về nội dung

Deutsch über Skype sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 11630

Tham luận cuối cùng

Wordsordnung

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Русский

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 9801

Tham luận cuối cùng

Deutsch über Skype sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 6564

Tham luận cuối cùng

یادگیری آلمانی با اسکایپ

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 15731

آموزش زبان آلمانی سایت

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 5638

Question about using 'einmal' ..

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 6112

Tham luận cuối cùng

چنل تلگرام برای اموزش آلمانی

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 15578

Partner for speaking German

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 7
 • Sự kêu gọi: 9341

Tham luận cuối cùng

Ich suche einen Partner, um Deutsch zu sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 7169
Quay trở lại chỗ ban đầu