về nội dung

How can I learn German ?

viết bởi Edaxx, Ngày 10 tháng 10 năm 2016

Tin nhắn: 3

Nội dung: English

Edaxx (Xem thông tin cá nhân) 21:38:38 Ngày 10 tháng 10 năm 2016

Hello everyone. I want to learn German but i don't know anyhthing about this language. How can i start to learn? Hopefully to anyone answer to me ridulo.gif Thank you all.

vinesa (Xem thông tin cá nhân) 12:24:23 Ngày 01 tháng 4 năm 2018

Hallo everyone!Dös anybody have models of test A1 for OSD?Thank you all

esracamur (Xem thông tin cá nhân) 16:06:47 Ngày 07 tháng 12 năm 2018

hören leben verstehen ıch lerne deutsch is taht

Quay trở lại chỗ ban đầu