về nội dung

Deutscher Muttersprachler erteilt Deutschunterricht ONLINE (Skype / Hangouts)

viết bởi burghause, Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 9821

German english bilingual stories

viết bởi Sagvan, Ngày 08 tháng 11 năm 2016

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 22886

Jak na to??? samouk

viết bởi janstepan, Ngày 03 tháng 4 năm 2014

Nội dung: Česky

 • Tin nhắn: 24
 • Lượt xem: 52538

Tin nhắn cuối

I miss correct answer when I answer wrong

viết bởi PauliusLT, Ngày 19 tháng 12 năm 2015

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 21199

Materijal za ucenje za Njemacki jezik na hrvatkom jeziku

viết bởi squallp, Ngày 25 tháng 1 năm 2014

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 22
 • Lượt xem: 104861

Merhaba

viết bởi perhaps, Ngày 12 tháng 1 năm 2018

Nội dung: Türkçe

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 12579

Tin nhắn cuối

طريقه درس خواندن

viết bởi Turyalaiafghan, Ngày 01 tháng 3 năm 2017

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 17804

Darauf/Daran/Darum.....etc

viết bởi Helene08, Ngày 06 tháng 7 năm 2016

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 22224

difficultés avec la souris

viết bởi fidji, Ngày 23 tháng 7 năm 2017

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 13251

Tin nhắn cuối

Vokiečių kalbos pagrindai.

viết bởi Danute57, Ngày 08 tháng 3 năm 2017

Nội dung: Lietuvių

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 20197
Quay trở lại chỗ ban đầu