về nội dung

How can I learn German ?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 15
 • Sự kêu gọi: 20730

Tham luận cuối cùng

deutsch lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 76
 • Sự kêu gọi: 60019

Tham luận cuối cùng

English Keyboard, German Special Characters?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 5626
 • Bản tham luận: 8
 • Sự kêu gọi: 20505

I'm looking friend for speaking and chatting german.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 6138

Suche Freundin um Deutsche zu lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 9
 • Sự kêu gọi: 19691

Tham luận cuối cùng

Skutecznie nauczę Cię niemieckiego online (Skype...)

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 11912
 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 6196

I miss correct answer when I answer wrong

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 17352
Quay trở lại chỗ ban đầu