về nội dung

الفبای آلمانی

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 1

Ngôn ngữ: فارسی

HMH (cho biết hồ sơ cá nhân) 17:19:13 Ngày 17 tháng 9 năm 2016

سلام اگه بخام حروف الفبا رو یاد بگیرم باید به کدوم قسمت سایت برم

Quay trở lại chỗ ban đầu