về nội dung

Wie unterrichtet man Sprachen in Deutschland ?

viết bởi Sinsaei, Ngày 30 tháng 12 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 147

8 Simple Solo Steps to Speak German

viết bởi pal7metor, Ngày 27 tháng 6 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 6872

How to make a German accent?

viết bởi germanlearningclub, Ngày 28 tháng 5 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 6573

17 Tuition Free Universities in Germany for International Students

viết bởi germanlearningclub, Ngày 23 tháng 5 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 7553

Kie estas la esperantistoj?

viết bởi paulosilas90, Ngày 13 tháng 6 năm 2016

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 29662

Deutsch lernen

viết bởi ahmadmansour, Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 16244

Tin nhắn cuối

njemački studij

viết bởi ivana890, Ngày 27 tháng 11 năm 2015

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 22828

Tin nhắn cuối

School in Austria

viết bởi Alex_vasili, Ngày 20 tháng 9 năm 2017

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 18762

Tin nhắn cuối

study requirements

viết bởi menosayman, Ngày 13 tháng 9 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 28948

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu