về nội dung

неправильные глаголы

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Русский

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 15529

Tham luận cuối cùng

Bite helfen Sie mir mit meiner Uebersetzung

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: English

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 18947

Sprachkenntnisse verbessern

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 15644

Tham luận cuối cùng

Wer möchtet Deutsch mit mir sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 4
 • Sự kêu gọi: 15201

Tham luận cuối cùng

pozdrav

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 14872

Tham luận cuối cùng

sprechen

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Deutsch

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 15216

Tham luận cuối cùng

Potrzebny tłumacz

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Polski

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 14858

Tham luận cuối cùng

لهجه های مخلتلف زبان آلمانی

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: فارسی

 • Bản tham luận: 3
 • Sự kêu gọi: 16888

I would like, learn and collaborate is !! if possible. Thank you

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Français

 • Bản tham luận: 1
 • Sự kêu gọi: 14321

Вопрос по повелительному наклонению

từ (link), (ngày)

Ngôn ngữ: Русский

 • Bản tham luận: 2
 • Sự kêu gọi: 15677
Quay trở lại chỗ ban đầu