về nội dung

Deutsch schreiben richtig

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

  • Bản tham luận: 7
  • Sự kêu gọi: 22483

Tham luận cuối cùng

Student pracující v Německu

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Česky

  • Bản tham luận: 3
  • Sự kêu gọi: 29054

Tham luận cuối cùng

Wie das Leben in Deutschland beginnen?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

  • Bản tham luận: 5
  • Sự kêu gọi: 32889

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu