İçerik Görüntüleme

İkamet

Ev Arama

Evler rahatlıkla sayısız emlak portalı üzerinden bulunabilir. Burada Avusturya’nın tamamında ev aramak için hizmet verem internet sitesi seçeneklerini bulabilirsiniz:

“Wohnungbörsen” olarak da bilinen gayrimenkul portallarında kiralar genellikle “Nettomiete” olarak verilir. Nettomiete sadece daireyi kullandığınız için ödenmesi gereken bedeli içerir. Aslında kiracıdan ev sahibine ödenmesi gereken toplam miktar “Bruttomiete” olarak adlandırılan brüt kira, Nettomiete’nin yanındaki diğer maliyetleri –Betriebkosten- (Nebenkosten olarak da ifade edilir.) de içerir. Brüt kiranın içerisinde, örneğin; su giderleri, çöp toplama giderleri ve bina bakımı gibi diğer giderlerde birlikte bulunur

Dikkat Bu nedenle, Warmmiete’nin içinde hangi giderlerin bulunduğunu, her zaman önceden açıklığa kavuşturmak gerekir.

Kira Sözleşmesi

Kiracı ve ev sahibi için yazılı ya da sözlü olarak korunan hakları ve yükümlülükleri kira sözleşmesi temsil eder. . Bir kira sözleşmesinde, hem ev sahibinin ve kiracının isimleri, hem de kiralanan tüm bölümler ( örneğin; garaj, park yeri …. gibi) ve kiralanmış her şey belirtilmelidir. Bunun dışında kira bedeli ( net kira bedeli ve yan giderler) ve geçici kira sözleşmesinde kiralama süresi de belirtilmiş olmalıdır.Bununla birlikte kira sözleşmesini çok az koşulda feshetme imkânı bulunur ve bu nedenle kira sözleşmesine bir evi boşaltma şartı da eklenmesi önerilir.

Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi

Kira sözleşmesi, hem kiracı hem de ev sahibi tarafından feshedilebilir. İki taraf için de evin tahliye edilmesi gereken önceden belirlenmiş, yasal mehil süresi bağlayıcıdır. Normalde kira sözleşmesinde belirtilmediği takdirde, yasal fesih mehil süresi bir aydır. Evi boşaltma tarihi belirli olan sözleşmelerde, sözleşmede belirten son tarih geçerlidir.

Burada, örnek kira sözleşmesi fesih belgesini bulabilirsiniz: www.arbeiterkammer.com

Kayıt Bürosuna Başvuru

Avusturya’da bir daireye taşınan kişi, yetkili kayıt bürosuna kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Bireysel olarak ya da posta yoluyla bu kaydı yaptırmanız imkânınız bulunur. Reşit olmayanlar kişiler, onlardan sorumlu olan velileri tarafından kayıt ettirilir. Başvuru için, ikamet kayıt formu gereklidir. Bu, yetkili kayıt bürosunun internet sitesinden indirilebilir ya da büfelerden temin edilebilir.

İkamet Kayıt Formu İndirme: www.help.gv.at

Telefon, İnternet ve Cep Telefonu

Genellikle telefon ve internet bağlantıları aynı sağlayıcı tarafından yapılmaktadır. Aşağıda bununla ilgili birkaç link bulabilirsiniz:

Elektrik, Gaz ve Merkezi Isıtma

Elektrik, gaz ve merkezi ısıtma için kayıt yaptırırken, enerji sağlayıcısına zamanında başvurun. Avusturya’da enerji piyasası özelleştirildiğinden beri, herkes kendisi için uygun bir elektrik ya da gaz sağlayıcısı seçiminde bulunabilir.

Burada elektrik sağlayıcılarının karşılaştırılmasıyla ilgili bulabilirsiniz: www.durchblicker.at

Burada gaz fiyatları için karşılaştırma yapabilirsiniz:

GIS (Gebühren Info Service – Ücret Bilgi Servisi)

Yayın ücreti tüm yayın cihazları ( Radyo, televizyon, bilgisayar) için ödenir. Ücretler eyaletten eyalete farklılıklar gösterir ve aylık yaklaşık olarak 20 ile 25 Avro arasındadır.

www.gis.at

Çöp Ayırma

Avusturya, dünyada en çok geri dönüşüm oranına sahiptir. Avusturyalıların büyük çoğunluğu evlerinde, çöplerini özenli bir şekilde ayırırlar. Çöp ayırmada bölgesel farklılıklar vardır, belediyeler veya şehir yönetimleri bundan sorumludur. Çöp ayırmada kurallara uyulmaması durumunda uyarı ve para cezası uygulanır.

Kullanılmış kâğıtlar: Bu varillere kâğıtlar, kartonlar, gazeteler, kataloglar, kitaplar ve dergiler atılır.

Camlar: Camlar önce renklerine göre ayrılır. Bunlar beyaz, yeşil ve kahverengi camlar olarak ayrılır. Camların kapakları önceden ayrılmalıdır – kapaklar sarı varillere aittir. Depozitolu şişeler cam konteynerine ait değildir.

Plastik Ambalajlar: Bu varillere, plastik ambalajlar (plastik şişeler, folyolar ve plastikler…) bileşik materyaller (tetrapacklar, kahve paketleri, süt kutuları…), ve şişelerin ya da camların vidalı kapakları koyulur.

Metal Ambalajlar: Buraya, metal ambalajlar ( örneğin; alüminyum folyo, içeceklerin teneke kutuları….) ve küçük parça eski metaller ( Teller, metal pişirme kapları, çivi, iğne ve vidalar). Büyük metal parçalar ( ocaklar, fırınlar, küvetler) geri dönüşüm merkezlerine, eski malzemeleri toplama merkezlerine ya da çöplüklere verilmelidir.

Zararlı maddelerin ayrılarak toplanması: Zararlı maddelerin, uygunsuz şekilde atılarak, çevreye zarar vermesini önlemek için, ayrılarak atılması gereklidir. Piller, aküler, enerji tasarruflu lambalar, ilaçlar, boyalar ve böcek ilaçları bu kategoriye aittir. Bu materyalleri aldığınız yere verebilir ya da belediyelerin sorunlu maddeleri toplama merkezlerine verebilirsiniz.

Biyolojik atıklar biyolojik atık variline: (Federal eyalete bağlı olarak yeşil ya da kahverengi olabilir.) Biyolojik atık variline, sebze ve meyve artıkları, meyve kabukları, kahve artıkları, çay poşetleri, bahçe çöpleri ve kâğıt mutfak havluları atılır.

Diğer her şey, artık çöp variline: Federal eyalete bağlı olarak bunun için siyah ya da yeşil konteynerler mevcuttur. Burada diğer atık maddelerin hepsi toplanabilir, örneğin sakız artığı, küller, sigara izmaritleri, deri maddeler, hijyenik malzemeler, bebek bezleri… gibi.

Burada doğru çöp ayırma ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Çalışma

İş Arama

Aslen Avrupa Birliği’ne bağlı bir ülkenin vatandaşı Almanya’da çalışmak istediğinde, yönetmeliklerde çalışma izni gerekli değildir. Sadece yeni Avrupa Birliği üyesi, Romanya ve Bulgaristan için geçiş kuralları bulunması bir istisnadır.

Üçüncü ülkelerin “Avrupa Komisyonu – Daima İkamet”, bir “kırmızı – beyaz – kırmızı artı” ya da bir yerleşim kanıtı gibi bir belgeye ihtiyaçları vardır. Böyle bir belgeyle genellikle başka hiçbir bağlı iş olmadan kayıt yaptırılabilir. Böyle bir oturma iznine sahip olmayan kişinin yabancıları istihdam kanuna göre, Avusturya’da bağlı bir işle uğraştığına dair bir belgeye ihtiyacı vardır.

Avusturya’da iş arama linkleri:

İyi bir özgeçmiş yazmak için şablonlar:

Çalışma Sözleşmesi

Çalışma sözleşmesi, işverenin, söz konusu işin hükümlerine uyuması için ve çalışanın maaşlarının ödenmesini kabul ettiğini belirtmek için, işveren ve çalışan arasında imzalanır. Çalışma sözleşmesinde işverenin de çalışan gibi yükümlülükleri yer alır. Sözleşme gayrı resmi olsa bile, böyle bir durumda işveren, işçiye bir hizmet kâğıdı vermelidir. Bu hizmet kâğıdında, kısaca hak ve yükümlülüklerle gibi, işle ilgili genel bilgiler bulunur.

Hem işverenin hem de çalışanın çalışma sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Fesih işlemi yazılı ya da sözlü olabilir, kanıt olarak belirtebilmek açısından yazılı fesih tavsiye edilir. Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, çalışanın fesih mehil süresi bir aydır. İşveren için ise, fesih mehil süresi iş ilişkilerine bağlı olarak düzenlenir ve altı hafta ile 5 ay arasındadır. Eğer sözleşmede belirtilmemişse, belirli süreli iş sözleşmelerinde, sözleşmenin süresi dikkate alınır ama yine de burada fesih mehil süresi belirlidir.

Ücretsiz fesih formu için link:

İş Çeşitleri

Normal Süreli İş: Normal süreli iş, kanunda haftada 8 saat olarak belirtilmiştir. Toplu sözleşmelerde, kısaltılmış normal süreli işler mevcuttur.

Dikkat Çalışma zamanlarınızın dağılımını, somut bir şekilde yazılı olarak kararlaştırın!

Yarı zamanlı iş: İşverenler yarı zamanlı işlerde, tam zamanlı işverenlere göre genellikle daha kısa haftalık çalışma saatlerine sahiptir. Bu iş türün, işveren ve çalışan arasındaki anlaşmaya bağlı olarak meydana gelir.

Marjinal İstihdam: Marjinal istihdam dönemsel çalışma olarak da adlandırılır. Marjinal istihdamda sadece kaza sigortası yapılır, hastalık ya da barınma sigortaları yapılmaz. Tatil, hastalık durumunda ücret ödenmesi, ikramiyeler ve kıdem tazminatı.. vs. talep edilebilir.

Kısa Çalışma: Kısa süreli çalışma: Kısa süreli çalışma, genellikle çalışma işleyişindeki bir aksaklık nedeniyle düzenli çalışma saatlerindeki geçici bir azalmadır. Bu çalışanların tamamı için ya da bir kısmı için geçerli olabilir.

Ebeveynlik ve yaşlılık zamanları: 7 yaşın altında çocuğu olan ve diğer ön şartlara sahip ebeveynler ebeveynlik zamanlarında dönemsel çalışma haklarına sahiptirler. Yaşlılık zamanlarında yaşlı çalışanlar için çalışma zamanlarını azaltma imkânları vardır.

Serbest Çalışma: Serbest çalışma yeni kuruluş olarak da adlandırılır. Yeni açılan kuruluşlar için, iş, sosyal ve tüketici güvenlik bakanlığı tarafından mikro krediler sağlanır. Şirket kurulumu için yardım:

Avrupa Pasaportu (Europass)

Avrupa Pasaportu Avrupa Birliği’nin, Avrupalılar için sağlanması gereken ücretsiz bir hizmetidir. Avrupa Pasaportu ile Avrupa genelinde niteliklerinizi, becerilerinizi ve yeterliliklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Avrupa Pasaportu yüksek öğrenim ve eğitim için ya da iş arayışında size yardım sağlar. Size uygun bir Avrupa Pasaportu belgesi mevcuttur: Avrupa Pasaportu özgeçmiş, Avrupa Pasaportu dil pasaportu, Avrupa Pasaportu sertifika notları, Avrupa Pasaportu mobilitesi ve Avrupa Pasaportu diploma eki.

Avrupa Pasaportu için: www.europass.at

Aile ve Çocuklar

Eğitim

Avusturya’da okula gitme zorunluluğu, ülkede sürekli olarak ikamet eden tüm çocuklar için geçerlidir. Zorunlu eğitimin başlaması 1 Eylül öncesinde 6 yaşına giren çocuklar için geçerlidir. Avusturya’da zorunlu eğitim 9 yıl sürer.

Zorunlu Okul Öncesi Eğitimi: 1 Eylül öncesinde 5 yaşında olan tüm çocuklar anaokuluna gitmek zorundadırlar: www.wien.gv.at

Çocuk Bakımı Parası

Avusturyalı ve Avrupa Birliği vatandaşları gibi Avusturya’da ikamet eden, çocuklarıyla aynı evde yaşayan, üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da çocuk bakım parası alma hakkı vardır. Bu hak 18 yaşının doldurmamış tüm çocuklar için geçerlidir. Aile yardımı için vergi dairesine başvuruda bulunulur. Aile yardımından yararlanan herkes, çocuklara ilişkin vergi indirimi de alır.

Avusturya Okul Sisteminin Yapısı:

İlkokul Seviyesi: Bu seviyede kurumsal süreç şöyledir: Kreş, anaokulu, kreş, çocuk grubu.

Birinci kademe ilköğretim: Avusturya’da ilköğretimin birinci kademesinin başlamasıyla, zorunlu okul eğitimi başlar. Çocuk, ilköğretimde birinci kademede , halk okuluna (ilkokula) gider. Birinci kademe ilköğretim eğitimi süresi 4 yıldır.

İkinci Kademe İlköğretim I: İlköğretim birinci kademe eğitiminden sonra ilköğretim ikinci kademe I başlar. 4 yıl süren bu eğitimde, öğrencilere şu seçenekler sunulur: halk okulu yüksek kademe, ilkokul (Hauptschule), yeni ortaokul ya da genel yapılı yüksek okulların alt seviyeleri.

İkinci Kademe İlköğretim II: İkinci Kademe İlköğretim I’in ardından öğrencilere şu olanaklar sunulur: Meslek hazırlık yılı ve bütünleştirici meslek eğitimleri gibi, politeknik okullar, meslek okulları ve öğretim, orta meslek kurma okulları, sağlık meslek okulları.

İkinci Kademe İlköğretim II’nin bitiminde, üniversitelerde yüksek öğrenim görmek istemeyen öğrenciler için çeşitli imkânlar bulunur. Öğrenciler, ustalık okulu, kolej ya da sağlık meslek akademisi gibi imkanlardan faydalanabilirler.

Avusturya Eğitim Sistemine Kısa Bir Bakış: www.bmukk.gv.at

Yüksek Öğrenim ve İlave Eğitim

Yabancılar için Yüksek Öğrenim Gereklilikleri

Esas olarak, Avusturya vatandaşları için geçerli olan kurallar, yabancı üniversite öğrencileri için de geçerlidir. Spesifik bilgiler için her yüksek öğretim öğrenim bölümü sorumludur. Tam zamanlı üniversite öğrencisi olarak kayıt kabul koşulları:

 • Olgunluk Diploması (lise diploması) Avusturya lise diplomasıyla denkliği bulunan ya da İlköğretim ikinci kademe II olarak bilinen bir yüksek öğretim bitirme sertifikasıdır. Denklik, iki ülke arasındaki bir not sistemine ya da rektör kararına bağlı olan anlaşmaya dayanır.
 • İbraz edilen sertifika, yüksek öğrenim görülmek istenilen alan içinde, alınan ülkede, doğrudan bir giriş imkânı sağlar. Bu esasen Avrupa Birliği ve AEA (Avrupa Ekonomi Alanı) ülkeleri için geçerli değildir.
 • Yeterli Almanca bilgisi.

Dil Yeterliliği

Avusturya’da yüksek öğrenimde, öğretim dili genellikle Almancadır. Avrupa Ortak Dil Referansları Çerçevesi’nde B2 seviyesinde bir dil yeterliliği gereklidir. Yeterli Almanca bilgisi aşağıdaki sınavlarla kanıtlanır:

 • Österreichisches Sprachdiplom (Avusturya Dil Diploması) – B2
 • Goethe Institut – Goethe Zertifikat B2
 • Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – en az 4. seviye
 • Bilinen diğer sınavlar

Eğer dil yeterliliğinizle ilgili bir belgeye sahip değilseniz bir sınav merkezinde değerlendirme testine katılabilirsiniz.

TestDaF hazırlık sınavıyla başarı şansınızı tahmin edebilirsiniz.

Avusturya'da yüksek öğrenim giderleri

Avusturya’da yüksek öğrenim giderleri Avrupa ortalamasındadır. Yüksek okul öğrencilerinin aylık yaklaşık ortalama 800 Avroya ihtiyaçları olur. Avusturya’da yüksek öğrenim görmek için aşağıdaki giderleri de hesaba katmalısınız:

 • Öğrenim Ücreti
 • Diğer Öğrenim Ücretleri
 • Sağlık Sigortası Giderleri
 • Genel Harcamalar

Öğrenim Ücreti: Avusturya’da hem prim ödeme dönemlerini atlayan ( asgari süre + 2 tolerans dönemi) hem de uyruğu nedeniyle katkı ödemek durumunda olan öğrenciler, yüksek öğrenim katkı payını kendileri ödemelidirler. AB ve AEA ülkelerinden gelen öğrenciler yüksek öğrenim katkı payından muaftır.

Diğer Yüksek Öğrenim Bedelleri: Üniversite öğrencileri, yüksek öğrenimleri sırasında daha başka ücretler de ödemek zorunda kalırlar. Bunlar; satın alınan kitaplar, eğitim gezileri ve bilgisayar donanımları olarak sıralanabilir.

Sağlık Sigortası Giderleri: Avusturya’da öğrenci olarak sağlık sigortası, ya ebeveyninden dolayı yararlanılan sigorta ya da öğrenci sağlık sigortası şeklinde yaptırılabilir. Sağlık sigortası, Avusturya’da oturma izninin uzatılması için gereklidir. Eğer öğrenci için bir gereklilik olan sağlık sigortası yaptırılmazsa, daha pahalı olan özel sağlık sigortası yaptırılabilir.

Dikkat Sağlık sigortanızın, Almanya’da geçerli olup olmadığını araştırınız. Böyle bir durumda Almanya’da resmi sigorta yaptırmaktan muaf olduğunuzu teyit ettirmelisiniz. Avrupa Birliği vatandaşlarının, Avrupa sağlık sigortası kartı (EHIC) aynı zamanda Almanya’da da sigorta kapsamında geçerlidir.

Genel Sorunlar: Genel sorunlar arasında, yiyecek, kıyafet ve yüksek öğretimin ortalama üçte biri anlamına gelen konaklama giderleri gibi yan giderler sayılır. Üniversite öğrencileri için, genellikle en uygun olarak öğrenci yurtları ya da WG (Wohnungsgemeinschaft – paylaşılan ev) gibi çeşitli konaklama imkânları bulunur.

Öğrenci evleri, daha çok insan tanıma ve dil öğrenme imkânı için en basit yoldur. Ücretleri 200 ile 400 Avro arasında değişir. Burada Avusturya’daki öğrenci evleri listelenmiştir:

Avusturya’daki üniversite öğrencileri WG (Paylaşılan evler)’lerde kalmasına çok sık rastlanır. Evi paylaşanlardan her birinin kendine ait odası vardır, banyo ve mutfak ortak olarak kullanılır. WG için ödenmesi gereken miktar 150 ile 300 Avro arasında bulunur.

WG’yi internetten bulabilirsiniz:

Kendi özel dairesinde yaşamak isteyen bir kişi, yüksek öğrenim başlamadan önce, zamanında daire aramalıdır. Ücretler, dairenin büyüklüğüne, konumuna ve durumuna göre farklılık gösterir. Kendi özel dairenizde kalmak istediğinizde, elektrik, güç, gaz, telefon ve internet için başvuruda bulunmanız gerektiğini unutmayınız. Ev sahibi sizden önlem olarak bir depozito ya da devir ücreti isteyebilir.

Uygun daire en kolay şekilde internetten bulunabilir:

Yüksek Öğrenim Finansman İmkânları

Avusturya’da yüksek öğreniminizi bir burs ile finanse edebilmek amacıyla, burs bulmak için bir bilgi bankaları: www.grants.at/

Avusturya’da yüksek öğrenimle ilgili birçok bilgiyi Uluslararası Üniversiteler Merkezi (CIU)’nun internet sitesinde de bulabilirsiniz.

İlave eğitim imkânları

Alman eğitim politikasında yaşam boyu öğrenmenin çok önemli bir yeri vardır. Mesleki ileri eğitim, hızlı gelişen ekonomik ve teknik değişimlerle ve diğer çeşitli toplumsal değişikliklerle başa çıkılmasına yardımcı olur.

İnternette ileri eğitimi imkânlarıyla ilgili bilgiyi internetten kolaylıkla bulunabilir:

Avusturya'daki Üniversiteler

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Para ve Vergi

Gelir Vergisi

Gelir vergisi beyanı, tüm özel kişilerin yapmak zorunda olduğu bir vergi yükümlülüğüdür. Bu vergi hesaplaması için yapılır. Birçok durumda, gelir vergisi beyanı bir sonraki yılın 30 Nisanı'na kadar bildirilmelidir. Bunlar E1 formu ve E2 formunun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Avusturya Finans Bakanlığının internet sitesinde bulunan Finanzonline bölümünden, gelir vergisi beyanı online olarak yapılabilir. www.bmf.gv.at

Banka Hesabı Açma

Avusturya’da bir banka hesabı açtırmak yabancılar için de oldukça kolaydır. Sadece bir pasaport ve söz konusu bankanın başvuru mektubu gereklidir. Cari hesap açıldıktan sonra, müşteriye soruları ve taleplerini yerine getirmek için bir danışman tayin edilir. Avusturya’da, bankalarda, telefon, faks ya da internet vasıtasıyla işlem yapılabilir.

KSV (Kreditschutzverband – Kredi Koruma Derneği)

1870’te kurulan Kredi Koruma Derneği, Avusturya’daki en büyük alacaklı koruma derneğidir. Avusturya’da kredi kullanan herkes ki bunlar arasında hem banka kredisi hem de taksitli satışlarda yer alır, Kredi Koruma Derneği’nin veritabanına kaydedilir. Ödeme prensipleri, bir kişinin kredi uygunluğunu belirler. Bir bankadan kredi talep edildiğinde, diğer bilgilerin yanı sıra aynı zamanda KSV bilgilerine de ihtiyaç vardır. Veri tabanında hangi bilgilerinin yer aldığını bilmek isteyen bir kişi, doğrudan KSV’den bilgi talep edebilir.

Sağlık Sigortası

Avusturya’da sağlık sigortası zorunlu bir sigortadır. Bu, her meslek sahibinin bir sağlık sigortası olması gerektiği anlamına gelir. Sağlık sigortası, işveren ve onun konumuna bağlıdır. Sigorta katkı bedeli, doğrudan maaşınızdan kesilebilir ve işveren tarafından, katkı payı ile birlikte, sağlık sigortası olarak ödenebilir. Katkı payının miktarı, sigortalanacak kişinin brüt maaşına bağlıdır.

Dikkat Maaşı minimis sınırının altında olan çalışanlar otomatik olarak sigortalanır. İsteğe bağlı olarak ek olarak sağlık ve emeklilik sigortası yaptırabilirler. Katkı payının miktarı burada kendi sigortasını yaptıranların hepsi için aynıdır.

Avusturya’da ek olarak özel sağlık sigortası da yaptırılabilir. Özel sağlık sigortaları, doktor ve hastane seçimine ek olarak, örneğin; duşlu çift kişilik odalar, tuvalet ve televizyon gibi hizmetler sunarlar ve diş doktoru ek giderlerini ya da alternatif tıp uzmanlarının kürlerini üstlenirler. Sağlık sigortasının yanında bir dizi diğer sigorta imkânları da vardır. ( Örneğin; kaza sigortası ya da kasko). Daha fazla bilgiyi Avusturya Sigorta Derneği’nden edinebilirsiniz: www.vvo.at

Mülteciler için bilgiler

Mülteciler/Sığınma talebinde bulunanlar için bilgiler:

Yardım kuruluşları

Başa Dön