về nội dung

Video klepetalnica

viết bởi RomyDo, Ngày 19 tháng 6 năm 2015

Nội dung: Slovenščina

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 23169

Tin nhắn cuối

prebacivanje izjavne rečenice u upitnu rečenicu

viết bởi legomarvel, Ngày 21 tháng 9 năm 2015

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 21535

Deutsch lernen

viết bởi Shammm, Ngày 01 tháng 9 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 22886

Tin nhắn cuối

Deutsch lernen mit Skype

viết bởi ahz123, Ngày 31 tháng 8 năm 2015

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 23423

Tin nhắn cuối

Freunde suchen für sprechen

viết bởi alirezarajabi, Ngày 05 tháng 8 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 23030

comparatives vs. superlatives

viết bởi Cecily, Ngày 19 tháng 8 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 23274

Ich suche deutsch Freunden

viết bởi Kraliczek, Ngày 09 tháng 8 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 22094

Infinitiv

viết bởi Kraliczek, Ngày 07 tháng 8 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 22563

Tin nhắn cuối

Masculin, feminin, neutral - is there any rule to learn this?

viết bởi dominiquita, Ngày 09 tháng 7 năm 2015

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 23529

Pisanie wielką literą w Języku Niemieckim

viết bởi Troj31, Ngày 08 tháng 7 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 24683
Quay trở lại chỗ ban đầu