về nội dung

Infinitiv

viết bởi Kraliczek, Ngày 07 tháng 8 năm 2015

Tin nhắn: 1

Nội dung: Deutsch

Kraliczek (Xem thông tin cá nhân) 20:15:14 Ngày 07 tháng 8 năm 2015

Was ist rich richtig, bitte?

1, Ich bin ins Laden gegangen, um zueinkaufen.
2, Ich bin ins Laden gegangen, damit Ich einkaufen.
3, Ich ging ins Laden einkaufen.

Vielen Dank

Quay trở lại chỗ ban đầu