về nội dung

WEN ANTONIMIA

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Ελληνικά

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 3764

Tham luận cuối cùng

Deutsch zu lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 4637

Tham luận cuối cùng

Différence entre vor|bereiten et zu|bereiten

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Français

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 5176

Suche Freunde um Deutsche zu lernen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 14382

Tham luận cuối cùng

 • Bản tham luận: 7
 • Sự kêu gọi: 7687

ich suche en deutsche freund

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 10
 • Sự kêu gọi: 10613

Tham luận cuối cùng

A1 Almanca Aile Birleşimi için öneri Kurs ?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Türkçe

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 4342

ich suche jemanden,deutsch zu sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 9
 • Sự kêu gọi: 8691

Tham luận cuối cùng

Nicht in interrogative sentences

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 4973

Tham luận cuối cùng

Ich suche einen jemand,um Deutsch zu sprechen,und zu schreiben.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 4906
Quay trở lại chỗ ban đầu