Späť na obsah

Otázka 1 z 20

Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei „Die Linke“?
Ktoré politické strany sa v Nemecku v roku 2007 zlúčili do strany „Die Linke“?

Späť na začiatok