K vsebini

Vprašanje 1 od 20

In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet: Jugendliche, die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoßen, …
Mladi v Nemčiji so kazenskopravno doletni od 14. leta. To pomeni, da mlade, ki so starejši od 14 let in kršijo zakone,...

Na začetek