về nội dung

Sống, ở

Tìm nhà ở

Người ta có thể tìm nhà ở một cách rất thuận tiện qua nhiều Cơ Sở thông tin Bất động sản. Tại đây Bạn có thể truy cập qua Internet, việc tìm nhà trên toàn Nước Áo.

Trong thị trường nhà ở thường chỉ cho biết giá tiền thuê nhà "Lạnh". Giá tiền thuê nhà nàychỉ là tiền xây dựng nhà . Thực tế tiền mà người thuê nhà phải trả cho chủ nhà gọi là tiền thuê nhà "Nóng". Số tiền này bao gồm tiền nhà "Lạnh" và các tiền chi phí khác( có khi còn gọi là tiền chi phí phụ). Trong tổng số tiền nhà Nóng bao gồm ví dụ tiền nước, tiền đổ rác thải và các chi phí khác cho việc sửa chữa khu nhà ở. Nhưng cần lưu ý là thường thì tiền Điện không được tình trong tiền chi phí phụ, vì vậy cần thống nhất trước để biết những tiền chi phí nào được tính trong tiền nhà "Nóng" phải trả.

Chú ý, thận trọng Thường thì tiền Điện không được tính vào tiền chi phí phụ cho nhà ở. Chính vì vậy trước đó cần phải tìm hiểu rõ, trong tổng số tiền thuê nhà gồm có những khoản nào.

Hợp đồng thuê nhà

Trong Hợp Đồng thuê nhà bắng Văn Bản hoặc lời nói phải xác định cụ thể về Quyền lợi và nghĩa vụ của Chủ nhà cũng như của Người thuê nhà. Trong một Hợp Đồng thuê nhà phải ghi rõ Tên của Chủ nhà và Người thuê nhà, cũng như các phòngsủ dụng phụ trong khuôn khổ thuê ( ví dụ Gara để xe, phòng chứa đồ...)và những đồ dùng cho thuê. Ngoài ra cần ghi rõ giá tiền thuê nhà (Tiền thuê nhà và tiền phụ phí) và đối với Hợp đồng có thời hạn thì cần ghi thời gian thuê cụ thể. Vì trong Hợp đồng thuê nhà có thời hạn thường ít trường hợp tuân theo Luật chấm dứt Hợp đồng như quy định, nên khuyên Bạn hãy ghi thêm phần phụ thỏa thuận cho việc chấm dứt Hợp đồng sau này.

Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà

Trong Hợp đồng thuê nhà Nhười thuê nhà hay người chủ nhà ddeuf có thể chấm dứt Hợp đồng đã ký. Cả hai bên đều phải tuân thủ thời gian chấm dứt Hợp đồng theo Pháp luật quy định. Thường thì có thể chấm dứt Hợp đông vô thời hạn trước một tháng. Nếu Hợp đồng có thời hạn thì phải theo thời gian đã ấn định trước.

Tại đây Bạn có thể tìm hiểu Mẫu chấm dứt Hợp đồng thuê nhà: www.arbeiterkammer.com

Đăng ký tại các Cơ Sở Hộ khẩu

Ai đến thuê nhà ở tại Nước Áo, có trách nhiệm phải đến trình báo tại cơ quan Hộ khẩu. Có hai khả năng Bạn có thể trực tiếp đẻn trifng báo hoặc có thể gửi qua Bưu Điện. Đối với trẻ chưa tới tuổi thanh niên thì cần phải có người được phép chăm sóc thay mặt trình báo. Khi đén trình báo thì cần điền vào Tờ khai đã in sẵn của Sở Hộ khẩu. Ta có thể tự truy cập in lại qua Mạng hoạc lấy tại cơ sở địa phương để điền vào.

Giấy trình báo in lại: www.help.gv.at

Điện Thoại & Internet, Handy

Thường thì đàu nối Điện thoại và Mạng Internet là của một Cơ Sở nhất định. Dưới đây Bạn có thể truy cập một vài Link:

Điện, Ga & Sưởi ấm

Bạn cần thông báo sớm cho Cơ Sở Cung cấp Năng lượng trứơc khi đến xin báo Điện, Ga và lò sưởi cho căn hộ của mình. Từ khi tự do hóa Thị trường Năng lượng tại Áo, mỗi người có thể tự tìm cơ Sở năng lượng phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Tại đây Bạn có thể tìm hiểu thông tin về việc sánh giá tiền Điện: www.durchblicker.at

So sánh giá tiền Ga:

Lệ Phí Vô tuyến điện

Tiền phí phát sóng Vô tuyến là tiền lệ phí cho tất cả các máy móc thu và phát sóng vô tuyến (Radio, Vô tuyến Computer). Tiền lệ phí này lệ thuộc vào quy định của từng Tiểu Bang, thường thì giá phí tổn cho mỗi căn hộ từ 20 đến 25 Euro cho một tháng.

www.gis.at

Phân tách rác thải

Nước Áo là quốc gia có nhiều phương cách sử dụng lại rác thải nhất thế giới. Rác thải phần lớn được các hộ gia đình Áo phân chia chu đáo. Ở mỗi địa phương có các phương pháp phân chia rác thải khác nhau, vậy cần hỏi cơ quan quản lý tại các xã hoặc các thành phố để biết cụ thể. Nếu không tuân thủ quy định phân chia rác thải có thể bị nhắc nhở hoặc bị phạt tiền.

Giấy cũ thải hồi trong thùng chứa rác này để giấy, các tông, giấy báo cũ, sách quảng cáo hàng hóa, sách cũ và tạp trí.

Thủy tinh: Trước khi vứt chai,lọ thủy tinh vào thùng cần phải phân loại mau sắc. Người ta chia ra các loai màu trắng,xanh và màu nâu. Cần bỏ nút chai trước khi vứt vào thùng rác thải- chúng được vứt vào thùng rác màu vàng. Những loại chai lọ trả lại không được vứt vào thùng rác thải.

Rác bằng nhựa Trong thùng này những rác bằng nhựa (Vỏ chai nhựa, giấy bóng kính, đồ nhựa..) hộp chứa đồ ăn uống( Đồ Hộp, Hộp Ca-fe, Hộp đựng sữa...) hộp bằng kim loại( Hộp đựng đồ ăn, hoa quả, giấy nhôm...) nắp chai và nắp các loại lọ thủ tinh.

Hộp rác thải bằng Kim loại Rác thải bằng kim loại bao gồm vỏ hộp đựng bắng Kim loại ( ví dụ giấy gói Nhôm, hộp đựng nước uống.) và những rác nhỏ Kim loại khá( Dây kim loại, nồi nấu bếp, các loại đinh, đinh ốc). Những đồ rác Kim loại lớn (Lò sưởi, Bếp, Bồn tắm) phải đưa tới trung tâm thu nhận rác thải cũ hoặc bãi rác quy định trước.

Những chất độc hại cần phân loại thu gom: Những chất độc hại cần phải phân loại để riêng, vì có thể gây nguy hiểm cho môi trường nếu ta vứt không đúng nơi quy định. Những phế thải này bao gồm Pin các loại, Pin nạp, bóng đèn tiết kiệm điện, các loại thuốc Y tế, Sơn, Chất hóa học diệt cỏ dại. Những loại rác thải này có thể gom lại tại các cơ sở bán hàng hoạc nơi thu nhận chất thải quy định.

Rác thải sinh học cho vào thùng đựng rác thải sinh học: Trong thùng rác thải thải sinh học (tùy từng Tiểu Bang ví dụ màu nâu hoăc màu xanh lá cây) là Hoa, quả, rau, vỏ quả cây, bã Cafe, bã Chè, cành lá cây nhài vườn,và giấy lau chùi dùng trong nhà Bếp.

Ngoài ra tất cả những rác thải còn lại thì vứt vào trong thùng rác hỗn hợp. Tùy quy định của từng tiểu Bang, thùng rác này có thể màu đen hay màu sám. Ta có thể tập trung tất cả các loại rác thải còn lại, như đồ Cao su dư thừa, tro than, tàn thuốc lá, các loại rác thải bằng da, đồ bắng vệ sinh, bỉm..

Tại đây Bạn có thể truy cập những thông tin quan trọng về việc phân thải rác.

Làm vịêc

Job-Suche

Wer als Staatsangehöriger der EU-Mitgliedsstaaten in Österreich arbeiten möchte, benötigt in der Regel keine Arbeitsgenehmigung. Eine Ausnahme sind hier Übergangsregeln für Neu-EU-Staaten Rumänien und Bulgarien.

Staatsangehörige der Drittstaaten brauchen hingegen einen Titel "Daueraufenthalt – EG", eine "Rot-Weiß-Rot-Karte plus" oder einen Niederlassungsnachweis. Mit einem dieser Titel, kann man in der Regel ohne Weiteres eine unselbstständige Beschäftigung aufnehmen. Wer keinen dieser Aufenthaltstitel besitzt, braucht für die Aufnahme einer unselbstständigen Arbeit in Österreich eine Bewilligung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz.

Links für Jobsuche in Österreich:

Vorlagen für einen guten Lebenslauf:

Arbeitsvertrag

Der Arbeitsvertrag wird vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlossen, um den Arbeitnehmer zur Erbringung der versprochenen Arbeit und dem Arbeitgeber zur Auszahlung des Arbeitslohns zu verpflichten. Im Arbeitsvertrag werden Pflichten des Arbeitgebers sowie des Arbeitsnehmers festgehalten. Grundsätzlich kann der Arbeitsvertrag formlos erfolgen, jedoch muss in diesem Fall der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Dienstzettel aushändigen. Der Dienstzettel ist eine stichwortartige Übersicht der getroffenen Abmachungen sowie der wesentlichen Rechte und Pflichten.

Sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber haben das Recht, den Arbeitsvertrag zu kündigen. Die Kündigung kann mündlich oder schriftlich erfolgen, wegen Beweisgründen ist es jedoch empfehlenswert, eine schriftliche Kündigung vorzulegen. Falls im Arbeitsvertrag nicht anders abgemacht, gilt bei unbefristeten Arbeitsverträgen für den Angestellten die Kündigungsfrist von einem Monat. Für den Arbeitgeber richten sich die Kündigungsfristen nach der Länge des Arbeitsverhältnisses und betragen von 6 Wochen bis 5 Monate. Bei befristeten Arbeitsverträgen muss die Dauer des Vertrags eingehalten werden, wenn im Arbeitsvertrag festgehalten, können aber auch hier Kündigungsfristen bestimmt werden.

Links zur kostenlosen Kündigungsform:

Arten der Arbeit

Normalarbeitszeit: Das Gesetz geht von einer Normalarbeitszeit von 8 Stunden pro Tag aus. In vielen Kollektivverträgen wird jedoch eine verkürzte Normalarbeitszeit vorgesehen.

Chú ý Vereinbare die konkrete Verteilung deiner Arbeitszeit schriftlich!

Teilzeitarbeit: Arbeitnehmer mit der Teilzeitarbeit haben in der Regel eine kürzere Wochenarbeitszeit als Vollzeitarbeitnehmer. Diese Arbeitsform erfolgt durch die Vereinbarung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber.

Geringfügige Beschäftigung: Auch geringfügig Beschäftigte sind Teilzeit-Beschäftigte. Geringfügig Beschäftigte sind nur unfallversichert und nicht kranken- oder pensionsversichert. Sie haben aber Anspruch auf Urlaub, Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall, Sonderzahlungen, Abfertigungen, usw.

Kurzarbeit: Kurzarbeit ist die vorübergehende Verringerung der regelmäßigen Arbeitszeit aufgrund eines erheblichen Arbeitsausfalls im Betrieb. Es kann alle oder nur einen Teil der Arbeitnehmer betreffen.

Elternteilzeit und Altersteilzeit: Eltern mit Kindern unter 7 Jahren und weiteren Voraussetzungen haben das Recht auf Elternteilzeit. Altersteilzeit gibt älteren Arbeitnehmern die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu reduzieren.

Selbstständigkeit: Bei der Aufnahme der selbstständigen Arbeit handelt es sich um die Gründung eines eigenen Unternehmens. Die Existenzgründung wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz durch Mikrokredite gefördert. Hilfe bei Gründung eines Unternehmens:

Europass

Der Europass ist ein kostenloser Service der Europäischen Union, mit dem die europäische Mobilität unterstützt werden soll. Mit dem Europass kannst du deine Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen europaweit verständlich darstellen. Der Europass dient als eine Hilfe beim Studium und Ausbildung oder bei der Arbeitssuche. Zur Verfügung stehen dir einheitliche Europass Dokumente: Europass-Lebenslauf, Europass-Sprachenpass, Europass-Zeugniserläuterungen, Europass-Mobilität und Europass-Diplomasupplement (Diplomzusatz).

Zum Europass: www.europass-info.de

Gia đình và các con

Nghành giáo dục

Nghĩa vụ học tập được áp dụng cho tất cả trẻ em sống lâu daì tại nước Áo. Nghĩa vụ này được bắt đầu khi cháu bé 6 tuổi, kể từ trước ngày 1.tháng 9. Trên nước Áo thì thời gian nghĩa vụ học tập này quy định là 9 Năm.

Thời gian nhận vào nhà trẻ theo nghĩa vụ: Tất cả trẻ em 5 tuổi, tính từ ngày 1 tháng 9 đều có nghĩa vụ phải được chăm sóc tại Nhà trẻ. www.wien.gv.at

Tiền trợ cấp nuôi con

Đặc quyền việc được hưởng tiền trộ cấp chăm nuôi trẻ em của Công dân Áo và công dân các nước trong khối Châu Âu cũng như các thành viên thứ ba có địa chỉ cư trú tại Áo là gia đình có con sống trong cùng căn hộ. Quyền lợi này cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Đơn xin tiềntrợ cấp chăm nuôi trẻ em phải làm tại các cơ sở tài chính của địa phương mình sinh sống. Tiền trợ cấp này của mỗi cá nhân phải được tính vào tiền thu nhập và trừ vào các khoản tiền khác.

Cấu tạo hệ thống giáo dục của nước Áo

Bước Cơ bản: Trên bước Cơ bản này cung cấp về việc chăm sóc trẻ em quy định: Nhà gửi trẻ sơ sinh, Nhà trẻ, Nơi trông trẻ, Nhóm trông trẻ em.

Hệ trung học cơ sở Tại nước Áo thì việc bắt đầu của bước hai là nghĩa vụ tới trường học. Trong bước tiếp này trẻ em sẽ học tại trường của nhà nước (Trường cơ sở). Thời gian học là bốn Năm.

Hệ trung học phổ thông I Sau khi kết thúc bước đầu là việc tiếp tục tới bước 1 tiếp theo. Bước này cũng bao gồm 4 Năm, và học sinh sẽ có những điều kiện sẵn như : theo học trương quốc lập cấp cao, hệ trung cấp, trường trung tâm mới hoặc cơ sở đào tạo chung sơ đẳng cho các khóa học cao hơn.

Hệ trung học phổ thông II là tiếp của bước I. Học sinh có được những khả năng sau: theo học trường đào tạo đa nghành nghề, Trường dậy nghề và học, Trường dậy nghề mức trung bình, Trường đào tạo nghành y, Trường dậy nghề cao cấp, bậc cao hơn trong đào tạo cũng như năm chuẩn bị nghề và học nghề toàn diện.

Tiếp theo của bước II là những khả năng đề ra cho học sinh là tiếp tục học tập trong lĩnh vực thứ ba, không phải trong các trường đại học. Học sinh có thể học trong trường đào tao thợ cả lành nghề, các lớp nghe giảng hay ví dụ trường đào tạo về nghành y tế.

Chương trình đào tạo đại cương của nướ Áo: www.bmukk.gv.at

Nghiên cứu và đào tạo tiếp theo

những yêu cầu cho việc học tập đối với sinh viên người nước ngoài

Về cơ bản thì những điều kiện thu nhận học sinh người nước ngoài cũng giống như đối với sinh viên trong nước. Việc phân bối học sinh cụ thể do từng bộ phận nhà trường thông báo. Những điều kiện cụ thể cho việc tiếp nhân học sinh theo quy định như sau:

 • Giấy chứng nhận, ở Áo thì giấy chứng nhận có giá trị giống như Bằng tốt nghiệp phổ thông để được nhập vào học tại Cơ sở đào tạo do nhà nước công nhận. Sự tương đương này đã được ký kết Hợp tác giữa các Quốc gia, thi hành hoặc quyết định của Hiệu trưởng nhà trường.
 • Khi nộp Hồ sơ kết quả tốt nghiệp thì được phép chấp nhận vào trường Đại học mong muốn của học sinh tại địa điểm, mà học sinh xin vào học. Điều này về nguyên tắc không áp dụng cho học sinh thuộc khối EU và các nước EWR.
 • Đủ khả năng, trình độ tiếng Đức

những kiến thức về ngoại ngữ

Ngôn ngữ sử dụng học tập tại các Trường Đại học của Áo phần lớn là tiếng Đức. Vì vậy yêu cầu trình độ tiếng Đức phải đạt Bằng B2 của Cộng đồng thống nhất toàn Châu Âu về việc chấp nhận khả năng ngoại ngữ. Trình độ và khả năng đủ về tiếng Đức có thể chứng minh qua các đợt kiểm tra ngoại ngữ.

 • Bằng ngoại ngữ tiếng Áo - B2
 • Viện dạy tiếng Goethe - Bằng tốt nghiệp tiếng thuộc Viện Goethe B2
 • Thi thử tiếng Đức là ngoại ngữ (Test DaF) - ít nhất phải đạt Trình độ nbsp; 4
 • Một số thi thử được công nhận khác

Nếu Bạn không có Bằng chứng nào, thì Bạn vẫn có thể tham gia buổi thi kiểm tra tại một trung tâm kiểm tra.

Sau đợt (1) TestDaF-Kiểm tra trước (2) Bạn có thể đánh giá được triển vọng của Bạn.

Tiền học phí tại Áo

Giá tiền chi phí cho việc học Đại học của nước Áo nằm trong giá trung bình của Châu Âu. Thường thì Sinh viên có khoảng chi tiêu là 800 Euro hàng tháng. Bạn cần tính những khoản chi phí cho việc nghiên cứu tại Áo như sau:

 • Tiền đóng học phí
 • Một số chi phí khác cho học tập
 • Đóng tiền Bảo hiểm Y Tế
 • Những chi phí nói chung

Tiền đóng học phí Tại nước Áo sinh viên phải trả tiền học phí, có thể thời gian được miễn giảm (thời gian học ít nhất +2 Học kỳ dự trù) vượt quá hay đối với sinh viên của nước bắt buộc phải đóng học phí. Sinh viên của các nước EU- và EWR được miễn đóng học phí.

Một số chi phí khác cho học tập Trong thời gian học tập Sinh viên còn cần một số chi phí khác. Đó là số tiền cần thiết cho việc mua sách vở học tập, cho các buổi tham quan hoặc mua sắm trang thiết bị máy tính.

Bảo hiểm Y Tế Là một sinh viên ở Áo, bạn có thể được dùng bảo hiểm với cha mẹ hoặc mua bảo hiểm sức khỏe của sinh viên. Việc đóng bảo hiểm y tế là điều kiện tiên quyết để gia hạn giấy phép cư trú tại Áo. Nếu các yêu cầu về bảo hiểm sức khỏe sinh viên không được đáp ứng, sinh viên cũng có thể mua bảo hiểm tự đắt hơn một chút.

Chú ý Kiểm tra trước bảo hiểm sức khỏe của bạn có hợp lệ ở Áo haz không. Công dân EU cũng có bảo hiểm tại Áo với Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EHIC).

Những chi phí nói chung Những chi tiêu cần thiết khác ngoài tiền ăn, uống, Quần áo thường ngày, cần tính đến tiền Nhà ở, số tiền này chiếm khoảng một phần ba chi tiêu cho học tập. Đối với sinh viên thì có nhiều khả năng tìm nhà ở, thuận tiện nhất là ở trong Ký túc xá Sinh viên hoặc ở chung một nhà với nhiều bạn khác.

Trong (1)Ký túc xá sinh viên(2) là cách đơn giản nhất để làm quen với những bạn mới và học tiếng. Tiền nhà nằm trong khoảng 200 và 400 Euro, căn hộ nhỏ thì từ 250 đến 370 Euro. Tại đây bạn tìm thấy danh sách của tất cả các ký túc xá ở Áo

Những Sinh viên Áo thường thích ở (1)Căn hộ chung (2) (WG). Mỗi người trong căn hộ này đều có một phòng riêng, Nhà tắm và Bếp thì sử dụng chung. Giá tiền thuê nhà chung này khoảng 150 đến 300 Euro cho mỗi phòng.

Tìm WG/căn hộ chung trên Internet:

Ai muốn một tìm nhà(1) căn hộ riêng(2), cần khẩn trương tìm trước khi vào nhập học. Giá Tiền nhà ở phụ thuộc vào nhà lớn, nhỏ, tiêu chuẩn và vị trí rất khác nhau, vì vậy một căn hộ mà giá tiền thuê nhà lạnh dưới 250 Euro rất khó tìm. Khi Bạn thuê một căn hộ riêng thì cần lưu ý là phải tự đến báo sở Điện, Ga, Điện thoại và mang Internet. Chủ nhà có thể yêu cầu bạn đóng tiền đặt cọc hoặc những khoản tiền dịch vụ đền bù

Cách dễ nhất để tìm căn hộ phù hợp là qua mạng trực tuyến

Những khả năng tài chính chi phí cho học tập

Trong cơ sở dữ liệu về học bổng của Áo, bạn có thể tìm thấy cơ hội tài trợ cho việc học của mình qua học bổng: www.grants.at/

Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều thông tin về việc học tập tại Áo trên trang Center International Universitaire (CIU).

Khả năng đào tạo nâng cao trình độ

Đào tạo xong xong với đời sống có một vị trí rất quan trọng trong chính sách giáo dục của Áo. Một mặt, tiếp tục đào tạo nâng cao taz nghề sẽ giúp đối phó với sự thay đổi kinh tế và kỹ thuật đang tăng tốc và mặt khác là giúp đỡ đối phó với những thay đổi xã hội đa dạng.

Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về các cơ hội đào tạo trình độ nâng cấp trên internet:

Các trường Đại học tại Áo

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Tiền và Thuế

Thuế thu nhập

Tờ khai thuế thu nhập được áp dụng cho tất cả những người có trách nhiệm phải đóng thuế. Tờ khai này nhằm dùng cho việc điều tra về nguồn thuế thu nhập. Phần lớn các trường hợp thì Tờ khai này phải nộp chậm nhất là tới ngày 30.tháng 4 của năm sau. Mẫu tờ khai là E1, Mẫu E2 để hướng dẫn cách khai báo.

Trên mạng Online ta có thể khai thuế qua mạng FinazOnline của Bộ tài chính Áo để nộp. www.bmf.gv.at

Mở tài khoản tại nhà Băng

Tại nước Áo việc mở Tài khoản tại nhà Băng cho Công dân nước Ngoài rất đơn giản. Ta chỉ cần trình Hộ chiếu và Giấy đăng ký Hộ khẩu tại nhà Băng. Sau khi mở Tài khoản, Chủ tài khoản sẽ được hướng dẫn tới một nhân viên của nhà Băng, Nhân viên này có trách nhiệm giúp đỡ trả lời những thắc mắc của chủ tài khoản trong bất cứ thời gian nào. Tại nước Áo ta có thể liên lạc dễ dàng với nhà Băng qua Điện thoại, Fax hoặc Internet.

Hiệp Hội bảo vệ tín dụng

Hiệp hội bảo vệ tín dụng (KSV) là một Hiệp hội có tín nhiệm lớn nhất từ năm 1870 tại nước Áo. Mỗi người nhận vay tín dụng tại Áo, kể cả vay teiifn tại nhà Băng hay mua Đồ dùng trả dần, đều được nghi nhận vào Cơ sở dữ liệu của Hội bảo vệ tín dụng. Qua đó có thể xác định được khả năng chi trả của từng cá nhân. Khi muốn vay tín dụng tại nhà Băng, ngoài những điều kiện cần thiết phải có thông tin của Hội tín dụng. Ai muốn biết những thông tin của mình tại cơ Sở dữ liệu, có thể liên hệ trực tiếp với(1)KSV(2) để được đáp ứng.

Bảo hiểm y Tế

Tại Nước Áo thì Bảo hiểm Y tế là (1) Bảo Hiểm bắt buộc/2). Điều đó cho thấy, tất cả những người có Vvieejc làm đều phải có Bảo hiểm Y Tế. Bảo hiểm Y tế phụ thuộc vào từng Cỏ Sở làm việc và từng đia phương. Tiền Bảo hiểm Y Tế sẽ được trừ vào tiền lương hàng tháng, cộng cả tiền đóng bảo hiểm mà Chủ Cơ sở phải trả cho Hãng bảo hiểm Y Tế. Mức độ tiền Bảo hiểm tùy thuộc vào mức lương chưa trừ hàng tháng của Người làm công.

Chú ý, thận trọng Đối với những công việc mà mức lương thấp dưới mức lương tối thiểu quy định, thì không cần phải đóng Bảo hiểm Y Tế. Bạn có thể đến bất cứ một Hãng Bao hiểm Y Tế nào để xin Bảo hiểm cho mình. Mức độ tiền bảo hiểm cho tất cả những người tự xin Bảo hiểm đều bằng nhau.

Tại Nước Áo ta có thể xin để đóng thêm Bảo hiểm(1) Tư nhân(2). Bảo hiểm Tư nhân phục vụ ví dụ: bên cạnh việc lựa chọn Bênh Viện hoặc Bác Sĩ điều trị còn có cả Phòng hai giường nằm với nhà tắm, nhà vệ sinh, Vô tuýên, trả thêm phụ phí cho việc khám chữa răng hoặc đi Điều dưỡng tại những địa điểm chữa bệnh thay thế khác. Bên cạnh việc Bảo hiểm Y Tế còn có hàng loạt những Bảo hiểm khác (ví dụ Bảo hiểm tai nạn hoặc Bảo hiểm xe hơi). Bạn có thể truy cập những Thông tin tiếp tại các Hiệp Hội Bảo hiểm của Áo: www.vvo.at

Những tin tức cho Người tị nạn

Informationen für Geflüchtete/Asylwerber

Hilfsorganisationen

Quay trở lại chỗ ban đầu