về nội dung

Determiners - are there any rules?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 15077

Tham luận cuối cùng

Pisanie wielką literą w Języku Niemieckim

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 17415

Hilfe bitte

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 17149

Tham luận cuối cùng

Video klepetalnica

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Slovenščina

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 16864

Tham luận cuối cùng

5. Mieszkanie i biuro, porzadkowanie biura bład ?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 15230

Ist das richtig ?

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 16492

Tham luận cuối cùng

integracny kurz

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16384

Tham luận cuối cùng

Lesetexte zum Üben von Konditionalsätze gesucht!

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 17004

Übung macht den Meister

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 16809

Tham luận cuối cùng

Quay trở lại chỗ ban đầu