về nội dung

Dữ liệu bảo vệ cá nhân

Từ ngày 25.05.2018 áp dụng Luật mới về quy định quyền bảo vệ tư liệu cá nhân (DSGVO) của cộng đồng Châu Âu (EU). Bắt đầu từ thời điểm này thì trang Web cũng như dữ liệu bảo mật của chúng tôi cũng được điều chỉnh theo. Bạn có thể truy cập dữ liệu bảo mật mới của chúng tôi theo địa chỉ sau: (1) hier(/1).

Chào mừng Bạn vào deutsch.info và cảm ơn Bạn đã sử dụng Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá rất cao việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn và rất mong muốn thông báo với Bạn về các Loại và pham vi của việc Khảo sát, Sử lý và Sử dụng dữ liệu cá nhân có liên quan tới việc Sử dụng Trang của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được Lưu chữ chiểu theo những Điều kiện của Luật Bảo mật hiên hành vể dữ liệu cá nhân của Công hòa Liên Bang Đức (BDSG) và được tuyệt đối bảo đảm bí mật. Chúng tôi không những không được phép công khai mà cũng không được chuyển tiếp cho người thứ ba.

Chúng tôi xin thông báo rằng , việc truyền dữ liệu cá nhân trên mang Internet(Ví dụ trong việc trao đổi qua E-Mail) có thể có lỗ hổng trong bảo đảm an toàn. Việc bảo đảm an toàn tuyệt đối trước sự xâm phạm của người thứ ba đáng tiếc không thể được.

Trong khuôn khổ trách nhiệm của nhà Xuất bản thì việc thông báo Dữ liệu liên lạc không được phép chuyển tiếp cho người thứ ba sử dụng để làm tài liệu thông tin hoặc Quảng cáo. Chúng tôi đảm bảo về Điều khoản pháp lý trong trường hợp chuyển thông tin cho Quảng cáo không mong muốn, có thể qua Hộp thư rác (Spam-Mail).

1. Thông tin được thu thập qua chúng tôi

1.1. Dữ liệu thuộc về cá nhân

Có một số Dịch vụ của chúng tôi Bạn có thể đơn giản sử dụng trên trang Web mà không cần phải đăng ký. Để có thể sử dụng được tất cả các Tính năng của Trang Web, Bạn cần lập một Tài khoản riêng.

Để cho Dịch vụ của chúng tôi có thể triển khai, chúng tôi cần cho việc Đăng ký của Bạn một số Dữ liệu cần thiết gọi là Số liệu Đăng ký và sử lý. Đó là những số liệu sau:

 • Tên người Sử dụng
 • Địa chỉ E-Mail
 • Mã số, mật kẩu

Địa chỉ E-Mail cũng như Mật khẩu của Bạn không thể đưa cho Người khác, và không ở thời điểm nào có thể nhận ra được .Chúng tôi sẽ không chuyển những Dữ liệu này cho người thứ ba/ hoặc với bất cứ một trường hợp nào.

Những Dữ liệu đăng ký trên của người Sử dụng cũng như của những người đăng ký Sử dụng khác luôn luôn và nhận biết đầy đủ.

 • Tên người Sử dụng
 • Thời điểm cho việc Đăng ký trên Trang Web
 • Thời gian của lần đăng ký cuối
 • Ngôn ngữ của Người Sử dụng

Có khả năng cũng có một số thông tin khác về Bạn được ghi lại, Ví dụ nếu Bạn ghi bổ xung Dữ liệu vào Hồ sơ cá nhân hay Bạn trao đổi với Ban phụ trách Trang Web chẳng hạn. Những Thông tin này chỉ đưa ra dựa trên sự tự nguyện.

Những Dữ liệu cá nhân này có thể để cho những Người khác biết đến, nếu Bạn nhất trí và đã bổ xung thêm vào những điều khoản bắt buộc, những thông tin Hồ sơ cá nhân của Bạn đã ghi,

 • Tên
 • Ngày, Tháng, Năm sinh
 • Giới tính
 • Quốc gia
 • Thông tin về bản thân
 • Ảnh
 • Liên kết đến Hồ Sơ trên Mạng Xã hội
 • Ngôn ngữ

Dưới (link) Bạn có thể xóa những thông tin về Dữ liệu bổ xung của mình bất cứ lúc nào.

Trong Trang Web này bao gồm nhiều Tài liệu học tập khác nhau: Khóa học, Luyện tập, Danh sách từ ngữ, Thử nghiệm, Thư viện lưu động v.v. Trên máy chủ của Trang Web là những Dữ liệu về bước tiến triển học ngôn nữ của ngườ đăng ký sử dụng, ví dụ về những Bài khóa, những từ, những bài viết thử.. đã học mà đã tổng hợp và ghi lại. Mục đích của việc ghi lại số liệu này, để giúp đỡ người sử dụng trong quá trình học tiếng Đức, ví dụ hướng dẫn sắp xếp Tài liệu học tập theo đúng thứ tự, đưa ra những lời khuyên trong học tiếng hay nêu ra sự tiên bộ học ngoại ngữ của người Sử dụng trên trang Web. Một số thông tin loại này có thể cho những người khác được biết, vi dụ trong hình dạng về tổng số Điểm.

Là Người Đăng ký sử dụng Bạn có thể gửi thông tin cá nhân cho những Người sử dụng khác. Những tin tức cá nhân giữa những người sử dụng sẽ được ghi lại vào Máy chủ của Trang Web và để cho những người khác không có hoàn cảnh có thể xem được. Những tin tức sẽ được xóa bỏ, một khi chúng bị tất cả người tham gia xóa bỏ tại hòm thư của họ. Thông tin công cộng phục vụ cho diễn đàn thảo luận được giữ lại lâu dài, cho tới khi chúng không bị người đăng lên tự xóa hoặc Chủ Trang Web xóa bỏ. Sự lưu lại thông tin cũng được thi hành theo việc chấm dứt Hợp đồng của cơ sở dịch vụ. Một khi Bạn tham gia hoạt động vào Diễn đàn thảo luận, thì những người khác qua đó đều nhân biết được.

Chúng tôi chuyển E-Mail cho người Sử dụng bởi nhiều lý do khác nhau, vi dụ Chứng nhận Đăng ký, Thông tin mới nhận được v.v.. Những E-Mail chyển đi sẽ được nhân viên của Trang Web lưu giữ lại. Những E-Mail là thư điện tử Thương mại gửi đi không được hủy mà phải dựa theo thòi gian quy định của luật pháp. Hệ thống Trang Web có lưu giữ những Địa chỉ E-Mail mà không còn gửi tiếp đi được, thì yêu cầu cập nhập Địa chỉ mới. Ngoài ra E-Mail gửi đi cho người Sử dụng có nội dung, phác họa để yêu cầu xem hòm thư có được phép mở ra hay không. Tất cả những việc nay đều phải tiến hành vô danh, không được xếp vào một Nhân vật hay một người sử dụng nào. Cũng tương tự như vậy, nếu Bạn nhấn vào một Link của E-Mail nào đó thuộc deusch.info. Thông tin của chúng tôi thường là tin tức xung quanh việc dịch vụ (Tin mới). Sự cho phép của Bạn vể việc Sử dụng E-Mail của Bạn cho chuyển những thông tin mới có thể rút lại bất cứ lúc nào khi Bạn nhấn vào (link). Mổi Bản tin mới của deutsch.info đều có một Link rõ ràng, từ đó Bạn có thể hủy bỏ những tin mới không cần thiết.

1.2. Dữ liệu Hồ sơ

Khi vào Trang Web của chúng tôi và mỗi lần thu lại Tập tin của Bạn thì máy chủ trang Web sẽ tổng hợp thông tin về những hoạt động đó (ví dụ: Loại trình báo, thời gian và giờ khi thu lại). Đó không phải là những Dữ liệu thuộc về cá nhân. Đối với chúng tôi thì không thể có khả năng, những dữ liệu thu thập được có thể xếp vào một cá nhân nào.

Phần lớn những tin tức này chúng tôi sẽ sử dụng trong việc tổng hợp lại để được biết và đánh giá số lượng những Liên kết bị lỗi hoặc Chương trình bị sai. Không có sự chuyển tiếp đến cho người thứ ba. Kể cả sự Liên kết những tập tin này với các tập tin khác chúng tôi cũng không làm. Những dữ liệu này được hàng tuần sử lý và sau khi đánh giá kiểm kê sẽ bị xóa bỏ.

1.3. Cookies

Cookies là những dữ liệu nhỏ, hướng dẫn cho những người sử dụng trang web thông qua trình duyệt của máy tính, để người sử dụng thu thập được những thông tin trong thời điểm cần thiết sau này.

Trang web này sử dụng hai loại Cookies:

 • Cookies ngắn hạn: để định vị trang web đơn giản hơn người ta sử dụng nhóm Cookies. Nhóm Cookies này tự lưu lại dữ liệu cá nhân của người sử dụng, được gọi là Nhóm ID và khi kết thúc sẽ tự động xóa bỏ dữ liệu đó.
 • Cookies dài hạn: tạo điều kiện lưu lại tên người sử dụng và mật khẩu trong dạng đã được mã hóa trong máy tính của bạn. Với hình thái "Giữ nguyên trạng thái đăng nhập" bạn có thể lưu lại Cookies trong thời gian lâu dài để bạn có thể tự động đăng nhập. Trong vòng 30 ngày dự liệu của bạn sẽ tự động bị xóa, hoặc có thể tự thoát ra ngoài chương trình.

Kể cả nhóm ngắn hạn và nhóm dài hạn đều có thể tạo điều kiện cho người sử dụng chọn và lưu lại những ngôn ngữ, xác định ngôn ngữ và người sử dụng ngôn ngữ đó, để sử trang web này một cách đơn giản hơn.

Đối với việc sử dụng Cookies bạn có thể dùng trang web theo như mong muốn hoặc ngừng toàn bộ trang web và thiết lập trình duyệt trang web của bạn. Những thông tin về việc này đều ghi rõ trong trình duyệt trang web. Khi ngừng hoạt động của Cookies thì có khả năng một số phương thức sử dụng, ví du: tự đăng nhập vào trang web không còn được dùng như trước.

1.4. Google phân tích

Trang web này sử dụng Google phân tích, dịch vụ trang web của Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google). Google phân tích sử dụng Cookies được lưu lại dữ liệu trong máy tính, để bạn có thể phân tích việc sử dụng trang web của mình.

Những thông tin được tạo ra trong việc sử dụng trang web này của bạn, về nguyên tắc sẽ được truyền tải qua máy chủ của Google tại Mỹ và lưu lại tại đó. Vì chúng tôi đã kích hoạt IP-Ẩn Danh nên địa chỉ IP của bạn trong Google được đơn giản hóa trong khuôn khổ các nước thành viên Châu Âu hoặc những quốc gia nằm trong hiệp ước đã ký về Kinh tế Khu vực Châu Âu.

Chỉ trong những trường hợp đặc biệt thì toàn bộ Địa chỉ-IP qua máy chủ của Google tại Mỹ chuyển tiếp và sẽ được đơn giản hóa tại đó. Được sự ủy quyền của chúng tôi thì Google sử dụng những Thông tin này, để đáng giá việc sử dụng của Trang Web và báo cho chúng tôi biết về việc tổng hợp hoạt động của trang Web cũng như tiếp tục việc sử dụng trang Web gắn liền với các dịch vụ để cung cấp cho chủ điều hành của trang Web. Trong phạm vi của Google phân tích thì những Địa chỉ IP sẽ không được ghi chung với những dữ liệu khác trong Google.

Bạn có thể hạn chế việc lưu giữ Cookies qua việc cài đặt tương ứng phần mềm trình duyệt của mình; chúng tôi cũng thông báo để Bạn biết, có thể không phải tất cả các chức năng của trang Web này sử dụng được đến mức tối đa.

1.5. Google AdSense

Trang Web này sử dụng Google AdSense , để phân phối Quảng cáo của trang Web cho Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google AdSene cũng sử dụng Cookies, những dữ liệu đã được lưu trong máy tính để có thể phân tích sử dụng. Cùng với Cookies Google AdSene cũng sử dụng những đồ hình họa vô hình nhỏ, để qua đó có thể ghi lại những thông tin về việc lưu lượng truy cập. Kể cả những thông tin thu thập được qua Cookies và qua hình họa vô hình đều sẽ được lưu giữ lại qua Google-Serven tại Mỹ, để sử dụng cho việc đánh giá tiếp tục quá trình sử dụng của Bạn. Ngoài ra bên ký kết hợp đồng Google cũng có thể đánh giá và qua đó tiếp nhận những Dữ liệu cá nhân của Bạn. Google sẽ không quy tụ Địa chỉ IP của Bạn với các Dữ liệu khác đã lưu lại trước đó.

Bạn chỉ cần cài đặt phần mềm trình duyệt của Bạn thì có thể ngăn chặn được việc lưu giữ tại Cookies. Tuy nhiên qua việc đó có thể gây ảnh hưởng tới một số tính năng của Trang Web. Qua việc sử dụng trang Web này Bạn giải thích những dữ liệu được Google thu thập theo cách được mô tả ở trên và nhất trí với mục đích đã trình bầy như trên.

2. Sử dụng mạng xã hội

2.1. Bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người sử dụng Facebook

Trên trang Web này tích hợp những phần bổ xung vào mang xã hội Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), những phần mà Bạn có thể nhận biết qua Facebook-biểu trưng hay qua nút bấm "Like" ("vừa lòng") hoặc "Share" ("chia sẻ"). những khái quát chung về tất cả Facebook-Plus-ins Bạn có thể biết được qua việc truy cập vào trang Facebook sau đây: (link).

Trong khi Bạn vào làm việc trên trang Web này thì qua kích hợp bổ xung sẽ tạo ra sự nối trực tiếp giữ bạn và máy chủ Facebook, từ đó Facebook nhận được thông tin và từ địa chỉ IP của bạn tại trang Web của chúng tôi là được cập nhập. Nếu khi đó bạn đăng ký tài khoản của mình và nhấn vào nút "Like"-hay "Share" của Facebook, thì có thể biết được nội dung trên trang Web qua liên kết hồ sơ Facebook của bạn, từ đó Facebook sẽ sắp xếp sự cập nhập của Bạn tại trang Web của chúng tôi vào tài khoản sử dụng của Bạn. Chúng tôi xin lưu ý rằng, chúng tôi không biết nội dung những dữ liệu truyền tải cũng như sự sử dụng của chúng. Về những thông tin tiếp theo cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook Bạn có thể xem thêm tại: (link).

Nếu Bạn không muốn, rằng Facebook truy cập của Bạn vào trang Web của chúng tôi và tài khoản sử dụng của Bạn, thì hãy đăng xuất ra khỏi tài khoản Facebook của Bạn.

2.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người sử dụng Twitter

Trên trang Web này kích hợp bổ xung cho việc Twitter được kết hợp, loại được cung cấp do(1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94 103, USA). Do việc sử dụng Twitter và đặc biệt là Chức năng "Re-Tweet" thì trang Web này sẽ được liên kết với Tài khoản Twitter của bạn. Sự liên kết này sẽ được thông báo cho người sử dụng khác biết. Do đó Dữ liệu cũng sẽ chuyển tiếp cho Twitter. Chúng tôi xin thông báo rằng, chúng tôi không được biết gì về Nội dung của các dữ liệu đã truyền tải cũng như việc sử dụng chúng qua Twitter nhận được. Bạn có thể tham khảo thêm các thông báo tiếp về việc giải thích bảo vệ dữ liệu cá nhân qua việc cập nhập vào Twitter: (link).

Sự thiết lập Dữ liệu bảo mật của Bạn ở Twitter có thể thay đổi trên tại khoản thiết lập của bạn qua (link).

2.3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người sử dụng Google+

Với sự trợ giúp của Nút Google + 1 Bạn có thể truy cập được những thông tin trên toàn thể giới. Qua nút Google +1 bạn và cả những người sử dụng khác nhận được phương thức cá nhân hóa từ Google và các đối tác từ Google. Google không những chỉ lưu chữ những thông tin, mà bạn đưa ra nội dung tại +1, mà còn cả những thông tin qua trang Web, khi bạn nhấn vào +1 để xem qua. Trang +1 của bạn có thể là ghi chú cùng với tên hồ sơ và tấm hình của bạn tại dich vụ Google, gần giống như việc kết quả tìm kiếm hay trong tiểu sử trên Google, hoặc tại các nơi khác trên Trang Web và biểu hiện có thể nhận biết được. Google ghi lại những tin tức qua 1 + hoạt động, để tạo điều kiện cho dịch vụ Google phục vụ bạn và khách hàng khác tốt hơn. Để việc sử dụng nút Google +1 có thể thực hiện được, bạn cần có một Hồ sơ Google rõ ràng, công khai trên toàn thế giới, ít nhất là phải mang một tên hồ sơ trong đó. Tên hồ sơ này sẽ được sử dụng trong toàn dịch vụ Google. Trong một số trường hợp có thể thay thế bằng một tên khác, mà lúc bạn sử dụng để chia sẻ nội dung qua Tài khoản Google của mình. Danh tính hồ sơ Google của bạn có thể được hiển thị cho người sử dụng, những người biết địa chỉ E-Mail của bạn hoặc biết qua việc xãc định những thông tin khác của bạn.

Bên cạnh những hướng dẫn phương cách sử dụng như đã nêu ở trên thì những thông tin mà bạn đã nêu ra đều được áp dụng theo những quy định hiện hành về việc sử dụng Google. Google có thể công bố số liệu thống kê tóm tắt về các hoạt động +1 của người sử dụng hay có thể đưa tiếp cho người sử dụng và đối tác của họ, như nhà phát hành, nhà quảng cáo hoặc những trang Web có liên quan.

3. Nhỏ tuổi

Trang Web này về nguyên tắc được cấu tạo cho những công dân, đã đủ 18 tuổi. Việc sử dụng trang Web này đối với những trẻ chưa đến tuổi thành niên thì nhất thiết phải có sự cho phép của người được quyền nuôi dưỡng. Cho tới khi chưa có sự nhất trí này, thì chúng tôi được phép có quyền xóa bỏ tất cả dữ liệu của người sử dụng nhỏ tuổi. Những phụ huynh hoặc những người được quyền nuôi dưỡng có trách nhiệm bảo vệ quyền cá nhân của con mình.

4.Thông tin, Điều chỉnh, chặn và xóa dữ liệu

4.1. Những thông tin về việc lưu giữ dữ liệu

Là người sử dụng trang Web Bạn có quyền, được miễn phí những thông tin về dữ liệu cá nhân của mình, những dữ liệu mà đã được lưu giữ. Trong trường hợp cần thiết hãy gửi E-Mail (email). Để cho thông tin được cập nhập, chúng tôi cần những số liệu cá nhân của Bạn như sau: Tên người sử dụng, Họ, và Tên, có thể cả Tên khai sinh, Địa chỉ E-Mail và ngày tháng năm sinh.

4.2. Điều chỉnh dữ liệu

Là người sử dụng trang Web Bạn luôn có đặc quyền, yêu cầu chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác, những dữ liệu mà trên máy chủ đã lưu giữ về Bạn.Tuy nhiên một cách đơn giản nhất là, tự mình thay đổi các điều mục đó. Những dữ liệu cá nhân có thể truy cập qua (link).

4.3. Chặn và xóa bỏ dữ liệu

Muốn xóa bỏ dữ liệu sử dụng của Bạn, chúng tôi cần những cần biết những thông tin về Bạn như sau: Tên sử dụng, Họ và Tên, kể cả tên khai sinh, Địa chỉ E-Mail và ngày tháng năm sinh. Hãy gửi cho chúng tôi qua E-mail theo địa chỉ sau: (email). Một khi đơn yêu cầu xin xóa bỏ dữ liệu đúng pháp luật, đúng hợp đồng, đúng với quy định về thương mại và luật thuế hiện hành cũng như đúng thời hạn cho phép hay có lý do được gửi tới và tiếp nhận, thì diễn ra ngay việc xóa bỏ và ngăn chặn dữ liệu của Bạn.

5. Sửa đổi

Bảo mật dữ liệu cá nhân này có thể một lúc nào đó thay đổi, tuy nhiên Bạn có quyền, những thông tin trong dữ liệu bảo mật này được bảo đảm rằng, nếu không có sự đồng ý của Bạn thì chỉ được hạn chế nhất định. Tất cả những sửa đổi về dữ liệu bảo mật sẽ được thông báo trên trang mạng. Trong trường hợp có sự thay đổi cần thiết của dữ liệu bảo mật xẩy ra, thì người sử dụng sẽ được thông báo về sự sửa đổi này (bao gồm một bản thông báo qua E-Mail khi đặc biệt cần thiết).

6. Sự hợp pháp bằng phiên bản tiếng Đức

Chúng tôi xin báo trước rằng, khi có vấn đề nghi vấn thì phiên bản bằng tiếng Đức trong luật bảo mật dữ liệu của chúng tôi có hiệu lực.

7. Sự giao tiếp

Sự tin tưởng của người sử dụng rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy rất thích hợp vởi bạn tại deutsch.info bao gồm việc sử lý dữ liệu của bạn trong bất cứ lúc nào để trả lời câu hỏi. Nếu Bạn có câu hỏi, mà bảo mật dữ liệu không thể trả lời được, hoặc bạn muốn yêu cầu một điểm nào trong những thông tin tiếp theo, thì hãy sử dụng E-Mail qua địa chỉ giao tiếp sau: (email).

Cập nhập lần cuối: (Ngày tháng)

Quay trở lại chỗ ban đầu