về nội dung

A1-2.Freizeit & Study-(03)Was sind Ihre Hobbys?-7/8

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 9
 • Sự kêu gọi: 19545

Pronoun/case issue

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 17761

Tham luận cuối cùng

Aiutoo posizione verbo!!

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Italiano

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 18761

Tham luận cuối cùng

der, die ODER das

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 5
 • Sự kêu gọi: 20147

Tham luận cuối cùng

PLEASE HELP ME FOR GERMAN HOMEWORK

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 18986

Tham luận cuối cùng

zadanie domowe

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 19264

Tham luận cuối cùng

Genitiv

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 19767

Tham luận cuối cùng

Learning German - difficult?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 19434

Tham luận cuối cùng

Deutsche Grammatik für Anfanger

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 19464

Tham luận cuối cùng

plurale di Öffentlich-rechtlicher Vertrag

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Italiano

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16757
Quay trở lại chỗ ban đầu