Στο περιεχόμενο

Ερώτηση 1 από 20

Wie heißt einer der vier Grundsätze der Republik Österreich?
Ποια είναι μία από τις τέσσερις αρχές της Δημοκρατίας της Αυστρίας;

Πίσω στην αρχή