Mergi la conținut

Locuința

Căutare locuință

O locuință poate fi căutată comod prin intermediul nenumăratelor portaluri imobiliare. Aici găsești o selecție de pagini de internet care oferă locuințe în toată Austria:

La schimburile de apartamente prețul de chirie este de obicei dat cu ''chiria net''/ '' Nettomiete''. O închiriere net include doar acele cheltuieli/costuri care sunt de plătit pentru a permite folosirea apartamentului. Suma reală care trebuie să fie plătită de către chiriaș la proprietar, se numește chiria brut/Bruttomiete. În schimb, în chiria brută (inclusiv costuri suplimentare, uneori numite colaterale/alte costuri) sunt incluse costuri operaționale/de întreținere . Cu chiria brută, de exemplu, sunt plătite costurile de apă, costurile de eliminare a deșeurilor, precum și alte costuri asociate cu întreținerea clădirii.

Fii atent/Atenție Adesea cheltuielile pentru energia electrică nu sunt calculate la costurile de întreținere! De aceea trebuie să vă informați prealabil ce costuri sunt incluse în Bruttomiete(chiria brută).

Contract inchiriere

Un contract de închiriere reprezintă drepturile scrise sau vorbite contractuale și obligațiile proprietarului și chiriașului. Într-un contract de închiriere, proprietarul și locatarul trebuie să fie numiți în întregime, precum și toate camerele auxiliare incluse în chirie (de exemplu, locuri de garaj, parcare și depozitare ...) și obiectelor închiriate. În plus/În afară de asta, în cazul unui contract de închiriere temporară, trebuie să fie specificată perioada de inchiriere, valoarea chiriei (chiria netă și costurile asociate) . Pentru că la contractele de închiriere temporare/pe durată determinată există posibilitatea legală de a rezilia contractul, se recomandă o clauză de ieșire care să fie inclusă în contractul de închiriere.

a rezilia un contract închiriere

Contractul de închiriere poate fi reziliat atât de chiriaș, cât și de proprietar. Pentru ambii se aplică termenele legale care trebuie îndeplinite la terminarea apartamentui . În mod normal, un contract de închiriere pe durată nedeterminată poate fi reziliat cu preavizul legal de o lună. La contractul de închiriere pe termen fix , trebuie să se respecte perioada de preaviz stabilită în contract.

Aici găsești o scrisoare model de reziliere contract închiriere: www.arbeiterkammer.com

Înregistrare la biroul de declarare a domiciliului

Orice persoană cu reședința în Austria, trebuie să se înregistreze la oficiul/biroul pentru declarație de domiciliu. Există posibilitatea ca să se înrgistreze personal sau prin e-mail. Minorii trebuie să fie înregistrați de către tutorele lor legal. Pentru a finaliza înregistrarea e necesară o declarație de domiciliu/un formular. Acesta poate fi obținut/descărcat de pe Internet de la biroul de înregistrare (Meldebehörde) sau la chioșcuri de ziar/ tutungerii/așa numitele “Traffik” .

Formularul de declarare a domiciliului de descărcat; www.help.gv.at

Telefon & Internet, Handy

Telefonul și conexiunea la internet sunt adesea furnizate de același operator. Jos găsești câteva link-uri despre acestea:

Curent, gaz & încălzire centrală

Pentru a primi energie electrică, gaze și încălzire, adresați-vă la timp furnizorului de energie. De la liberalizarea pieței de energie din Austria, toată lumea poate alege furnizorul de energie electrică și gaze naturale.

Aici găsești informații pentru a compara oferta furnizorilor de energie: www.durchblicker.at

Și aici despre compararea prețurilor la gaze:

Plata-taxa abonament radio

Abonamentul radio/taxa radio trebuie plătită pentru toate aparatele(Radio, Tv, Computer). Taxele sunt diferențiate/diferite de la land federal la land federal și sunt aproximativ între 20 și 25 euro pe lună.

www.gis.at

Sortarea gunoiului

Austria are una dintre cele mai ridicate rate de reciclare din lume. Gunoiul este meticulos separat de marea majoritate a gospodăriilor din Austria. Pentru că există diferențe regionale în separarea deșeurilor, ar trebui să vă informați la administrația municipalității sau a comunei despre asta. Nerespectarea normelor privind separarea deșeurilor poate duce la plângeri și amenzi.

Hârtie veche: în acest tomberon merg hârtia, cartoanele, ziarele, cataloagele, cărțile și revistele.

Sticlă: Sticla trebuie să fie sortată în funcție de culoare. Se deosebesc sticla albă, verde și maro. Capacele sticlelor trebuie să fie eliminate în prealabil - care țin de pubela galbenă. Sticle returnabile nu merg la recipientul de sticlă.

Ambalaje masă plastică: se aruncă în lada de gunoi ambalajul din plastic (sticle de plastic, folii de plastic, diverse materiale plastice ...), materialele compozite (ambalaje Tetra Pak de cafea, cutii de lapte ...) și capace de sticle și capacele de borcane de sticlă.

Ambalaje metal: Acesta este pentru ambalajele din metal (de exemplu, folie de aluminiu, cutii de băuturi ...) și, de asemenea, bucăți mai mici de deșeuri metalice (fire, vase de gătit, cuie și șuruburi). Piese/Părți mari de metal (cuptoare, sobe, căzi de baie) vor fi depuse la reciclare(“Recyclinghof”), centrul de colectare a deșeurilor sau locul de eliminare a deșeurilor(“Mistplatz”).

A colecta separat substanțe poluante: Poluanții trebuie să fie predați/depuși separat, deoarece aceștia pot dăuna mediului înconjurător dacă sunt manevrați în mod necorespunzător. Această categorie include bateriile, bateriile reîncărcabile, lămpile de economisire a energiei, medicamente, vopsele, pesticide. Aceste materiale pot fi depuse fie în magazinul de unde au fost cumpărate sau la centrul de colectare a deșeurilor din comunitate.

Deșeul biodegradabil în tomberonul bio: în tomberonul pentru deșeuri biodegradabile (care poate fi maro sau verde în funcție de regiune/ land federal) se aruncă resturi de la fructe sau legume, coji de fructe, resturi de cafea sau plicuri de ceai, gunoi de grădină sau șervețele/prosoape de bucătărie din hârtie.

Toate celelalte merg în pubela pentru deșeuri reziduale: în funcție de regiune/land, acesta poate fi un recipient/container negru sau gri. Aici se adună/aruncă toate deșeurile care nu intră în alte containerele: resturi de cauciuc, cenușă, mucuri de țigară, articole din piele, articole de igienă, scutece ...

Aici găsești alte informați despre sortarea corectă a gunoiului.

Munca

Căutarea job-ului

Cine dorește să lucreze în Austria ca cetățean al statelor membre UE nu are nevoie, de regulă, de permis de muncă. O excepție o reprezintă regulamentele provizorii pentru noile state UE, România și Bulgaria.

Cetățeni ai altor țări, cu toate acestea, trebuie să aibă un titlu de "ședere permanentă - EG", un "cartă roșie alb roșie plus» sau certificat de imigrare. Cu unul dintre aceste titluri/documente este de obicei suficient pentru a avea un loc de muncă. Cei care nu au aceste documente trebuie să fie autorizate/să primească o aprobare în conformitate cu Legea cu privire la încadrarea în muncă a străinilor, în scopul de a exercita o activitate profesională în Austria.

Link-uri pentru căutarea job-ului în Austria

Modele pentru un CV bun:

Contract de muncă

Contractul de muncă este încheiat de către angajator și angajat, în scopul de a obliga angajatul să efectueze munca promisă și angajatorul de a plăti salariul. Obligațiile angajatorului și ale angajatului sunt documentate în contractul de muncă. În principiu, contractul de muncă nu trebuie să fie în orice formă special, totuși,în acest caz, angajatorul trebuie să dea angajatului o notă de serviciu. Această notă de serviciu este o imagine de ansamblu în cuvinte-cheie a acordurilor încheiate, precum și a drepturilor și obligațiilor esențiale.

Atât angajatul, cât și angajatorul au dreptul de a rezilia contractul de muncă. Demisia sau concedierea pot fi făcute în scris sau oral, dar din motive de dovezi, este recomandat să se anunțe/prezinte în scris. În cazul în care acest lucru nu este specificat în contractul de muncă, perioada de preaviz pentru un contract pe durată nedeterminată pentru angajat este de o lună pentru o demisie. Pentru angajator, perioada de preaviz depinde de lungimea contractului de muncă și variază de la 6 săptămâni până la 5 luni. În cazul contractelor pe durată determinată, durata contractului trebuie să fie respectată, dar perioadele de preaviz pot fi specificate și aici, daca sunt stabilite în contract.

Link-uri către un formular de demisie gratuit

Tipuri de lucru

Timp de lucru normal Legea pleacă de la un timp de lucru normal de 8 ore pe zi. În multe contracte colective se prevede totuși un timp de lucru normal scurtat.

Atenție Conveniți în scris pentru repartiția orelor Dvs de lucru!

Lucru part-time Angajații cu part-time au de regulă un timp de lucru săptămânal mai scurt. Acestă formă de lucru rezultă dintr-un acord între angajator și angajat.

Activitate profesională minoră: Sunt muncitori part-time și persoanele ocupate în regim de ocupare minimă. Contractul lor prevede numai asigurare pentru accidente dar nu asigurare de boală sau de retragere/pensionare. Au însă drept la concediu, plăți în caz de boală, alte plăți, separări, etc.

Șomaj parțial Perioada redusă de lucru reprezintă micșorarea timpului de lucru regulat pe baza unei perderi de lucru semnificative în întreprindere. Poate privi pe toți sau numai o parte a angajaților.

Part-time pentru părinți și persoane în vârstă: Părinții cu copii sub 7 ani și cu alte condiții au drept la muncă temporară(Elternteilzeit). Timpul de lucru parțial pentru persoane în vârstă dă posibilitatea angajaților mai în vârstă să aibă un timp de lucru redus.

Muncă independentă: A porni o muncă autonom, individuală înseamnă a avea propriul business/propria afacere. Debutul este sprijinit de ministerul muncii, al protecției sociale și protecția consumatorilor prin microcredite. Ajutor acordat la întemeierea unei întreprinderi:

Europass

Europass este un serviciu gratuit al Uniunii Europene prin care este sprijinită mobilitatea europeană. Cu ajutorul Europass-ului îți poți prezenta inteligibil în toată Europa calificările, capacitățile și competențele. Europass-ul servește ca ajutor la studiu și formare sau la căutarea de lucru. La dispoziție stau documentele unitare Europass : CV Europass, Pasaport lingvistic Europass, Declarații de certificare, Mobilitate Europass, Completare europeana a Diplomei (Europass-Diplomasupplement).

La Europass: www.europass.at

Familie și copii

Sistemul de educație

Educația este obligatorie pentru toți copii care au domiciliul stabil în Austria. Ea încpee în anul în care un copil împlinește înainte de 1 septembrie 6 ani. În Austria obligativitatea școlii durează 9 ani.

Anul de grădiniță obligatoriu: toți copiii care împlinesc înainte de 1 septembrie 5 ani sunt obligați să frecventeze grădinița: www.wien.gv.at

Alocația pentru copii

Cetățenii austrieci și ai UE, precum și străinii/resortisanții țărilor terțe care trăiesc în Austria au dreptul la alocații familiale (Kinderbetreuungsgeld), dacă locuiesc împreună cu copiii lor, în aceeași gospodărie. Acest lucru este valabil pentru toți copiii sub 18 ani. Alocațiile familiale trebuie solicitate serviciul fiscale de reședință. Fiecare beneficiar al alocației familiale are dreptul la un credit fiscal pentru copil.

Structura sistemului de educație austriac:

Nivelul elementar la acest nivel exista urmatoarea oferta de ingrijire institutionala a copiilor : cresa, gradinita, cu program prelungit/afterschool, grupa de copii

Nivelul primar odată cu nivelul primar începe în Austria educația obligatorie. La acest nivel copilul merge la școala primara. Nivelul primar durează 4 ani.

Nivel secundar I După absolvirea nivelului primar începe nivelul secundar I. Și ea cuprinde 4 ani, în care elevilor le stau la dispoziție următoarele posibilități: liceul (Volksschul-Oberstufe), școala secundară cu ciclu scurt (Hauptschule), noul colegiu(Mittelschule) sau primul ciclu al unei școli superioare generale.

Nivel secundar II urmează nivelui secundar I. Studenții au următoarele posibilități: școli politehnice, profesionale și de ucenicie, școli medii profesionale, de formare pentru profesiile din domeniul sanatatii, colegii superioare profesionale, al doilea ciclu al unui liceu general sau an de formare prevocațională și formarea profesională integrativă.

După nivelul secundar II există posibilitatea pentru elevi de a continua în sistemul non-universitar terţiar. Aici elevilor le stau la dispoziţie o şcoală de maiştri/tehnică, un colegiu sau, de exemplu, o academie pentru meseriile legate de sănătate.

Panorama sistemului de educație în Austria: www.bmukk.gv.at

Studiu și educație continuă

Condiții/Cerințe pentru studenți străini

În principiu aceleași condiții de admitere se aplică studenților străini ca și celor din țară. Pentru a obține informații concrete, adresați-vă administrațiilor universitare. Condiții prealabile pentru admiterea studenților obișnuiți:

 • Diploma de bacalaureat care este echivalentă bacalaureatului sau un certificat de absolvire de studii într-o instituție recunoscută de studii postsecundare. Echivalarea este bazată pe un acord interguvernamental, o procedură de recunoaștere sau la decizia rectorului.
 • Diploma prezentată permite un acces direct la cursul dorit într-o țară, unde el a fost obținut. Acesta nu se aplică în mod general țărilor candidate la UE sau din spațiul economic european.
 • Cunoștințe suficiente de limbă germană.

Cunoștințe lingvistice prealabile

Limba de predare la cele mai multe cursuri/programe de studii în Austria e germana. Se cere o cunoaștere prealabilă a limbii germane la un nivel B2 conform Cadrului european de referință a limbilor. Se pot demonstra cunoștințe de germană adecvate cu unul din următoarele examene:

 • Diploma austriacă de limbă - B2
 • Goethe Institut - Goethe Zertifikat B2
 • Test germana ca limbă străină( Test DaF) minimum nivelul 4
 • unora dintre alte teste recunoscute

Dacă nu aveți certificat, puteți da un test de nivel la un centru de examen/examinare.

Cu testul pregătitor TestDaF poți să-ți evaluezi șansele.

Costurile studiului în Austria

Costurile pentru a studia în Austria sunt în media europeană. Studenții au în medie aproximativ 800 de euro pe lună la dispoziție. Pentru a studia în Austria trebuie să ții cont de următoarele sume:

 • taxă de studii
 • Alte costuri legate studii
 • Costuri legare de asigurarea de boală
 • Cheltuieli generale

taxă de studii: În Austria taxa de studii trebuie să fie plătită de acei studenți care fie au depășit perioada gratuită (durată minimp de studii plus 2 smestre) sau de cei din cauza naționalității lor trebuie să plăteasca o cotizație. Studenții din UE sau din spațiul economic european sunt exceptați de la această taxă.

alte costuri legate de studii: Studenții trebuie să țină cont în timpul studiului de următoarele costuri de studii. Este vorba aici despre costuri legate de achiziționarea de cărți, excursii sau echipamente PC.

Asigurare de sănătate: Ca student în Austria poți să fii asigurat, fie de părinți sau să închei o asigurare studențească de boală. Încheierea unei asigurări de sănătate este premisa/condiția pentru prelungirea permisului de ședere în Austria. Dacă studentul nu îndeplinește condițiile pentru a contracta o asigurare pentru student, el poate să facă o asigurare personală, mai scumpă.

Atenție Verifică în prealabil dacă asigurarea ta de sănătate este valbilă și în Austria. Cetățenii UE au și în Austrie o protecție de asigurare cu Cartea europeană de asigurare de sănătate(EHIC).

Cheltuieli generale: Printre costurile generale se numără pe lângă costurile pentru alimente și îmbrăcăminte de asemenea și costurile de cazare care înseamnă în medie o treime din cheltuielile la studiu. Pentru studenți există diferite posibilități de cazare, cea mai avantajoasă este de regulă cazarea într-un cămin studențesc sau în WG.

Căminele studențești reprezintă cea mai simplă modalitate de a face cunoștiță cu oameni noi și de a învăța limba. Prețurile sunt între 200 și 400 de euro. Aici sunt toate căminele studențești listate din Austria:

Pentru studenții austrieci este foarte îndrăgită locuința într-un WG (cameră comună), Fiecare colocatar are propria cameră, baia și bucătăria se folosesc la comun. Costurile pentru o cameră WG sunt între 150 și 300 de euro.

Găsește un WG/locuință închiriată în comun pe internet:

Cine ar dori să locuiască într-o locuință personală , trebuie să caute înainte de începerea studiilor. Prețul depinde mult de mărime, standard sau locație. La propria locuință trebuie să ai în vedere că tu trebuie să te abonezi la electricitate, gaz, telefon și internet. Proprietarul poate solicita un depozit sau rambursarea plăților.

Cel mai ușor găsești locuințele potrivite online:

Posibilități de finanțare a studiului

În baza de date austriacă pentru burse găsești posibilități de a-ți finanța studiul cu o bursă: www.grants.at/

Multe informații legate de studiul în Austria găsești pe pagina a Centre International Universitaire (CIU) .

Posibilități pentru formarea continuă

Învățarea de-a lungul vieții ocupă în politica educațională austriacă un loc foarte important. Perfecționarea profesională trebuie să contribuie la evoluția tehnologică și economică și să ajute să depășească schimbările sociale.

Te poți informa comod pe internet despre posibilitățile tale de perfecționare:

Universități în Austria

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Bani și impozite

Impozit pe venit

Declarația de impozit pe venit trebuie predată de către toate persoanele private impozabile.Ea servește la determinarea impozitului pe venit. În cele mai multe cazuri declarația de impozit pe venit trebuie să fie predată până la data de 30 aprilie a anului următor. Modulul E1 servește pentru declarare, modulul E3 oferă informații legate de modul de completare corect.

Declarația de impozit pe venit poate fi transmisă online prin FinanzOnline pe pagina web a Ministerului de finanțe austriac: www.bmf.gv.at

a deschide un cont bancar

În Austria deschiderea unui cont bancar este relativ simplă și pentru străini. E nevoie de un pașaport turistic și în anumite bănci de certificat de reședință. După deschiderea contului curent, un consilier este atribuit titularului. Aceasta este disponibil să răspundă la toate întrebările și solicitările.În Austrai este simplu de gestionat contul prin telefon, fax sau internet.

Asociația de protecție a creditului

Asociația de protecție a creditului(Kreditschutzverband) din 1870 este cea mai mare asociatie de protecție creditorilor din Austria. Fiecare persoană care face un împrumut în Austria, inclusiv un împrumut bancar sau o achiziție de credit este înregistrată în baza de date a unei asociații de protecție a creditului. Bonitatea individului este determinată de disciplina plății. Pentru a face un împrumut bancar, este nevoie de alte informații KSV. Cei care doresc să știe ce informații despre ei sunt salvate în baza de date pot solicita aceste informații în mod direct la KSV.

Asigurare de sănătate

În Austria, asigurarea de sănătate este o asigurare obligatorie . Acest lucru înseamnă că fiecare angajat are asigurare de sănătate. Asigurarea de sănătate depinde de angajator și locația acestuia. Contribuțiile de asigurare se deduc direct din salariu și se plătesc împreună cu contribuția plătită de către angajator la Casa de asugurări de sănătate.Cuantumul sumei depinde de salariul brut al asiguratului/persoanei asigurate.

Fii atent/Atenție Angajați al căror salariu este sub pragul minim nu sunt asigurați în mod automat. Vă puteți asigura prin contribuții voluntare la asigurări de sănătate și de pensie. Cuantumul contribuției este același pentru toate persoanele care se asigură singure.

În Austria te poți asigura suplimentar și privat. Companiile de asigurări private oferă, de exemplu, pe lângă libera alegere a medicului și a spitalului, de asemenea, dcamera dublă cu duș, WC și TV, preiau costuri suplimentare pentru vizitele la dentist sau tratamente cu metode alternative de vindecare. În afară de asigurările de sănătate, există o serie de alte opțiuni/posibilități de asigurare (de exemplu, asigurare de accident, sau de asigurare auto). Mai multe informații pot fi găsite la Asociația de asigurări din Austria: www.vvo.at

Informaţii pentru refugiaţi

Informaţii pentru refugiaţi- solicitanţi de azi

Organizaţii umanitare

Înapoi la start