Į turinį

Gyvenimas

Būsto paieška

Surasti būstą galima naudojantis nekilnojamojo turto interneto svetainių paslaugomis. Štai keletas tokių interneto svetainių būsto paieškai visoje Austrijoje:

Interneto svetainėse paprastai nurodoma grynoji nuoma (vok. "Nettomiete"). Į tokios numos kainą įskaičiuota tik išlaidos už būsto perleidimą. Tikroji suma, kurią nuomininkas turi mokėti nuomotojui, vadinama "Bruttomiete". Į ją įtrauktos komunalinės išlaidos (vok. "Nebenkosten"), pvz.: vanduo, atliekų išvežimas ir kitos pastato išlaikymo išlaidos.

Dėmesio Mokesčiai už elektrą dažniausiai nėra įtraukiami į komunalines išlaidas! Tad visada geriausia iš anksto išsiaiškinti, kokios išlaidos yra įtrauktos į pilną nuomos kainą.

Nuomos sutartis

Nuomos sutartyje nurodomos visos nuomotojo ir nuomininko teisės ir pareigos. Sutartyje turi būti nurodytas nuomotojas ir nuomininkas ir išvardintos ne tik pagrindinės, bet ir papildomos patalpos, pvz. garažas, automobilių stovėjimo aikštelė bei kiti nuomos objektai. Be to, turi būti nurodyta nuomos kaina ("Nettomiete" - grynoji nuoma ir "Nebenkosten" - komunaliniai mokesčiai). Terminuotos nuomos sutartyje turi būti nurodytas nuomos laikotarpis. Kadangi terminuotos nuomos sutarties atveju tik nedaugeliu atvejų galima nutraukti sutartį, rekomenduojama į nuomos sutartį įtraukti papildomą sutarties nutraukimo sąlygą.

Nuomos sutarties nutraukimas

Nuomos sutartis gali būti nutraukta tiek iš nuomininko, tiek ir iš nuomotojo pusės. Abiem pusėms galioja įstatymo nustatyti terminai, kurių turi būti laikomasi norint nutraukti nuomos sutartį. Paprastai nuomininkai, sudarę neterminuotą nuomos sutartį, apie nuomos sutarties nutraukimą turi įspėti nuomotoją prieš vieną mėnesį. Terminuotos nuomos sutarties atveju turi būti laikomasi nustatyto įspėjimo termino.

Čia rasite laiško apie nuomos sutarties nutraukimą pavyzdį: www.arbeiterkammer.com

Gyvenamosios vietos registracija

Visi gyvenantieji Austrijoje privalo prisiregistruoti gyventojų registracijos institucijoje (Meldebehörde). Prisiregistruoti galima asmeniškai arba paštu. Nepilnamečius privalo priregistruoti jų teisėti globėjai. Registruojantis reikia užpildyti registracijos formą, kurią galima parsisiųsti internetu, rasti registracijos institucijoje arba kioskuose.

Elektroninė registracijos forma: www.help.gv.at

Telefonas ir internetas

Dažniausiai telefoną ir internetą galima užsisakyti pas tą patį paslaugų tiekėją. Štai keletas nuorodų:

Elektra, dujos ir šildymas

Norint užsisakyti elektrą, dujas arba šildymą, reikia laiku kreiptis į energijos tiekėją. Kadangi Austrijoje energijos rinka yra liberizuota, kiekvienas gyventojas gali pats pasirinkti jam tinkantį elektros energijos ir dujų tiekėją.

Informacija apie elektros tiekėjų palyginimą: www.durchblicker.at

Dujų tiekėjų palyginimas:

Mokestis už radiją ir televiziją

Mokestis už radiją ir televiziją turi būti mokamas už visus įrenginius: radiją, televizorių, kompiuterį ir t.t. Mokesčio dydis yra apie 20-25 eurai į mėnesį, tikslus mokesčio dydis priklauso nuo Austrijos žemės.

www.gis.at

Atliekų rūšiavimas

Austrija turi vieną geriausių atliekų perdirbimo rodiklių pasaulyje. Daugumoje Austrijos namų ūkių šiukšlės yra kruopščiai rūšiuojamos. Atliekų rūšiavimas gali skirtis priklausomai nuo regiono, todėl rekomenduojame pasidomėti apie detales savo savivaldybėje ar miesto administracijoje. Už atliekų rūšiavimo taisyklių nesilaikymą gali būti skiriami kaltinimai ir baudos.

Popierius: į popieriui skirtą konteinerį metamas popierius, kartonas, laikraščiai ir žurnalai, katalogai, knygos ir pan.

Stiklas: yra trys stiklo rūšys, pagal kurias jis turi būti išskirstytas prieš patenkant į konteinerį: baltas, žalias ir rudas stiklas. Dangteliai ir kamštukai nemetami į stiklo konteinerį, jie priklauso geltonam konteineriui. Į šį konteinerį taip pat nemetama superkama tara.

Pakuotės: į pakuotėms skirtą konteinerį metamos pakuotės iš plastiko (plastikiniai buteliai, plėvelė...), kompozicinės medžiagos (Tetrapack, kavos, pieno pakuotės...) bei butelių ir stiklainių dangteliai.

Pakuotės iš metalo: į tokioms pakuotėms skirtą konteinerį metamos pakuotės (pavyzdžiui, aliuminio folija, gėrimų skardinės...) bei nedidelis metalo laužas (laidai, indai, vinys ir varžtai). Didesnės metalinės dalys (viryklės ir orkaitės, vonios) turi būti atgabentos į atliekų perdirbimo centrą (Recyclinghof, Altstoffsammelzentrum).

Aplinkai pavojingos atliekos: aplinkai pavojingos atliekos turi būti rūšiuojamos ir priduodamos atskirai, kadangi kitokiu atveju jos gali neigiamai paveikti aplinką. Šiai kategorijai priklauso baterijos, energiją taupančios lemputės, vaistai, lakai, pesticidai. Tokios atliekos gali būti priduodamos arba parduotuvėje, kur buvo pirktos, arba atliekų perdirbimo centre.

Organinės atliekos: organinės atliekos priklauso organinėms atliekoms skirtam konteineriui. Priklausomai nuo žemės jis gali būti žalias arba rudas. Čia metamos įvairios organinės atliekos, pvz: vaisių ir daržovių atliekos, kavos ir arbatos likučiai (su pakeliais), atliekos iš sodo ir daržo bei popieriniai virtuviniai rankšluosčiai.

Visa kita - į neperdirbamų atliekų konteinerį: konteineris gali būti pilkas arba juodas, priklausomai nuo Austrijos žemės. Į jį patenka visos kitos atliekos, pvz.: guma, pelenai ir cigarečių nuorūkos, odos dirbiniai, higienos reikmenys, vystyklai ir t.t.

Daugiau informacijos apie teisingą atliekų rūšiavimą rasite čia:

Darbas

Darbo paieška

Europos Sąjungos piliečiams, norintiems dirbti Austrijoje, darbo leidimai nereikalingi. Apribojimai taikomi naujai sąjungos šaliai Kroatijai.

Trečiųjų šalių piliečiams reikia turėti nuolatinį leidimą gyventi ES, leidimą dirbti (taip vadinamąją "Rot-Weiß-Rot-Karte plus") arba nuolatinį leidimą gyventi Austrijoje. Turint vieną šių leidimų galima įsidarbinti Austrijoje. Neturint leidimo ir norint dirbti nesavarankiškai, reikalingas leidimas pagal Užsieniečių įdarbinimo įstatymą.

Darbo Austrijoje paieška:

Gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdžiai:

Darbo sutartis

Darbdavys ir darbuotojas turi sudaryti darbo sutartį, kurioje bus nurodytos darbuotojo ir darbdavio teisės bei pareigos, pvz.: darbo laikas, atlyginimas ir pan. Iš esmės darbo sutartis gali neturėti rašytinės formos, tačiau tokiu atveju darbdavys privalo pateikti darbuotojui paslaugų sąrašą.

Tiek darbuotojas, tiek darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį. Pranešimas apie sutarties nutraukimą turi būti atliktas raštu arba žodžiu, tačiau norint išvengti nemalonumų patartina pateikti raštišką sutarties nutraukimą. Jeigu nesusitarta kitaip darbo sutartyje, apie neterminuotos darbo sutarties nutraukimą darbuotojas privalo pranešti prieš vieną mėnesį. Darbdaviui galioja terminai, priklausantys nuo darbo sutarties ilgumo (jie gali būti nuo 6 savaičių iki 5 mėnesių). Terminuotos darbo sutarties atveju, jeigu nurodyta sutartyje, privaloma laikytis sutarties galiojimo trukmės. Tačiau sutartyje taip pat gali būti nurodyti pranešimo apie sutarties nutraukimą terminai.

Nemokamas darbo sutarties nutraukimo pavyzdys:

Darbo rūšys

Pilna darbo diena (Normalarbeitszeit): pagal įstatymą pilna darbo diena yra 8 darbo valandos. Tačiau daugumoje kolektyvinių sutarčių numatoma sutrumpintas pilnos darbo dienos laikas.

Dėmesio Dėl konkretaus darbo laiko paskirstymo būtina susitarti raštu!

Darbas ne visą darbo dieną (Teilzeitarbeit): darbuotojai, dirbantys ne visą darbo dieną, paprastai turi trumpesnę darbo savaitę nei visą darbo dieną dirbantys darbuotojai. Tokia darbo forma vyksta darbuotojo ir darbdavio susitarimu.

Mažai apmokamas darbas (geringfügige Beschäftigung): darbuotojai, dirbantys mažai apmokamą darbą, taip pat dirba ne visą darbo dieną. Tokie darbuotojai yra apdrausti tik nuo nelaimingų atsitikimų; jie nėra apdrausti sveikatos ar pensijų draudimu. Tačiau tokie darbuotojai turi teisę į atostogas, biuletenį, premijas, išeitines išmokas ir t.t.

Sutrumpintos darbo dienos darbas (Kurzarbeit): įprasta darbo diena gali būti laikinai sutrumpinta dėl žymaus darbo sumažėjimo įmonėje. Tai gali įtakoti visus arba tik kai kuriuos darbuotojus.

Sutrumpinta darbo diena tėvams ir vyresnio amžiaus žmonėms: Tėvai, turintys vaikų iki 7 metų ir atitinkantys tam tikrus kriterijus, turi teisę į nepilną darbo dieną (Elternteilzeit). Sutrumpinta darbo diena vyresnio amžiaus žmonėms (Altersteilzeit) suteikia galimybę tokiems darbuotojams sutrumpinti savo darbo dieną.

Individuali veikla: savarankiškai dirbantys asmenys įkuria savo asmeninę įmonę. Verslo įkūrimą kreditais remia Austrijos Darbo, Socialinių reikalų ir Vartotojų apsaugos ministerijos. Pagalba verslo įkūrimui:

Europass

Europass yra nemokama Europos Sąjungos paslauga, remianti Europos piliečių mobilumą. Europass pagalba galima išsamiai, tačiau visoje Europoje priimtina forma pateikti informaciją apie savo kvalifikaciją, įgūdžius ir kompetencijas. Europass naudingas studijoms, stažuotei ar darbo paieškai. Europass siūlo vieningas visoje Europoje formas: Europass CV, Europass kalbų pasą, Europass pažymėjimo priedėlį, Europass mobilumo dokumentą ir Europass diplomo priedėlį.

Europass interneto svetainė: www.europass.at

Šeima ir vaikai

Švietimo sistema

Austrijoje švietimas yra privalomas visiems nuolat šalyje gyvenantiems vaikams. Jis pradedamas tais metais, kai vaikui sukanka šešeri metai iki rugsėjo 1-osios. Privalomas ugdymas Austrijoje trunka 9 metus.

Privalomas priešmokyklinis ugdymas: visi vaikai, kuriems iki rugsėjo 1-osios sukanka 5 metai, privalo lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą: www.wien.gv.at

Vaiko priežiūros pašalpa

Teisę į išmokas už vaikus turi visi Austrijos bei Europos Sąjungos piliečiai, taip pat ne ES piliečiai, gyvenantys Austrijoje. Vaikai ir tėvai turi gyventi tuose pačiuose namuose. Išmoka mokama, kol vaikui sueis 18 gyvenimo metai. Dėl išmokų už vaikus kreipiamasi į regioninę finansų inspekciją (Wohnsitzfinanzamt). Kiekvienas išmokų už vaikus gavėjas turi teisę apskaičiuoti tam tikrą sumą kiekvienam vaikui kaip išlaidas ir tokiu būdu sumainti mokesčius (Kinderabsetzbetrag).

Austrijos švietimo sistemos struktūra

Ikimokyklinis ugdymas: šiame etape institucinės vaikų priežiūros pasiūlymų spektras yra gana platus: vaikų lopšelis (Krippe), vaikų darželis (Kindergarten), prailgintos dienos darželyje grupė (Hort) ir vaikų grupė (Kindergruppe).

Pradinis ugdymas (Primarstufe): Austrijos privalomasis švietimas prasideda su pradinio ugdymo pradžia, jo metu vaikai lanko tautinę (pradinę) mokyklą. Pradinis ugdymas trunka ketverius metus.

Pirmojo lygmens vidurinis ugdymas (Sekundarstufe I): baigus pradinę mokyklą prasideda pirmojo lygmens vidurinis ugdymas, kuris taip pat tęsiasi ketverius metus. Mokiniai gali rinktis iš keleto variantų: aukštesnė liaudies mokyklos pakopa (Volkschul-Oberstufe), pagrindinė mokykla (Hauptschule), naujoji vidurinė mokykla (Neue Mittelschule) arba žemesnioji Bendrojo lavinimo aukštosios mokyklos (Allgemein bildende höhere Schule) pakopa .

Antrojo lygmens vidurinis ugdymas (Sekundarstufe II): seka po pirmojo lygmens vidurinio ugdymo. Mokiniai gali rinktis iš šių galimybių: kolegijos (Polytechnische Schulen), profesinės mokyklos ir mokymas (Berufschulen und Lehre), profesinės vidurinės mokyklos (berufsbildende Mittlere Schulen), mokyklos sveikatos priežiūros specialistams (Ausbildungen für Gesundheitsberufe), profesinės aukštosios mokyklos (berufsbildende Höhere Schulen), aukštesnė Bendrojo lavinimo aukštosios mokyklos (Allgemein bildende höhere Schule) pakopa, o taip pat profesinio parengimo metai Berufsvorbereitungsjahr) bei integruotas profesinis mokymas (integrative Berufsausbildung).

Po antrojo lygmens vidurinio ugdymo mokiniai turi galimybę mokytis ne universitetinėje aukštojoje mokykloje, taip vadinamoje trečiojoje mokslo pakopoje (Tertiärbereich) iš keturių Austrijos švietimo sistemos pakopų. Galima rinktis iš profesinių įgūdžių mokyklos (Meisterschule), kolegijos, pavyzdžiui, Sveikatos priežiūros profesijų akademija (Akademie für Gesundheitsberufe).

Austrijos švietimo sistemos apžvalga: www.bmukk.gv.at

Studijos ir tęstinis švietimas

Reikalavimai užsienio studentams

Iš esmės užsienio studentams taikomomos tos pačios priėmimo į universitetą sąlygos kaip ir vietiniams studentams. Dėl konkrečios informacijos suteikimo yra atsakingi atitinkami studijų departamentai. Priėmimo į universitetą reikalavimai studentams:

 • Brandos atestatas, lygiavertis austriškam vidurinės mokyklos brandos atestatui, arba povidurinio ugdymo pripažintoje įstaigoje studijų diplomas. Atestato arba diplomo lygiavertiškumą nulemia tarpvyriausibinis susitarimas, diplomo pripažinimas arba rektoriaus sprendimas.
 • Pateiktas atestatas garantuoja kandidatui teisę į norimas studijas šalyje, kurioje jis buvo gautas. Tai paprastai negalioja kandidatams iš ES ir EEE šalių.
 • Pakankamos vokiečių kalbos žinios.

Išankstinės vokiečių k. žinios

Daugelyje studijų programų dėstomoji kalba yra vokiečių. Privalomas B2 vokiečių kalbos žinių lygis pagal CEFR. Savo vokiečių kalbos žinias galima įrodyti vienu iš šių egzaminų:

 • Österreichisches Sprachdiplom – B2
 • Österreichisches Sprachdiplom – B2
 • Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF) – mažiausiai 4 lygis
 • Keletu kitų pripažintų testų

Jei neturite aukščiau nurodytų egzaminų diplomų, galite išlaikyti egzaminą egzaminų centre.

Vokiečių kalbos žinias galite pasitikrinti TestDAF pasiruošimo testu (TestDaF-Vorbereitungstest).

Studijų Austrijoje kainos

Studijų Austrijoje kainos atitinka Europos vidurkį. Studentai mokslams turi skirti apie 800 eurų į mėnesį. Studijoms Austrijoje turėtumėte būti pasiruošę šioms išlaidoms:

 • Mokestis už mokslą
 • Įvairios išlaidos studijoms
 • Sveikatos draudimas
 • Kitos išlaidos

Mokestis už mokslą: Austrijoje už mokslą turi mokėti tie studentai, kurie viršijo laiką, atleidžiantį nuo mokėjimo už mokslą (minimalų mokslų laiką + du papildomus semestrus) arba tie, kuriems reikia mokėti dėl pilietybės. ES ir EEE studentai yra atleisti nuo mokesčių už mokslą.

Įvairios išlaidos studijoms: Studentai turėtų nepamiršti apie įvairias kitas išlaidas, susijusias su studijomis. Tai yra, pavyzdžiui, išlaidos už knygas, ekskursijas arba kompiuterinę įrangą.

Sveikatos draudimas: Studentai Austrijoje paprastai yra apdrausti sveikatos draudimu kartu su tėvais. Kitu atveju reikia turėti studentų sveikatos draudimą, tačiau sveikatos draudimas šiaip ar taip yra viena iš sąlygų norint gauti arba pratęsti leidimą gyventi Austrijoje. Jei neatitinkate studentiško sveikatos draudimo reikalavimų, galite apsidrausti šiek tiek brangesniu savarankišku sveikatos draudimu.

Dėmesio Siūlome iš anksto pasitikrinti, ar jūsų sveikatos draudimas galioja Austrijoje. ES piliečių, turinčių Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK), sveikatos draudimas galioja ir Austrijoje.

Kitos išlaidos: Prie tokių išlaidų (neskaitant išlaidų už maistą ir drabužius) priskiriamos išlaidos už būstą, jos sudaro apie trečdalį visų išlaidų už studijas. Studentai turi įvairių apgyvendinimo galimybių, pigiausiai paprastai yra gyventi studentų bendrabutyje arba nuomotis būstą su kitais studentais.

Gyvenimas studentų bendrabutyje yra geriausia galimybė susipažinti su naujais žmonėmis bei išmokti kalbą. Kaina už kambarį svyruoja tarp 200 ir 400 eurų į mėnesį. Studentų bendrabutį Austrijoje galima rasti internetu:

Studentai Austrijoje mėgsta gyventi kartu viename bute, taip vadinamame Wohngemeinschaft (sutrumpintai WG). Kiekvienas turi savo kambarį, o vonia ir virtuvė yra naudojami bendrai. Kainos už vieną kambarį tokiame bute yra apie 150-300 eurų į mėnesį.

Rasti WG galite internete:

Norintys nuomotis butą turėtų užsiimti jo paieškomis iki studijų pradžios. Buto nuomos kainos priklauso nuo buto dydžio ir vietos. Nuomojantis butą taip pat svarbu nepamiršti, kad nuomininkas pats turi užsisakyti elektrą, dujas, internetą ir telefoną. Be to, nuomotojas gali pareikalauti užstato už butą (Kaution) arba komunalinius mokesčius (Ablösezahlungen).

Lengviausia butą rasti internetu:

Studijų finansavimo galimybės

Austrijos stipendijų duomenų bazėje galite rasti informaciją apie studijų finansavimo bei stipendijų gavimo galimybes: www.grants.at/

Daugiau informacijos apie studijas Austrijoje rasite Centre International Universitaire (CIU) interneto svetainėje.

Tęstinio mokymosi galimybės

Mokymasis visą gyvenimą yra labai svarbus Austrijos švietimo politikai. Tęstinis profesinis mokymasis, viena vertus, yra skirtas siekiant prisidėti prie spartesnio technologinių ir ekonominių pokyčių. Kita vertus, padėti spręsti su įvairiais socialiniais pokyčiais susijusias problemas.

Informaciją apie tęstinio mokymosi galimybes galite rasti internete:

Austrijos universitetai

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Pinigai ir mokesčių sistema

Pajamų mokestis

Visi privatūs asmenys, mokantys mokesčius, privalo patekti mokesčių deklaraciją. Ji naudojama pajamų mokesčio nustatymui. Daugumoje atvejų mokesčių deklaracija turi būti pateikta iki sekančių metų balandžio 30 d. Reikia užpildyti formą E1, forma E2 naudojama kaip pagalba.

Pateikti mokesčių deklaraciją galima Austrijos finansų ministerijos interneto svetainėje, naudojantis FinanzOnline: www.bmf.gv.at

Banko sąskaitos atidarymas

Atidaryti banko sąskaitą Austrijoje užsieniečiams yra gana paprasta. Reikia turėti pasą, kai kurie bankai reikalauja gyvenamosios vietos registracijos formos. Atidarius sąskaitą klientui skiriamas konsultantas, kuris yra pasiekiamas visą parą ir gali atsakyti į jūsų klausimus. Austrijoje banko operacijos taip pat gali būti lengvai vykdomos telefonu, faksu arba internetu.

Kredito apsaugos asociacija

Kredito apsaugos asociacija (KSV), įkurta 1870 metais, yra didžiausia kreditorių apsaugos asociacija Austrijoje. Į kredito apsaugos asociacijos duomenų bazę įrašomi duomenys apie kiekvieną asmenį, imantį paskolą Austrijoje (nesvarbu, ar paskola imama banke, ar kažkas perkama išsimokėtinai). Asmens kreditingumas nustatomas pagal tai, ar jis tvarkingai vykdo įsipareigotus mokėjimus. Norintys skolintis iš banko privalo pateikti KSV ataskaitą. Jeigu norite sužinoti, kokie duomenys apie jus saugomi KSV duomenų bazėje, galite užsakyti KSV ataskaitą.

Sveikatos draudimas

Sveikatos draudimas Austrijoje yra privalomas. Tai reiškia, kad kiekvienas darbuotojas yra apdraustas sveikatos draudimu. Draudimas priklauso nuo draudimo kompanijos bei jos padėties. Draudimo įmokos yra tiesiogiai nuskaičiuojamos nuo darbuotojų atlyginimo ir mokamos kartu su indėliu, kurį moka darbdavys. Įmokos dydis priklauso nuo apdraustojo darbo užmokesčio.

Dėmesio Darbuotojų, kurių atlyginimas yra žemesnis už mažai apmokamo darbo atlyginimą (Geringfügigkeitsgrenze), nėra automatiškai apdrausti sveikatos draudimu. Tokiu atveju galima savanoriškai apsidrausti sveikatos ir pensijų draudimu. Įmokos dydis tokiu atveju yra vienodas visiems savarankiškai apdraustiesiems.

Austrijoje galima papildomai apsidrausti privačiu sveikatos draudimu. Privataus draudimo bendrovės siūlo, pavyzdžiui, galimybę laisvai pasirinkti ligoninę bei gydytoją, gauti dviejų vietų kambarį su dušu ir televizoriumi. Jos taip pat perima papildomas stomatologo arba alternatyvių gydymo metodų išlaidas. Be sveikatos draudimo, yra kitų draudimo variantų, pavyzdžiui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, transporto priemonių draudimas ir t.t. Daugiau informacijos galima rasti Austrijos draudimo asociacijos interneto svetainėje: www.vvo.at

Informacija pabėgėliams

Informacija pabėgėliams/prieglobsčio prašytojams

Pagalbos organizacijos

Atgal į pradžią