Στο περιεχόμενο

Ερώτηση 1 από 20

Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Sektoren aufgeteilt?
Ποια γερμανική πόλη χωρίστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε τέσσερα τμήματα;

Πίσω στην αρχή