về nội dung

Deutschtexte zum Lesen und Hören

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 25645

Tham luận cuối cùng

sprechen sprechen sprechen!!

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 17085

Tham luận cuối cùng

Materiały niemieckojęzyczne

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 12
 • Sự kêu gọi: 31000

Tham luận cuối cùng

اشکالات

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 17230

Tham luận cuối cùng

pytanie:)

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 19355

Tham luận cuối cùng

Certyfikaty.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 17989

Tham luận cuối cùng

Audio per A2/B1

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Italiano

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 20252

Tham luận cuối cùng

german class in Nairobi

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 20162

Tham luận cuối cùng

suche freund von gelsenkirchen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Türkçe

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 18159

Tham luận cuối cùng

samouk

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Slovenčina

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 19252

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu