về nội dung

Das Erlernen der deutschen Sprache Links

viết bởi astuliukas40, Ngày 28 tháng 5 năm 2014

Tin nhắn: 7

Nội dung: Deutsch

TatianaSereno (Xem thông tin cá nhân) 20:14:10 Ngày 15 tháng 9 năm 2014

Danke schön. Das ist toll ridulo.gif

jihan (Xem thông tin cá nhân) 16:29:26 Ngày 19 tháng 9 năm 2014

danke schön

Terminator (Xem thông tin cá nhân) 18:13:16 Ngày 25 tháng 9 năm 2014

talip27 (Xem thông tin cá nhân) 18:20:17 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

wie kann mann unterhalten online hier,bitte?

xenoniak (Xem thông tin cá nhân) 11:44:14 Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Danke sehr...

zerhouni (Xem thông tin cá nhân) 01:09:01 Ngày 02 tháng 11 năm 2014

vielen dank

Quay trở lại chỗ ban đầu