Späť na obsah

Otázka 1 z 20

Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man …
Zahraniční pracovníci a pracovníčky, ktorí boli pozvaní Spolkovou republikou Nemecko v 50. a 60. rokoch, sa nazývali…

Späť na začiatok