Späť na obsah

Otázka 1 z 20

Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht?
Ako sa v Nemecku nazýva súdne konanie?

Späť na začiatok