Späť na obsah

Otázka 1 z 20

Wie hieß das Wirtschaftssystem der DDR?
Ako sa nazýval hospodársky systém NDR?

Späť na začiatok