về nội dung

Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache, dritte Auflage, (letzte), 1884.

viết bởi Phaedo, Ngày 03 tháng 12 năm 2020

Tin nhắn: 1

Nội dung: Deutsch

Phaedo (Xem thông tin cá nhân) 11:37:54 Ngày 03 tháng 12 năm 2020

Zum verkauf ~ For sale ~ Προς πώληση (Athens ~ Αθήνα)

Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache, dritte Auflage, (letzte), 1884.

Vier Bände, komplett:
- 1 & 2: Griechisch-Deutsches Handwörterbuch
- 1 & 2: Wörterbuch der griechischen Eigennamen

Preis: 290 €

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Pape

Quay trở lại chỗ ban đầu