về nội dung

صرف فعل ها

viết bởi eqbal, Ngày 10 tháng 1 năm 2016

Nội dung: فارسی

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 14333

Tin nhắn cuối

deutsch lernen und macht spaß ?

viết bởi Assadi, Ngày 31 tháng 1 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 14643

Pitanja iz gramatike. POČETNICI

viết bởi sunshine10, Ngày 03 tháng 1 năm 2016

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 14585

Need hwlp with translation

viết bởi caspeer89, Ngày 06 tháng 1 năm 2016

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 14306

Upoznavanje na Njemackom jeziku

viết bởi Senid1992, Ngày 03 tháng 9 năm 2015

Nội dung: Hrvatski

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 22538

I live in Wien. What is the best way to practice Deutsch ?

viết bởi pthapanapaha, Ngày 20 tháng 12 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 14277

Forming a group in Telegram

viết bởi Maryam_2016, Ngày 27 tháng 12 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 15505

Leçon 1.2

viết bởi michelitsch, Ngày 02 tháng 11 năm 2015

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 14837

Tin nhắn cuối

Ich suche Freund

viết bởi Katka7, Ngày 30 tháng 9 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 21914

Tin nhắn cuối

Ich suche German Freunden, mit deren ich Deutsch sprechen kann.

viết bởi vasif_abdullayev, Ngày 26 tháng 11 năm 2015

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 14534
Quay trở lại chỗ ban đầu