về nội dung

Suche Freund um Deutsch zu sprechen

viết bởi Hulya93, Ngày 11 tháng 2 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 19382

Tin nhắn cuối

what answer for this qustion ?

viết bởi bh0932, Ngày 06 tháng 11 năm 2015

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 22712

قواعد

viết bởi Harizmarwa, Ngày 05 tháng 2 năm 2016

Nội dung: العربية

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 18401

Tin nhắn cuối

hören

viết bởi legend1, Ngày 19 tháng 12 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 28014

Tin nhắn cuối

codzienna porcja materiałów:)

viết bởi JolantaMu, Ngày 02 tháng 10 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 25060

sprawdzone książki dla samouków - B1

viết bởi klip, Ngày 15 tháng 7 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 25721

Die deutsche Schule

viết bởi Estelle15, Ngày 07 tháng 10 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 23693

Tin nhắn cuối

Deutschtexte zum Lesen und Hören

viết bởi rogermue, Ngày 27 tháng 5 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 33450

sprechen sprechen sprechen!!

viết bởi markosta007, Ngày 15 tháng 9 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 23830
Quay trở lại chỗ ban đầu