về nội dung

Music Discußion

viết bởi blazski, Ngày 06 tháng 11 năm 2020

Tin nhắn: 2

Nội dung: English

blazski (Xem thông tin cá nhân) 08:00:20 Ngày 06 tháng 11 năm 2020

What first attracts you to a piece of music?

The lyrics? The beat? The melody? The timbre?

Dragomila (Xem thông tin cá nhân) 11:59:24 Ngày 24 tháng 2 năm 2021

The pleasant melody of the music first attracts me to the music. The more pleasant the melody, the more attractive the music.

Quay trở lại chỗ ban đầu