K vsebini

Vprašanje 1 od 20

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?
Kaj od naštetega ni državna oblast v Nemčiji?

Na začetek