về nội dung

Einen Schreibkollegen

viết bởi Potworzanka, Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 3187

Tin nhắn cuối

درخواست همراه برای یادگیری آلمانی

viết bởi behnam98273, Ngày 03 tháng 5 năm 2018

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 21
 • Lượt xem: 26573

Migliore corso di tedesco in italiano

viết bởi GiuseppePerelli, Ngày 29 tháng 11 năm 2020

Nội dung: Italiano

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 2285

Best youtube channel for learning German

viết bởi Emma2001, Ngày 10 tháng 11 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 2669

Deutsch lernen A1

viết bởi Natalia_62, Ngày 11 tháng 12 năm 2020

Nội dung: Русский

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 2227

Tin nhắn cuối

Pourquoi apprenez vous allemand

viết bởi Fleurlaurel, Ngày 10 tháng 11 năm 2020

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 2547

How to download different ressources in german

viết bởi aren, Ngày 07 tháng 3 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 54202

erreur test

viết bởi MeriemRM, Ngày 03 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 3161

Tin nhắn cuối

German at work/ l'allemand au travail/ Deutsch im Beruf

viết bởi Sandrapisokely, Ngày 06 tháng 8 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 4942
Quay trở lại chỗ ban đầu