Späť na obsah

Otázka 1 z 20

Was versteht man unter dem Begriff “Wirtschaftswunder” ?
Čo rozumieme pod pojmom "hospodársky zázrak"?

Späť na začiatok