về nội dung

Dreyer Schmitt

viết bởi avogadro, Ngày 29 tháng 4 năm 2016

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 19475

Tin nhắn cuối

Wir lernen zusammen Deutsch :-) Wie geht es Ihnen?

viết bởi nova, Ngày 14 tháng 3 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 43
 • Lượt xem: 67648

Lassen Sie uns gemeinsam Deutsch lernen!

viết bởi Respawn, Ngày 14 tháng 4 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 19036

Sprach-Camps für Jugendliche in Österreich

viết bởi NatashaM, Ngày 14 tháng 3 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 19536

آموزش از الفبا

viết bởi Shahinsembka, Ngày 02 tháng 3 năm 2016

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 18477

دوره های اموزشی

viết bởi ahmatjafari, Ngày 13 tháng 10 năm 2014

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 31048

WIE KANN MAN GUT DEUTSCH SPRECHEN ODER SCHREIBEN,,,????

viết bởi parel, Ngày 19 tháng 7 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 46
 • Lượt xem: 71467

Suche Freund um Deutsch zu sprechen

viết bởi Hulya93, Ngày 11 tháng 2 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 16370

Tin nhắn cuối

what answer for this qustion ?

viết bởi bh0932, Ngày 06 tháng 11 năm 2015

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 19568
Quay trở lại chỗ ban đầu