Към съдържанието

Всичко за граматическия член!

Езиково приложение за възрастни и младежи!

Безплатно сваляне и тестване на приложението!

  • App Store
  • Google Play

С приложението "deutsch.info: Der Die Das" една от най-трудните части от немския език - заучаването на граматическите членове и тяхната правилна употреба - може да се овладее по забавен и игрови начин.

С помощта на 10 000 примерни изречения се тренират 1 000 важни съществителни имена. Допълнително към определителния и неопределителния член се упражнява и тяхната употреба заедно с предлози, прилагателни, притежателни и неопределителни местоимения, използвани в различни случаи - и то в единствено и в множествено число!

Фокусът на примерните изречения е насочен към разговорния език и важните словосъчетания. Така заучените думи и изречения могат веднага да се приложат в ежедневието!

За да може приложението да е и забавно е използвана многобройна интересна информация за страните и културата в немскоезичните държави, както и граматически указания, забавни изрази, многобройни илюстрации и аудио файлове. Освен това приложението завладява с красивия си дизайн и игрова структура. Специален алгоритъм предоставя възможност за индивидуално и съответстващо на нивото учене и осигурява редовен преговор на вече заучените думи и изречения.

Партньори

Назад към началото