về nội dung

Wie das Leben in Deutschland beginnen?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 29136

Tham luận cuối cùng

Student pracující v Německu

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Česky

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 24517

Tham luận cuối cùng

Leben in Innsbruk/Tirol/Österreich: jemandem?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 18345

Kochani

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 17415

Tham luận cuối cùng

Cesi Hessen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Česky

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 17109

Tham luận cuối cùng

Informacije o NJemackoj (trazim)

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 18170

Tham luận cuối cùng

Ar yra čia lietuvių, gyvenančių Trier mieste?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Lietuvių

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 10703

Deutsch lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 24
 • Sự kêu gọi: 25571

Tham luận cuối cùng

B2 Goethe Zertifikat - 2016.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 21407

Tham luận cuối cùng

Do you want to chat?chat here(in german)

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 128
 • Sự kêu gọi: 126302

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu