về nội dung

Pričati preko skaypa, njemački

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 1

Ngôn ngữ: Hrvatski

cvija (cho biết hồ sơ cá nhân) 15:32:42 Ngày 08 tháng 5 năm 2017

Kakva imate iskustva da pričate s nekim preko skaypa.

Quay trở lại chỗ ban đầu