về nội dung

Ar yra čia lietuvių, gyvenančių Trier mieste?

từ (link), (ngày)

Bản tham luận: 1

Ngôn ngữ: Lietuvių

Maze (cho biết hồ sơ cá nhân) 14:10:41 Ngày 03 tháng 5 năm 2017

Ar yra čia lietuvių, gyvenančių Trier mieste?

Quay trở lại chỗ ban đầu