về nội dung

طريقه درس خواندن

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 14578

Tham luận cuối cùng

Darauf/Daran/Darum.....etc

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Français

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 18363

Tham luận cuối cùng

Vokiečių kalbos pagrindai.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Lietuvių

 • Bản tham luận: 7
 • Sự kêu gọi: 17072

Tham luận cuối cùng

Ich suche einen Internetseiten....

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 14039

Tham luận cuối cùng

Korrespondenz in Deutsch

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 13816

Tham luận cuối cùng

الفبای آلمانی

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 14932

Tham luận cuối cùng

Sprachenatelier - Berlin - Szkoła Jezykowa

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 14157

Ich suche Freundin nur e-mail schreiben

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16110

Deutsche Filme mit deutschen Untertiteln

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 26898

Tham luận cuối cùng

Dreyer Schmitt

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Français

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 15342

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu