Tartalom

Lakás

Lakáskeresés

Lakás a legkényelmesebben a számos ingatlanközvetítő oldal segítségével lehet találni. Íme néhány a weboldal, amelyek Ausztria-szerte kínálnak lakáshirdetéseket:

A lakáshirdetésekben a bérleti díj általában a nettó összeget jelenti. A nettó bérleti díj csak azokat a költségeket tartalmazza, amelyek a szükségesek a lakás fenntartásához. A tényleges összeg, amelyet a bérlő kell fizessen a bérbe adónak bruttó bérleti díjnak nevezik. A bruttó bérleti díj magába foglalja a nettó bérleti díj mellett az üzemeltetési költségeket (más néven mellékköltségeket) is. A bruttó bérleti díjba benne van például a vízdíj, a hulladékszállítási költségek és más olyan költségek, amelyek az épület fenntartásához szükségesek.

Vigyázat Az áram gyakran nem beleszámítva a közös költségbe. Ezért mindig előre kell tisztázni, hogy mely költségeket tartalmazza a bruttó bérleti díj.

Bérleti szerződés

Egy bérleti szerződés bérbe adó és a bérló jogait és kötelességeit foglalja magába írásos vagy szóbeli formában. A bérleti szerződében név szerint meg kell nevezni a bérbe adót és a bérlőt is, valamint a bérbe belefoglalt mellékhelyiségeket (garázs, raktárhelyiség) és más bérleményeket. Ezenkívül bele kell foglalni a bérleti díj összegét (nettó összeg és mellékköltséget), valamint a határidős bérleti szerződések esetében a bérlési időt is. Mivel a határidős bérleti szerződések esetében kevés lehetőség van a szerződés törvényes felmondására, ajánlatos a szerződést egy kilépési záradékkal kiegészíteni.

A bérleti szerződés felmondása

A bérleti szerződést a bérbe adó, illetve a bérlő egyaránt felmondhatja. Mindkettőjük számára érvényesek a törvény által előírt határidők, melyeket a lakásfelmondás esetén be kell tartani. Normális esetben a határidő nélküli bérleti szerződések esetében a felmondási határidő egy hónap. A határidős bérleti szerződések esetében be kell tartani a szerződés által megszabott határidőt.

Itt talál egy mintalevelet a bérleti szerződés felbontásához: www.arbeiterkammer.com

Jelentkezés a lakcímnyilvántartó hivatalban

Aki Ausztriában beköltözik egy lakásba, köteles ezt az illetékes lakcímnyilvántartó hivatalban bejelenteni. Ezt meg lehet tenni személyesen vagy levélben. A kiskorúakat a nevelésre jogosult személy kell bejelentse. A bejelentkezéshez szükséges egy bejelentkezési űrlap. Ezt le lehet tölteni, ki van téve a hivatalban, illetve megvásárolható trafikokban.

Bejelentkezési űrlap letöltése: www.help.gv.at

Telefon & internet és mobiltelefon

A telefon és internetet gyakran ugyanaz a szolgáltató biztosítja. Itt talál néhány erre vonatkozó linket:

Áram, gáz & távfűtés

Az ára, gáz és távfűtésre való bejelentkezéshez forduljon idejében a megfelelő szolgáltatóhoz. Ausztriában az energiapiac liberalizációja mindenki kiválaszthatja a neki megfelelő áram- ész gázszolgáltatót.

Itt talál néhány információt az áramszolgáltatók összehasonításához: www.durchblicker.at

És itt az gázárak összehasonlításához:

Műsorszórási díj

Minden készülék után (rádió, tévé, számítógép) kell műsorszórási díjat fizetni. Az illetékek tagállamonként változnak de általában havi 20 - 25 eurót tesznek ki.

www.gis.at

Szelektív hulladékgyűjtés

Ausztriában világszerte az egyik legmagasabb az újrahasznosítási arány. Az osztrák háztartások nagy része aprólékosan szelektálja a hulladékot. Mivel a szelektív hulladékgyűjtésben is vannak regionális eltérések, pontosabb információkat az önkormányzatnál szerezhetünk. A szelektív hulladékgyűjtési szabályok be nem tartása feljelentéshez, illetve pénzbírsághoz vezethet.

Papírhulladék: Ebbe a tartályba kerül a papír, a kartonpapír, az újságok, a katalógusok, a könyvek és az folyóiratok.

Üveg: az üveget szín szerint kell kiválogatni. Különbséget teszünk áttetsző, zöld, illetve barna üveg között. Az üvegek kupakjait el kell távolítani - azok a sárga tartályba kerülnek. A visszaváltható üvegek nem kerülnek ebbe a tartályba.

Műanyag csomagolás: Ebbe a tartályba kerülnek a műanyagból készült csomagolások (műanyag palackok, fóliák, műanyag ...), tárolóanyagok (tetrapack csomagolás, kávés doboz, tejes doboz), valamint az üveget és palackok csavaros kupakjai.

Fémanyagú csomagolás: ide tartoznak a fémből készült csomagolások (pl. alufóliák, italdobozok) és a kisebb fémhulladékok is (drótok, edények, szegek és csavarok). A nagyobb fémhulladékokat (kályha, tűzhely, fürdőkád) az újrafeldolgozó udvaron, a hulladékgyűjtő központban vagy a szemétgyűjtő helyen kell leadni.

Az ártalmas anyagok szelektív gyűjtése: Az ártalmas anyagokat külön kell leadni, mert nem megfelelő megsemmisítés esetén hosszú távon károsítják a környezetet. Ebbe a kategóriába tartoznak az elemek, az akkumulátorok, az energiatakarékos lámpák, a gyógyszerek, a lakkok és a növényvédő szerek. Ezeket az anyagokat leadhatjuk abban az üzletben, ahol vásároltuk őket, illetve az önkormányzat ártalmas-anyaggyűjtő központjában.

Biohulladék a biotartályba: A biotartályba (amelynek színe tagállamonként változik, lehet barna vagy zöld) kerülnek a gyümölcs-, illetve zöldségmaradékok, a gyümölcshéjak, kávémaradék és teás tasakok, a kerti hulladék és a papírból készült konyhai törlők.

Minden más a háztartási hulladékba kerül: ennek a színe is változik tagállamonként, de vagy fekete vagy szürke tartály. Ide kerül a többi hulladék: gumimaradékok, hamu és cigarettacsikkek, bőrtárgyak, higiéniai termékek, pelenkák ...

Itt további információkat talál a helyes hulladékgyűjtésről.

Munka

Álláskeresés

Az EU-s tagállamok állampolgárainak általában nincs szükségük munkavállalási engedélyre, ha Ausztriában szeretnének dolgozni. Kivételt képeznek az új EU-tagállamokra, Romániára és Bulgáriára, vonatkozó átmeneti szabályok.

Más országok állampolgárainak viszont szükségük van az "Állandó tartózkodási engedélyre - EG", egy "piros-fehér-piros plusz kártyára" vagy egy letelepedési bizonyítványra. Ezek közül az engedélyek közül bármelyikkel minden további nélkül lehet munkát vállalni. Akinek nincsen semmilyen tartózkodási engedélye, annak az ausztriai munkavállaláshoz szükséges egy, a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény szerinti jóváhagyás.

Linkek ausztriai álláskereséshez:

Minták egy jó önéletrajzhoz:

Munkaszerződés

A munkaszerződést a munkáltató és a munkavállaló köti, és kötelezi a munkavállalót a megígért munka elvégzésére, illetve a munkáltatót a munkabér kifizetésére. A munkaszerződés leszögezi a munkáltató és a munkavállaló kötelességeit. Elvileg munkaszerződés nem hivatalos formában is megköthető, de ebben az esetben a munkáltató köteles egy szolgálati igazolást kiadni. Ez az igazolás vázlatosan tartalmazza a megkötött megállapodást, illetve a lényegesebb jogokat és kötelességeket.

Mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak joga van felbontani a szerződést. A felmondás megtörténhet írásban vagy szóban, de bizonyítási okok miatt ajánlott ezt írásban megtenni. Ha a munkavállalási szerződésben nincs másképp megállapítva, akkor a határidő nélküli munkaszerződések esetében az alkalmazottak számára a felmondási határidő egy hónap. A munkáltatók esetében a felmondási határidő függ a munkaszerződés hosszától és általában 6 héttől öt hónapig terjednek. A határidős munkaszerződések esetében be kell tartani a szerződés időtartamát, de itt is szabható felmondási határidő, ha ez le van szögezve a munkavállalási szerződésben.

Linkek ingyenes felmondási mintákhoz:

Munkafajták

Rendes munkaidő: A törvény rendes munkaidőként napi nyolc órát állapít meg. Sok kollektív szerződésben azonban rövidebb munkaidőt írnak elő.

Figyelem Írásban állapodjon meg a munkaidő felosztásáról!

Részmunkaidő: A részmunkaidős munkavállalóknak általában rövidebb a heti munkaidejük, mint a teljes munkaidőben dolgozóknak. A munkaforma a munkavállaló és a munkáltató közti megegyezésen alapszik.

Kisebb munkatevékenység: A kisebb munkatevékenységet végzők is részmunkaidősek. A kisebb munkatevékenységet végzőknek csak baleset biztosításuk van, beteg- vagy nyugdíjbiztosítással nem rendelkeznek. Joguk van szabadságra, a folyamatos fizetésre betegség esetén, különdíjakra, végkielégítésre stb.

Csökkentett munkaidő: A csökkentett munkaidő a szabályos munkaidő ideiglenes csökkentése jelentős munkakiesés esetén. Érintheti az üzem összes munkavállalóját vagy csak egy részüket.

Szülői szabadság vagy részleges nyugdíj: Azoknak a szülőknek, akiknek gyereke 7 évesnél kisebb és más feltételeknek is megfelelnek, joguk van szülői szabadságra. A részleges nyugdíj lehetőséget biztosít az idősebb munkavállalóknak munkaidejük csökkentésére.

Önállóság: Az önálló munkavégzés egy saját vállalkozás alapítására vonatkozik. A vállalkozás alapítását a Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium mikrohitellel támogatja. Segítség vállalkozás alapításához:

Europass

Az Europass a Európai Uniós ingyenes szolgáltatása, amellyel a mobilitást kívánják elősegíteni. Az Europass segítségével olyan módon tudja szemléltetni szakképesítéseit, képességeit és készségeit, amely Európa-szerte érthető. Ez Europass segédeszköz tanulmányokhoz, illetve a képzéshez és a munkakereséshez. Mindenkinek rendelkezésére állnak az egységes Europass dokumentumok: az önéletrajz, a nyelvi útlevél, az oklevélmelléklet, a mobilitási igazolvány és a bizonyítványkiegészítő.

Az Europassról: www.europass.at

Család és gyerekek

Az oktatási rendszer

A tankötelezettség minden gyermekre érvényes, aki huzamosabb ideig Ausztriában tartózkodik. Abban az évben kezdődik, amelyikben a gyerek szeptember 1-je előtt betölti a 6 évet. Ausztriában a tankötelezettség 9 évet tart.

Kötelező óvodai év: Minden gyereknek, aki szeptember 1-je előtt betölti az 5 évet, kötelező egy évet óvodába járni. www.wien.gv.at

A gyermekgondozási segély

Gyermekgondozási segélyre azok az osztrák, európai uniós és harmadik országok állampolgárai jogosultak, akik osztrák lakóhellyel rendelkeznek és gyermekükkel egy háztartásban élnek. A jogosultság minden gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 18. életévét. A családi pótlék a lakhely szerinti adóhivatalnál igényelhető. A családi pótlék kedvezményezettei jogosultak adópótlékra is.

Az oktatási rendszer szerkezete

Elemi tagozat: ezen a szinten a következő intézményes gyermekgondozási ajánlat létezik: bölcsőde, óvoda, napközi és gyerekcsoport.

Alsó tagozat: a tankötelezettség Ausztriában az alsó tagozattal kezdődik. Alsó tagozaton a gyerekek elemi iskolába járnak. Az alsó tagozat négy évet tart.

Felső tagozat - 1. szint az alsó tagozat befejezése után kezdődik a felső tagozat. Ez szintén négy évet tart, és ez idő alatt a diákoknak a következő választási lehetőségeik vannak: felső tagozatos iskola, szakközépiskola, új középiskola vagy általános műveltséget nyújtó magasabb iskola alsó tagozata.

Felső tagozat - 2. szint a felső tagozat első szintje után következik. A diákoknak a következő választási lehetőségeik vannak: műszaki iskola, szakmunkásképzés, középszintű szakiskola, általános egészségügyi képzés, felsőszintű szakiskola, általános műveltséget nyújtó magasabb iskola felső tagozata, valamint a szakképzési év és az integratív szakképzés.

A felső tagozat elvégzése után a diákoknak lehetőségük van nem egyetemi jellegű 3. szintű oktatási intézményekben továbbfolytatni tanulmányaikat. Itt a mesteriskola, a kollégium vagy például az egészségügyi akadémia áll rendelkezésükre.

Az osztrák oktatási rendszer áttekintése: www.bmukk.gv.at

Egyetemi tanulmányok és továbbképzés

Követelmények külföldi diákok számára

Általában külföldi diákok számára is ugyanazok az egyetemi felvételi feltételei mint a belföldi diákok számára. Pontos információkért az illető tanulmányi osztályok a felelősek. Rendes diákként való felvétel feltételei:

 • Érettségi bizonyítvány, ami egyenértékű egy osztrák érettségi bizonyítvánnyal vagy egy igazolás egy felsőfokú tanulmányokról. Az egyenértékűség egy államközi megállapodáson, honosításon vagy az egyetemi rektor döntésén alapszik.
 • A benyújtott bizonyítvány feljogosít a kívánt szakra való beiratkozásra a kibocsátó országban. Elvileg ez nem vonatkozik az EU-, illetve az EGT-országokból származó jelentkezőkre.
 • A német nyelv elégséges ismerete

Nyelvi előismeretek

Ausztriában a legtöbb szakon az oktatás nyelve német. Ezért alapfeltétel a német nyelv ismerete B2-es szinten a Közös Európai Referenciakeret szerint. A német nyelv elégséges ismeretét a következő vizsgákkal lehet bizonyítani:

 • Osztrák nyelvdiploma - B2-es szint
 • Goethe Intézet - Goethe Zertifikat B2
 • Német mint idegen nyelv teszt - legalább 4-es szint
 • Néhány más elismert teszt

Ha nincs bizonyítványa, akkor beiratkozhat egy szintmegállapító nyelvvizsgára egy vizsgaközpontban.

A TestDaF- Előkészítő teszt segítségével felmérheti esélyeit.

Az osztrák egyetemi tanulmányok költségei

Az osztrák egyetemi tanulmányok tandíja megegyezik az európai átlaggal. A diákoknak átlagosan havi 800 euró áll rendelkezésükre. Az ausztriai egyetemi tanulmányok alatt a következő kiadásokra lehet számítani:

 • Tandíj
 • Más tanulmányi költségek
 • Betegbiztosítási díj
 • Általános kiadások

Tandíj: Ausztriában azok az egyetemi hallgatók kell tandíjat fizessenek, akik átlépték a tandíjmentes időt (minimális tanulmányi idő + két félév) vagy az állampolgárságuk miatt kötelesek tandíjfizetésre. Az EU-, illetve az EGT- országokból származó diákok mentesítve vannak a tandíjfizetés alól.

Más tanulmányi költségek: Egyetemi tanulmányaik alatt a diákok más kiadásokra is számíthatnak. Ide tartoznak a tankönyvek beszerzésével, a tanulmányi kirándulásokkal, illetve a számítógéppel járó kiadások.

Betegbiztosítás: Az osztrák diákok vagy a szüleiken keresztül vannak biztosítva vagy köthetnek egy diákoknak szóló betegbiztosítást. A betegbiztosítás megkötése előfeltétele az ausztriai tartózkodási engedély meghosszabbításának. Ha az egyetemisták nem felelnek meg a diákoknak szóló betegbiztosítás feltételeinek, akkor köthetnek egy valamivel drágább magánbiztosítást.

Figyelem Ellenőrizze le előre, hogy betegbiztosítása érvényes-e Ausztriában. Az EU-állampolgároknak az Európai Egészségbiztosítási Kártya által fedezetük van Ausztriában is.

Általános kiadások: Az általános kiadásokhoz tartoznak az étellel és a ruházattal járó kiadások mellett a szállással járó költségek is, amelyek átlagban a tanulmányi költségek egyharmadát teszik ki. Különböző szálláslehetőségek állnak az egyetemisták rendelkezésére, a legelőnyösebb a kollégium, illetve a lakóközösség.

Az egyetemi kollégiumokban a legkönnyebb új embereket megismerni és a nyelvet gyakorolni. Az árak 200 és 400 euró között mozognak. Az alábbi listán megtalálja az összes ausztriai egyetemi kollégiumot:

Az osztrák egyetemisták körében nagyon kedvelt a lakóközösségben való lakás. Minden lakótársnak megvan a saját szobája, a fürdőszobát és a konyhát közösen használják. Egy lakóközösségi szoba ára 150 és 300 euró között mozog.

Keressen lakóközösséget az interneten:

Aki külön lakásban szeretne lakni, a tanítás megkezdése előtt időben neki kell lásson lakást keresni. A költségek függnek a lakás méretétől, felszereltségétől és elhelyezkedésétől. Saját lakás esetében figyeljen arra, hogy bejelentse az áramot, a gáz és az internetet. A bérbe adó kérheti egy bizonyos összegű óvadék letétbehelyezését, illetve az átutalási díjak kifizetését.

Online a legkönnyebben itt talál lakásokat:

Lehetőségek az egyetemi tanulmányok finanszírozására

Az ausztriai ösztöndíjak adatbázisában lehetőségeket talál az egyetemi tanulmányok ösztöndíjjal való finanszírozására: www.grants.at/

További információkat az ausztriai egyetemi tanulmányokról a Centre International Universitaire (CIU) oldalán talál.

Továbbtanulási lehetőségek

Az életre szóló tanulás fontos szerepet játszik az ausztriai oktatáspolitikában. A szakmai továbbképzés hozzásegít a gyors technikai, gazdasági és társadalmi változásokkal való megbirkózáshoz.

Az interneten kényelmesen informálódhat a továbbtanulási lehetőségekről:

Osztrák egyetemek

Wien
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
Technische Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Akademie der bildenden Künste
Universität für angewandte Kunst in Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Graz
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Graz
Universität Graz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Krems
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)
Leoben
Montanuniversität Leoben
Linz
Universität Linz (Johannes Kepler Universität Linz)
Kunst Universität Linz
Salzburg
Universität Salzburg (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg)
Innsbruck
Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Medizinische Universität Innsbruck
Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Privatuniversitäten Österreichs: www.akkreditierungsrat.at

Fachhochschulen in Österreich: www.fachhochschulen.at

Pénz és adózás

Jövedelemadó

A jövedelmi adóbevallást minden adóköteles magánszemélynek le kell adnia. Ez a jövedelemadó megállapításához szükséges. A legtöbb esetben a jövedelmi adóbevallást a közvetkező év április 30-ig kell benyújtani. Ez a E1-es űrlap segítségével történik, az E2-es űrlap kitöltési útmutató.

A jövedelmi adóbevallást online formátumban is be lehet nyújtani az osztrák pénzügyi minisztérium weboldalán, FinanzOnline-on, keresztül: www.bmf.gv.at

Bankszámla nyitása

Ausztriában egy bankszámla nyitása külföldiek számára is aránylag egyszerű. Csak az útlevél, és néhány bank esetében a lakcímkártya szükséges hozzá. A folyószámla megnyitása után a számlatulajdonos mellé kijelölnek egy tanácsadót, aki éjjel-nappal rendelkezésére áll tanácsokkal és utasításokkal. Ausztriában a banki ügyleteket telefonon, faxon vagy interneten keresztül is el lehet intézni.

Hitelvédelmi Szövetség

A Hitelvédelmi Szövetség 1870 óta a legrégibb védelmi szövetség a hitelezők számára.Mindenki, aki Ausztriában hitelt vesz fel, lehet az banki hitel vagy részletvásárlás, bekerül a Hitelvédelmi Szövetség adatbázisába. A fizetési fegyelemből állapítják meg az illető személy hiteljogosultságát. Banki kölcsön esetén szükséges egy HVSZ-tájékoztatás. Aki tudni szeretné, hogy milyen adatokat tárolnak róla az adatbázisban a tájékoztatást kérhet a HVSZ-nél .

Betegbiztosítás

Ausztriában a betegbiztosítás kötelező biztosítás. Ez azt jelenti, hogy minden alkalmazottnak van betegbiztosítása. A betegbiztosítás az adott munkáltatótól, illetve annak székhelyétől függ. A biztosítási járulékot a egyenesen a bérből vonják le és a munkáltató által fizetett járulékkal együtt fizetik be a betegbiztosító pénztárba. A járulék összege a biztosított személy bruttófizetésétől függ.

Vigyázat Azok az alkalmazottak, akiknek a jövedelme a minimálbér alatt van nincsenek automatikusan biztosítva. Bárki köthet önkéntesen biztosítást az illetékes beteg-, illetve nyugdíjbiztosító pénztárnál. Ebben az esetben a járulék összege minden biztosított számára ugyanakkora.

E mellett Ausztriában magán betegbiztosítást is lehet kötni. A magánbiztosítás lehetőséget ad a tetszőleges kórház és orvos választására, illetve fedezi a zuhanyzóval, vécével, tévével ellátott kétágyas szoba pluszköltségeit és a fogorvosi kezelésekkel, valamint az alternatív gyógymóddal járó kiadásokat. A betegbiztosítás mellett más biztosítási lehetőségek is léteznek (pl. a baleset-biztosítás vagy az autóbiztosítás). További információkat az osztrák biztosító egyesület oldalán talál: www.vvo.at

Információk menekültek számára

Információk menekültek számára

Segélyszervezetek:

Vissza az elejére