về nội dung

Partizipial konstruktionen grammatik

viết bởi Federumm, Ngày 25 tháng 2 năm 2016

Tin nhắn: 1

Nội dung: Italiano

Federumm (Xem thông tin cá nhân) 23:33:40 Ngày 25 tháng 2 năm 2016

Hi! I'm an italian girl and I need a perfect explanation about the rules of participle constructions in german! I need to know too how modify a participle construction in a relative sentence and in a secondary sentence (and viceversa).
Please, help me guys!!!

Quay trở lại chỗ ban đầu