Späť na obsah

Všetko o členoch!

Aplikácia na učenie sa jazyka pre dospelých a dospievajúcich!

Stiahnite a vyskúšajte si aplikáciu zadarmo!

  • App Store
  • Google Play

S aplikáciou „deutsch.info: Der Die Das“ môžete hravou formou zvládnuť jednu z najťažších kapitol nemeckého jazyka - naučiť sa členy a ich správne používanie - a užiť si pri tom veľa zábavy.

Na príkladoch 10 000 viet si precvičíte celkovo 1 000 relevantných podstatných mien. Okrem samotných určitých a neurčitých členov si navyše precvičíte aj ich používanie v spojení s predložkami, prídavnými menami, privlastňovacími a neurčitými zámenami v rozličných pádoch - a to v jednotnom aj množnom čísle!

Príkladové vety sa zameriavajú na hovorený jazyk a relevantné slovné spojenia. Slová a vety, ktoré ste sa takto naučili, môžete ihneď používať v každodennej komunikácii!

Aby ste sa s aplikáciou aj zabavili, nájdete tu veľa zaujímavých zemepisných a kultúrnych informácií o nemecky hovoriacich krajinách, odkazy na gramatiku, vtipné slovné spojenia, mnoho ilustrácií a audionahrávok. Aplikácia Vás zaujme tiež pekným dizajnom a hravou štruktúrou. Špeciálny algoritmus Vám umožní učiť sa individuálne, primerane Vašej úrovni a dáva priestor pre pravidelné opakovanie slov a viet, ktoré ste sa už naučili.

Partneri

Späť na začiatok