về nội dung

Can anybody explain me in very simple way?

viết bởi markok1988, Ngày 09 tháng 9 năm 2014

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 21977

Ist das richtig ?

viết bởi alirezarajabi, Ngày 11 tháng 6 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 17775

Tin nhắn cuối

Ich suche Freunden, mit denen ich Deutsch sprechen kann.

viết bởi anouar1, Ngày 28 tháng 4 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 24883

integracny kurz

viết bởi kuceravasue, Ngày 10 tháng 6 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 17634

Tin nhắn cuối

Lesetexte zum Üben von Konditionalsätze gesucht!

viết bởi nec9, Ngày 25 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 18213

Übung macht den Meister

viết bởi mojne, Ngày 25 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 18064

Tin nhắn cuối

Deutch for begginers (Deutsch für Anfänger)

viết bởi Punk, Ngày 01 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 18136

Tłumaczenie :(

viết bởi Alex_twa, Ngày 05 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 16823

Tin nhắn cuối

pomoc

viết bởi Alex_twa, Ngày 04 tháng 5 năm 2015

Nội dung: Polski

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 17586

Tin nhắn cuối

Quay trở lại chỗ ban đầu