về nội dung

مدرک

viết bởi oliver3, Ngày 12 tháng 4 năm 2015

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 25312

Tin nhắn cuối

Sprechen

viết bởi Abdulrahman13, Ngày 09 tháng 2 năm 2019

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 13088

Tin nhắn cuối

German pronunciation guide

viết bởi tutu10, Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 12854

Welche Erklärung, welcher Fall für das Adjektiv?

viết bởi Mit_Kindern_lernen, Ngày 31 tháng 1 năm 2018

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 17063

Prijevod (Übersetzung)

viết bởi D_deutsch, Ngày 06 tháng 1 năm 2019

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 12910

Povratni glagoli i zamjenice - pitanje

viết bởi baosicz, Ngày 04 tháng 12 năm 2018

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 12163

Sprachpartner

viết bởi Rezababaei1986, Ngày 20 tháng 5 năm 2018

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 15145

Tin nhắn cuối

Ayrılabilen Fiiller

viết bởi onur_Can13, Ngày 05 tháng 1 năm 2019

Nội dung: Türkçe

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 11566

Tin nhắn cuối

WEN ANTONIMIA

viết bởi ANTGEORG, Ngày 15 tháng 12 năm 2018

Nội dung: Ελληνικά

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 12193

Tin nhắn cuối

Différence entre vor|bereiten et zu|bereiten

viết bởi Federleicht, Ngày 24 tháng 8 năm 2018

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 13701
Quay trở lại chỗ ban đầu