về nội dung

Ich suche Freunden, mit denen ich Deutsch sprechen kann.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 12
 • Sự kêu gọi: 22149

końcówki czsownika

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 15909

Tham luận cuối cùng

pomoc

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 14810

Tham luận cuối cùng

Ich samed. Ich möchte Deutsch lernen.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 16615

Tham luận cuối cùng

Is this name ancient German? Kninzing

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16783

Tham luận cuối cùng

Re:Ich suce eine freundin Vor besseren mein Deutsch.

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 10
 • Sự kêu gọi: 16425

heeeelfen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 15072

Tham luận cuối cùng

nauka jezyka

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 8
 • Sự kêu gọi: 16451

Tham luận cuối cùng

MOLIM ZA POMOĆ OKO PRIJEVODA.UNAPRIJED SE SVIMA ZAHVALJUJEM :)

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Hrvatski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 14896

aiuto testo redesco

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Italiano

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 15756

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu