về nội dung

Sprach-Camps für Jugendliche in Österreich

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 14230

آموزش از الفبا

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 13209

Tham luận cuối cùng

WIE KANN MAN GUT DEUTSCH SPRECHEN ODER SCHREIBEN,,,????

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 46
 • Sự kêu gọi: 56806

Suche Freund um Deutsch zu sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 11254

Tham luận cuối cùng

قواعد

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: العربية

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 10406

Tham luận cuối cùng

Skutecznie nauczę Cię niemieckego przez Skype >>

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 19
 • Sự kêu gọi: 24812

German online course via Skype

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 14
 • Sự kêu gọi: 23935

Tham luận cuối cùng

what answer for this qustion ?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 13834

Tham luận cuối cùng

Deutsch Lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 12
 • Sự kêu gọi: 25599

Tham luận cuối cùng

Die deutsche Schule

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 15708

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu