Späť na obsah

Otázka 1 z 20

Wie wird die Beteiligung an der Gesetzgebung genannt, bei der das Volk direkt für einen Vorschlag stimmt?
Ako sa nazýva účasť na zákonodarstve, pri ktorej ľud priamo hlasuje za nejaký návrh?

Späť na začiatok