về nội dung

I live in Wien. What is the best way to practice Deutsch ?

viết bởi pthapanapaha, Ngày 20 tháng 12 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 19314

Forming a group in Telegram

viết bởi Maryam_2016, Ngày 27 tháng 12 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 20476

Leçon 1.2

viết bởi michelitsch, Ngày 02 tháng 11 năm 2015

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 19678

Tin nhắn cuối

Ich suche Freund

viết bởi Katka7, Ngày 30 tháng 9 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 28679

Tin nhắn cuối

Ich suche German Freunden, mit deren ich Deutsch sprechen kann.

viết bởi vasif_abdullayev, Ngày 26 tháng 11 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 19509

زبان المانی

viết bởi mov, Ngày 04 tháng 11 năm 2015

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 20265

Tin nhắn cuối

неправильные глаголы

viết bởi DeutschGirl315, Ngày 30 tháng 10 năm 2015

Nội dung: Русский

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 20625

Bite helfen Sie mir mit meiner Uebersetzung

viết bởi mathsrashmi, Ngày 17 tháng 1 năm 2015

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 24353

Sprachkenntnisse verbessern

viết bởi penny1919, Ngày 05 tháng 11 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 20758

Wer möchtet Deutsch mit mir sprechen

viết bởi glebov12, Ngày 22 tháng 10 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 20542
Quay trở lại chỗ ban đầu