Στο περιεχόμενο

Ερώτηση 1 από 20

Was kontrolliert der Verfassungsgerichtshof?
Τι ελέγχει το συνταγματικό δικαστήριο;

Πίσω στην αρχή