K vsebini

Vprašanje 1 od 20

Auf Grund welcher Eigenschaft werden Menschen beim Sexismus diskriminiert?
Na podlagi katere lastnosti se ljudi diskriminira, ko gre za seksizem?

Na začetek