентуално удостоверение за граждански брак

Телефон и интернет, мобилен телефон

Връзката за телефон и интернет често се предлага от един и същ доставчик. По-долу ще намерите няколко линка в тази връзка:

В случай, че желаете да прекратите предоставяните от даден доставчик услуги, можете да използвате дадения по-долу образец: www.kostenlose-vordrucke.de

Внимание Ако искате да запазите стария си номер, то трябва да отбележите това в текста. Новият доставчик също трябва да бъде информиран за това!

Ток и газ

При нанасяне в ново жилище трябва да се регистрирате като потребител на електроенергия. При това трябва да спазите определени срокове. В случай, че не сте избрали доставчик на ток, то автоматично ще получите захранване от основния доставчик. При това трябва да се има предвид, че цените на тока на различните доставчици се различават в значителна степен. Смяната на доставчик на ток е доста лесна: трябва единствено да изберете подходящата тарифа, останалото ще извърши доставчика на ток.

Внимание При напускане трябва да се дерегистрирате от консумацията на ток!

Сравнение на доставчиците на електроенергия: www.toptarif.de

В случай, че жилището, в което искате да се нанесете, е със захранване с газ, то трябва своевременно да се регистрирате за консумацията му. Днес доставчиците на газ предлагат лесна регистрация на страниците си в интернет. При дерегистрация трябва предварително да информирате доставчика, че от определена дата нататък няма да се нуждаете от услугите му.

Внимание При напускане на жилището трябва да се дерегистрирате и от консумацията на газ!

Сравнение на цената на газа: www.toptarif.de

Такса за радиоразпръскване

От 01.01.2013 таксата за ползване на аудиовизуални устройства се заплаща като фиксирана сума за всяко домакинство, независимо от това, дали притежавате такива (радио, телевизор, компютър). От 2013 година размерът на таксата за едно домакинство е 17,98 евро на месец. Повече информация ще намерите на: www.rundfunkbeitrag.de

Отделяне на отпадъците

Дялът на рециклирани продукти в Германия е един от най-високите в света. По-голямата част от немските домакинства грижливо практикуват разделно събиране на отпадъци. Тъй като при разделното събиране са налице регионални различия, то информация за него би трябвало да се получи от общинската или градска управа. Неспазването на правилата за разделно събиране на отпадъците може да доведе до оплаквания и парични глоби.

Стара хартия в големия син контейнер: в този контейнер се събират хартия, картони, вестници, каталози, книги и списания.

Стъкло в контейнера за стъкло: Стъклото трябва предварително да се сортира по цвят. Различава се бяло, зелено и кафяво стъкло. Капачките на бутилките трябва да са предварително отстранени - те се поставят в жълтия контейнер. Бутилките, които се връщат в магазина срещу заплащане, не се поставят в контейнерите за стъкло.

Опаковки в жълтия контейнер или в жълтата торба: в жълтия контейнер се поставят опаковки от пластмаса (пластмасови бутилки, фолио, изкуствени материали, ...), смесени материали (опаковки тетрапак, опаковки от кафе, мляко, ...), от метал (консервни кутии, алуминиево фолио, ...), както и капачки на бутилки и буркани.

Вредните материали се събират разделно: Вредните материали трябва да се предават отделно, тъй като при погрешна утилизация могат трайно да увредят околната среда. В тази категория влизат батериите, акумулаторите, енергоспестяващите лампи, медикаментите, лаковете, пестицидите. Тези материали могат да се предадат или в магазина, от който са закупени, или във фирма за утилизация.

Биологични отпадъци в контейнера за органични отпадъци: В контейнера за органични отпадъци (в зависимост от федералната провинция може да е напр. кафяв или зелен) се поставят остатъци от плодове и зеленчуци, обелки от плодове, остатъци от кафе, пакетчета чай, отпадъци от градината и хартиени кухненски кърпи.

Всичко останало се поставя в контейнера за остатъчни отпадъци: в зависимост от федералната провинция тук може да става дума за черен или сив контейнер. В него се събират всички останали отпадъци, като напр. остатъци от гума, пепел и цигарени фасове, предмети от кожа, хигиенни артикули, пелени, ...

Работа

Търсене на работа

Този, който в качеството си на гражданин на държава членка на ЕС желае да работи в Германия, по принцип не се нуждае от разрешително за работа. Изключение тук са Преходните правила за новите страни членки на ЕС - Румъния и България.

Гражданите на трети страни обаче трябва да притежават документ за пребиваване, както и разрешително от Федералната агенция на труда.

Линкове за търсене на работа в Германия:

Образци за съставяне на добра автобиография:

Договор за работа

Трудовият договор се сключва от работодателя и работника, за да задължи работника да изпълни обещаната работа, а работодателя да заплати работната заплата. В трудовия договор се фиксират задълженията на работодателя, както и тези на работника. По принцип трудовият договор може да се състави в свободна форма, като обаче в този случай работникът има право на писмено описание на по-важните условия на труд.

Както работникът, така и работодателят имат право да прекратят договора. Прекратяването трябва да се извърши в писмена форма. Разписаният предупредителен срок за работниците е 28 дни, като напускането се извършва винаги към 15-то число или в края на месеца.

Линк към безплатен образец на предупреждение за напускане: www.kostenlose-vordrucke.de

Европас

Европас представлява безплатна услуга на Европейския съюз, с която се подпомага европейската мобилност. С Европас можете разбираемо и в цяла Европа да представите своята квалификация, способности и компетенции. Европас служи за помощ при следване и обучение или при търсене на работа. На разположение имате единни Европас-документи: Европас-автобиография, Европас-езиков паспорт, Европас-приложение към сертификат, Европас-мобилност и Европас-приложение към диплома.

За Европас: www.europass-info.de

Видове работа

Освен работата на пълно работно време налице са и редица други форми на работа:

Работа на непълно работно време: Работещите на непълен работен ден по принцип имат по-кратко седмично работно време от заетите на пълно работно време. Тази форма на работа се използва след договаряне между работника и работодателя. По принцип право на работа на непълен работен ден имат майките и бащите по време на отпуск по майчинство.

Работа на намалено работно време Работата на намалено работно време представлява временно намаляване на редовното работно време въз основа на спиране в значителен обем на работата в предприятието. Това може да засегне всички или само част от работниците. В някои случаи засегнатите от този процес работници имат право на обезщетение от застраховка за безработица.

Минимална трудова заетост: Минималната трудова заетост се нарича още "миниработа", "микроработа" или "работа за 400 евро". Тук от една страна се касае за трудови отношения с минимална заплата, а от друга за краткотрайна заетост. От 1 януари 2013 границата на заплатата за минимална трудова заетост е определена на 450 евро.

Гъвкаво работно време: Под този термин се разбират тези форми на работа, при които местоработата и продължителността на дневното, седмично или месечно работното време се отклоняват от нормалното работно време.

Самостоятелност: Започването на самостоятелна работа се нарича и създаване на собствен бизнес. Тук се касае за основаване на собствена фирма. Този процес се подпомага чрез заеми и надбавки, отпускани от Федерацията и провинциите.

Помощ при основаването на собствен бизнес:

Семейство и деца

Образование

Отговорни за образованието в Германия са отделните провинции. Поради това части от образователната система са различни в различните федерални провинции. Все пак образователната система е изградена по подобен основен начин. В Германия задължителното училищно образование започва след детската градина, съотв. след предучилищната степен, със задължителното начално училище (9-10 години задължително училищно образование). След това следва задължителното професионално образование, осъществявано или чрез посещение на професионално училище, участие в образователни курсове, организирани от професионални училища, или чрез посещение на средното общообразователно училище степен I или II. Задължителното професионално образование по принцип приключва след XII-ти клас. След него започва третата или четвъртата степен, които предлагат предимно квалификационни курсове (напр. Народен университет).

Структура на немската образователна система

Начална степен: от I-ви до IV-ти клас децата посещават началното училище. Учебните занятия по принцип се провеждат преди обед, като в повечето федерални провинции на учениците се поставят оценки.

Втора степен I: от V-ти до X-ти клас учениците посещават различни учебни форми. Тук влизат десетокласното училище, реалното училище, гимназията и общообразователното училище. В зависимост от федералната провинция и училищната форма учениците могат да напуснат втората степен I, завършвайки IX-ти или X-ти клас.

Втора степен II: втората степен II се завършва след XII-ти или XIII-ти клас с полагане на матура или след завършване на специализирано училище (след XII-ти, съотв. XI-ти клас). Тук се причисляват и професионалните училища, професионалните колежи, специализираните средни училища или професионални средни училища.

Втори път на развитие: тук са включени вечерните училища и колежите, в които може да се навакса полагането на матура или завършването на десетокласното училище.

Тук ще намерите преглед на различните видове училища: www.kmk.org

Право на надбавки за отглеждане на дете

По принцип всички родители имат право на надбавки за отглеждане на децата си. Това е валидно както за германските граждани и за гражданите на ЕС с местоживеене в Германия, така и за гражданите на държави извън ЕС, притежаващи разрешително за жителство, съотв. пребиваване. Детските надбавки се изплащат до навършване на 18-годишна възраст, а в някои случаи и по-дълго. Молба за детски надбавки по принцип се подава в компетентната Семейна каса.

Повече информация ще намерите тук: www.arbeitsagentur.de

Следване и квалификация

Изисквания към чуждестранните студенти

Този, който иска да следва в Германия, трябва да притежава така нареченото Разрешение за достъп до ВУЗ (HZB). Тук става дума за завършено училище, отговарящо на немско училище, завършвано с полагане на матура. Молба за издаване на разрешение за достъп до ВУЗ се подава директно във висшето училище. Условията за допускане и начинът на провеждане на избора са различни в зависимост от различните висши училища, а и от отделните специалности. При въпроси по този повод трябва да се установи контакт с Академичната служба за чужденци/Международен офис в избраното висше училище. Някои ВУЗ-ове изискват от чуждестранните кандидати допълнителен тест за пригодност или тест за обща годност за следване. Добрите резултати от теста подобряват шансовете на кандидатите за допускане до следване: www.testas.de.

В случай, че завършеното от Вас училище не е достатъчно за следване в Германия, то можете да положите изпит за установяване на нивото. Помощ в подготовката за него можете да получите на лекциите на т.н. Studienkolleg: www.studienkollegs.de

Предварителни езикови познания

В повечето специалности в Германия езикът на преподаване е немският. Предпоставка за следването са предварителните познания по немски език на ниво В2/С1. Двата важни езикови изпита, признавани от всички висши учебни заведения са Тест немски език като чужд език (TestDaF) и Немски езиков изпит за допускане до ВУЗ на чуждестранни кандидати (DSH).

Внимание Има някои изключения, при които не се изисква изпит по езика (напр. положена матура в немско училище в чужбина или притежание на Гьоте-Сертификат С2). Осведомете се своевременно относно изискванията на избраното от Вас висше учебно заведение!

С TestDaF-подготвителен тест можете да прецените шансовете си.

На Портала за доказване на езикови познания можете да проучите изискванията на избраното висше учебно заведение.

Цена на обучението в Германия

Цената на следването в Германия е на средноевропейско ниво. Студентите трябва да разполагат с около 800 евро месечно.

За следването в Германия трябва да се имат предвид следните разходи:

 • Студентски такси
 • Вноски за следване
 • Други разходи за следването
 • Разходи за здравно осигуряване
 • Общи разноски

Студентски такси: Всяка германска провинция определя сама студентските такси. Актуална информация в тази връзка ще намерите тук. Във висшите учебни заведения, в които трябва да се заплащат студентски такси, те са около 500 евро на семестър. Студентите по "Еразъм" по принцип не дължат студентски такси. Посещението на магистърски, както и международни специалности в частни висши училища е почти навсякъде платено.

Семестриална вноска: Семестриалните вноски по принцип се събират във всички немски висши училища. С тях се финансират напр. административни разходи, студентски общежития или столовото хранене. Освен това в много висши учебни заведения с тези суми се финансира и семестриалната карта за използване на обществения транспорт. В зависимост от отделното висше училище семестриалната вноска е между 25 и 150 евро на семестър.

Други студентски разноски: По време на следването си студентите трябва да имат предвид и други разходи. Тук се касае за закупуване на книги, екскурзии или компютърно оборудване.

Здравно осигуряване: Този, който следва в Германия, трябва да е здравно осигурен. Държавните здравни каси са задължени да предлагат по-благоприятни тарифи на студентите до 30-годишна възраст и 14-ти семестър. Вноската е около 80 евро месечно.

Внимание Проверете предварително, дали Вашата здравна осигуровка е валидна и в Германия. В този случай трябва да представите удостоверение, че сте освободени от германското държавно осигуряване. Гражданите на ЕС имат осигурителна защита в Германия и чрез своята Европейска здравноосигурителна карта (EHIC).

Общи разходи: Към общите разходи се включват освен тези за храна и облекло също и тези за настаняване, които са средно около една трета от разноските по време на следването. Студентите могат да ползват различни възможности за настаняване, като по правило най-евтино се живее в студентско общежитие или в обща квартира.

Една стая в студентско общежитие струва между 120 и 200 евро, малък апартамент между 250 и 370 евро. Повече информация относно условията в студентските общежития ще намерите на уебстраницата на организацията за взаимопомощ на студентите Studentenwerk в населеното място на Вашето висше учебно заведение: www.studentenwerke.de

Немските студенти предпочитат да живеят в общи квартири. Всеки квартирант разполага със собствена стая, а банята и кухнята са за общо ползване. Цената на стая в обща квартира варира между 150 и 300 евро. Намерете обща квартира в интернет:

Този, който желае да живее в самостоятелно жилище, трябва своевременно преди започване на следването да потърси такова. Цената е различна в зависимост от големината, стандарта и местоположението на жилището, но жилище на цена под 250 евро за студен наем може да се намери много трудно. Ползвайки самостоятелно жилище трябва сами да се регистрирате за ток, газ, телефон и интернет. Наемодателят може евентуално да изиска документ за доходите Ви или гаранционна сума. Най-лесно ще намерите подходящо жилище online:

Ако сте вече в Германия, но още не сте намерили къде да живеете, можете като временно решение да наемете стая в хостел, в младежки туристически дом или в студентски хотел на организацията за студентска взаимопомощ Studentenwerk.

Студентски хотели на организацията за студентска взаимопомощ Studentenwerk: www.studentenwerke.de

Линкове за хостели:

Сървиз-пакети за международни студенти: Някои организации за студентска взаимопомощ предлагат на чуждестранните студенти и сървиз-пакети. Те се състоят от стая, здравна осигуровка, изхранване, семестриална вноска, а също и посещение на културни мероприятия. Някои организации предлагат допълнително и велосипед, компютър, прибори за храна или езикови курсове. Тази услуга може да продължи един или два семестъра. Информирайте се за това в организацията за студентска взаимопомощ на Вашето висше учебно заведение.

Внимание Студентите в Германия ползват редица намаления, напр. в музеи, кина или плувни басейни. Отстъпки може да има и при телефонните тарифи, билетите за влак и абонамента за вестници. Информирайте се за това!

Възможности за финансиране на следването

На страницата на Германска служба за академичен обмен (DAAD) ще намерите възможности за финансиране на следването Ви чрез стипендия.

Богата информация относно следването в Германия можете да намерите и на страницата Следване в Германия.

Възможности за повишаване на квалификацията

Ученето през целия живот заема важно място в немската образователна политика. Професионалната квалификация трябва да спомогне както за ускорените технически и икономически промени, така и за многобройните такива в обществото.

В интернет лесно можете да се информирате за възможностите относно квалификация и специализация.

Немски университети

Местоположение на висшите учебни заведения в Германия: http://studieren.de

Aachen
RWTH (Rheinisch- Westfälische Technische Hochschule)
Augsburg
Universität
Bamberg
Otto-Friedrich-Universität
Bayreuth
Universität
Berlin
Freie Universität (FUB)
Humboldt-Universität (HUB)
Technische Universität (TUB)
Bielefeld
Universität
Bochum
Ruhr-Universität
Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn - Alfter
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Braunschweig
Technische Universität
Bremen
Universität
Hochschule Bremen
Bremerhafen
Hochschule Bremerhaven
Chemnitz
Technische Universität Chemnitz
Clausthal
Technische Universität
Cottbus
Brandenburgische Technische Universität
Darmstadt
Technische Universität Dramstadt
Dortmund
Universität
Dresden
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Technische Universität
Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität
Duisburg
Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule
Eichstätt
Kath. Universität Eichstätt
Erfurt
Universität Erfurt
Pädagogische Hochschule Erfurt
Erlangen-Nürnberg
Universität
Essen
Universität Gesamthochschule
Folkwang-Hochschule Essen
Esslingen
Hochschule für Sozialwesen Esslingen
Flensburg
Bildungswissenschaftliche Hochschule Flensburg
Frankfurt am Main
Johann Wolfgang Goethe Universität
Hochschule für Bankwirtschaft
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt (a.M.)
Frankfurt (Oder)
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Freiberg (Sachsen)
Technische Universität Bergakademie
Freiburg im Breisgau
Universität
Gießen
Universität
Göttingen
Georg-August-Universität
Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Hagen
FernUniversität
Halle
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Hamburg
Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
Universität
Universität der Bundeswehr
Hannover
Universität
Medizinische Hochschule
Tierärztliche Hochschule
Heidelberg
Universität
Hildesheim
Universität
Hohenheim
Universität
Ilmenau
Technische Universität
Jena
Universität
Kaiserslautern
Universität
Karlsruhe
Universität
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Kassel
Universität
Kiel
Universität
Koblenz
Universität
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung
Konstanz
Universität
Köln
Universität
Leipzig
Universität
Leipzig Hochschule für Grafik und Buchkunst
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Lübeck
Medizinische Universität
Ludwigsburg
Pädagogische Hochschule
Lüneburg
Universität
Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität
Mainz
Johannes Gutenberg-Universität
Mannheim
Universität
Marburg
Philipps-Universität
München
Ludwig-Maximilians-Universität
Technische Universität
Universität der Bundeswehr
Hochschule für Philosophie München
Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Nürnberg-Erlangen
Universität
Oestrich-Winkel
European Business School Schloß Reichartshausen (ebs)
Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität
Osnabrück
Universität
Paderborn
Universität-Gesamthochschule
Passau
Universität
Potsdam
Universität
Regensburg
Universität
Rostock
Universität
Saarbrücken
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
Universität des Saarlandes
Siegen
Universität Siegen
Speyer
Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Stuttgart
Universität Stuttgart
Stuttgart-Hohenheim
Universität Hohenheim
Trier
Universität
Tübingen
Eberhard-Karls-Universität
Ulm
Universität
Vechta
Universität Vechta
Weimar
Bauhaus - Universität Weimar
Weingarten
Pädagogische Hochschule
Witten-Herdecke
Privat-Universität Witten-Herdecke
Wuppertal
Bergische Universität
Würzburg
Bayerische Julius-Maximilians-Universität

Пари и данъци

Данък общ доход

Всички частни данъчно задължени лица трябва да подават декларация за данък общ доход. Тя служи за определяне на данъка върху дохода. В случай, че предходната година е заплатен по-висок данък, отколкото изчисления в данъчната декларация, разликата се връща. В повечето случаи декларацията трябва да се подаде до 31 май на следващата година.

Данъчната декларация може да се попълни и подаде и online, напр. тук: www.elster.de

Откриване на банкова сметка

По правило всеки пълнолетен, който може да удостовери самоличността си, може да открие банкова сметка. Банките обаче често поставят допълнителни условия, напр. наличие на трудови отношения. Малолетните могат да откриват банкова сметка със съгласието на отговорното за отглеждането им лице. В случай, че откриването на редовна банкова сметка бъде отказано, то заинтересованото лице може да открие кредитна сметка (наричана също "сметка за всеки"). Информация в тази връзка може да се получи от спестовните каси, народните банки или в Централата на потребителите.

При откриване на сметка клиентите могат да избират между услугите на директни банки или на филиали. Директните банки често дават по-благоприятни условия, но текущата сметка по принцип се управлява единствено като Online-сметка. При филиалните банки обаче в цената за клиента са включени лице за лични контакти, както и други екстри.

"Шуфа"

"Шуфа" е най-известният кредитен институт (кредитно бюро) в Германия. От една страна той защитава договорните си партньори от непокриване на кредити, а от друга, спомага за защитата на потребителите от прекомерно задължаване. "Шуфа" съхранява данните за 75% от хората в Германия.

Всеки, който взима кредит в Германия, а тук са включени както банковите кредити, така и покупката на изплащане, бива включен в базата данни на дадено кредитно бюро. От данните му (състоящи се от име, адрес, предходен адрес, професия, работодател, доходи, задължения и още други параметри) "Шуфа" прави оценка, даваща информация за кредитоспособността на даденото лице. Този, който желае да знае, какви негови данни се съхраняват в базата данни, може директно да изиска информация от "Шуфа".

Здравни осигуровки

В Германия може да се направи избор между държавна и частна здравна осигуровка. И двата вида застраховки имат своите предимства: при частната осигуровка в цената са включени повече услуги (напр. медикаменти без рецепта, лечение с нетрадиционна медицина), докато при държавната здравна осигуровка подлежащата на плащане вноска зависи от доходите. Следователно този, който печели по-малко, плаща по-малко. Възрастта на осигуреното лице е без значение. От друга страна вноските при частното здравно осигуряване могат с течение на времето да се повишат значително.

Внимание Прехвърляне от частна обратно на държавна здравна осигуровка е възможно единствено за осигурени лица, чийто доход лежи под границата на задължителното осигуряване. Поради това решението за избор на частна осигуровка е в повечето случаи решение за цял живот.

Информация за бежанци

Начална информация

Консултация / Места за посрещане

Работа

Жилище

Образование

Друга информация

Назад към началото