về nội dung

zadanie domowe

viết bởi kamilabogdan, Ngày 01 tháng 10 năm 2014

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 24723

Tin nhắn cuối

Genitiv

viết bởi Ferimark, Ngày 16 tháng 8 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 24897

Tin nhắn cuối

Deutsche Grammatik für Anfanger

viết bởi rogermue, Ngày 07 tháng 10 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 24540

plurale di Öffentlich-rechtlicher Vertrag

viết bởi fabiopalmieri, Ngày 07 tháng 10 năm 2014

Nội dung: Italiano

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 21699

plurale di Öffentlich-rechtlicher Vertrag

viết bởi fabiopalmieri, Ngày 07 tháng 10 năm 2014

Nội dung: Italiano

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 22477

A question regarding an ancient engraving

viết bởi MarcoTerenzio, Ngày 25 tháng 9 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 23038

Deutsch auffrischen/erlernen.

viết bởi pgWurst, Ngày 02 tháng 4 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 32481

Tin nhắn cuối

la prononciation de la langue allemand

viết bởi Jihane_jihane, Ngày 27 tháng 8 năm 2014

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 25235

haloo

viết bởi bAYERNLOVE, Ngày 06 tháng 8 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 23416

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu