về nội dung

Deutsche

viết bởi vandettha, Ngày 25 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 6992

Tin nhắn cuối

How hard is German for English speakers?

viết bởi germanlearningclub, Ngày 18 tháng 5 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 7461

Whatsapp Group for learning Deutsch

viết bởi Sanjeev13, Ngày 17 tháng 5 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 6321

ich weiß es nicht/ ich weiß nicht

viết bởi gaikoku, Ngày 03 tháng 8 năm 2018

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 15305

Passiv in Vergangenheit

viết bởi tahir4awan, Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 7657

Tin nhắn cuối

Für Spezialisten - Perfekt oder Plusquamperfekt (=PQP)?

viết bởi Mit_Kindern_lernen, Ngày 03 tháng 10 năm 2017

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 18211

Warum sagt man "zu Granulat" statt "zum Granulat"?

viết bởi Anna_21, Ngày 23 tháng 11 năm 2019

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 9134

شروع یادگیری

viết bởi behzadnaseri222, Ngày 29 tháng 12 năm 2014

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 19
 • Lượt xem: 34734

Tin nhắn cuối

Can anyone correct mistakes in this short essay?

viết bởi Meetz, Ngày 21 tháng 11 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 28869

Wie nennt man diese Form ?

viết bởi Nitram2018, Ngày 12 tháng 6 năm 2018

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 15460
Quay trở lại chỗ ban đầu