về nội dung

plurale di Öffentlich-rechtlicher Vertrag

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 1

Ngôn ngữ: Italiano

fabiopalmieri (cho biết hồ sơ cá nhân) 07:38:06 Ngày 07 tháng 10 năm 2014

Avrei bisogno di sapere qual è il plurale di Öffentlich-rechtlicher Vertrag: forse Öffentlich-rechtlicher Verträge ???

Grazie.

Quay trở lại chỗ ban đầu