về nội dung

قصص المانية

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: العربية

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 40

Tham luận cuối cùng

درخواست همراه برای یادگیری آلمانی

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 18
 • Sự kêu gọi: 13238

Die, der, DaZ Lehr- und Lernhilfen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 631

Tham luận cuối cùng

 • Bản tham luận: 40
 • Sự kêu gọi: 108048

12 best apps to learn German

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 1780

Tham luận cuối cùng

6 Easy Peasy German Speaking Tips for Beginners

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 1700

Nice website where you can find free curses and video

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 1659

Learn the basics of German online for free

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 1755
 • Bản tham luận: 8
 • Sự kêu gọi: 21850

deutsch lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 76
 • Sự kêu gọi: 63118

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu