Späť na obsah

Otázka 1 z 20

Was ist gemeint, wenn man in Österreich vom „Bund“ spricht?
Čo sa myslí, keď sa v Rakúsku povie "Bund"?

Späť na začiatok