về nội dung

Ist mein Text korrekt geschrieben?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 5457

Tham luận cuối cùng

How do you write down longer numbers (Millionen und Milliarde)?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 5661

Deutsch über Skype sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 12068

Tham luận cuối cùng

Wordsordnung

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Русский

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 10188

Tham luận cuối cùng

Deutsch über Skype sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 6902

Tham luận cuối cùng

یادگیری آلمانی با اسکایپ

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 6
 • Sự kêu gọi: 16101

آموزش زبان آلمانی سایت

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 5930

Question about using 'einmal' ..

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 6444

Tham luận cuối cùng

چنل تلگرام برای اموزش آلمانی

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 15937
Quay trở lại chỗ ban đầu