về nội dung

Pisanie wielką literą w Języku Niemieckim

viết bởi Troj31, Ngày 08 tháng 7 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 23287

Determiners - are there any rules?

viết bởi dominiquita, Ngày 09 tháng 7 năm 2015

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 20473

Hilfe bitte

viết bởi mehmet200111, Ngày 21 tháng 6 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 23073

Tin nhắn cuối

5. Mieszkanie i biuro, porzadkowanie biura bład ?

viết bởi jzukowski, Ngày 17 tháng 6 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 20677

Can anybody explain me in very simple way?

viết bởi markok1988, Ngày 09 tháng 9 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 26357

Ist das richtig ?

viết bởi alirezarajabi, Ngày 11 tháng 6 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 22047

Tin nhắn cuối

Ich suche Freunden, mit denen ich Deutsch sprechen kann.

viết bởi anouar1, Ngày 28 tháng 4 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 30000

integracny kurz

viết bởi kuceravasue, Ngày 10 tháng 6 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 21835

Tin nhắn cuối

Lesetexte zum Üben von Konditionalsätze gesucht!

viết bởi nec9, Ngày 25 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 22465
Quay trở lại chỗ ban đầu