Στο περιεχόμενο

Ερώτηση 1 από 20

Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes?
Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την ερμηνεία τους Συντάγματος;

Πίσω στην αρχή