về nội dung

Deutch for begginers (Deutsch für Anfänger)

viết bởi Punk, Ngày 01 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 22388

Tłumaczenie :(

viết bởi Alex_twa, Ngày 05 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 21046

Tin nhắn cuối

pomoc

viết bởi Alex_twa, Ngày 04 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 21771

Tin nhắn cuối

Re:Ich suce eine freundin Vor besseren mein Deutsch.

viết bởi Lala85, Ngày 22 tháng 1 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 23156

końcówki czsownika

viết bởi viva123lis, Ngày 14 tháng 4 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 22292

Tin nhắn cuối

pomoc

viết bởi mariolkakrejzolka, Ngày 11 tháng 4 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 21484

Tin nhắn cuối

Freundin - amikino / koramikino?

viết bởi stoavicito, Ngày 15 tháng 2 năm 2015

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 23533

Aussprache von "das"

viết bởi Narrel, Ngày 02 tháng 9 năm 2014

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 23781

Tin nhắn cuối

Ich samed. Ich möchte Deutsch lernen.

viết bởi samedersen, Ngày 22 tháng 3 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 23402

L'alphabet allemand et la prononciation des lettres

viết bởi Pete0, Ngày 28 tháng 8 năm 2014

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 27716
Quay trở lại chỗ ban đầu