về nội dung

Do you want to chat?chat here(in german)

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 131
 • Sự kêu gọi: 132222

Tham luận cuối cùng

Wie das Leben in Deutschland beginnen?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 30187

Tham luận cuối cùng

Student pracující v Německu

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Česky

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 25565

Tham luận cuối cùng

Leben in Innsbruk/Tirol/Österreich: jemandem?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 19213

Kochani

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 18141

Tham luận cuối cùng

Cesi Hessen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Česky

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 17901

Tham luận cuối cùng

Informacije o NJemackoj (trazim)

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 18908

Tham luận cuối cùng

Ar yra čia lietuvių, gyvenančių Trier mieste?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Lietuvių

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 11443

B2 Goethe Zertifikat - 2016.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 22356

Tham luận cuối cùng

Deutsch lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 24
 • Sự kêu gọi: 26970

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu