Στο περιεχόμενο

Ερώτηση 1 από 20

Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern / Wahlhelferinnen in Deutschland?
Ποιο είναι ένα καθήκον των δικαστικών αντιπροσώπων στη Γερμανία;

Πίσω στην αρχή